Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre November, 2016

Farské oznamy, 27.11.2016

27. November 2016

 

1. Dnešná nedeľa (27.11.2016) je adventná, preto na začiatku svätej omše je posviacka adventných vencov. 

 

  1. Roráty začínajú v pondelok 28.11.2016. Pozývame najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno. 
  1. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok (1.12.2016) od 16:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok (2.12.2016) od 16:00 a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h. 
  1. Dnes (v nedeľu 27.11.2016) je jesenná zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Farské oznamy, 20.11.2016

21. November 2016

1. Dnes (v nedeľu 20.11.2016) sa bude konať v kostoloch našej farnosti obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

2. Naša farnosť vydala farský kalendár. Môžete si ho zakúpiť pod chorusom. Vo filiálnych kostoloch v sakristii. Výrobná cena kalendára je 2,70 €.

3. Budúca nedeľa (27.11.2016) je I. adventná, preto na začiatku sv. omše bude posviacka adventných vencov.

4. Roráty začínajú v pondelok 28.11.2016. Pozývame najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno.

5. Na budúcu nedeľu (27.11.2016) bude jesenná zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Farské oznamy, 13.11.2016

13. November 2016
  1. obrazok2Dnes (v nedeľu 13.11.2016) začne o 15:00 h Večeradlo, v ktorom nás budú sprevádzať Farníci z Topoľčian a nabudúce Sestry z Kongregácie Božského Vykupiteľa. O 16:00 h bude svätá omša, ktorej bude predsedať rodák z Malých Bedzian vdp. Branislav Čaniga. 
  1. Vo štvrtok 17. novembra je štátny sviatok, preto svätá omša vo farskom chráme bude slúžená o 9:00 h a v Tovarníkoch o 10:00 h. Večerná svätá omša nebude. 
  1. Na budúcu nedeľu sa bude konať v kostoloch našej farnosti obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 
  1. Naša farnosť vydala farský kalendár. Môžete si ho zakúpiť pod chorusom. Vo filiálnych kostoloch v sakristii. 
  1. Vincentská rodina srdečne ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí prispeli do celoslovenskej zbierky „Boj proti hladu“.

Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 

  1. Pomodlíme sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Jozef Burík, + Vlasta Prekopová, +Emília Vavríková.

Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú     v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 6.11.2016

7. November 2016

1. Dnes (6.11.2016) je prvá nedeľa v mesiaci november. Vyloženie Oltárnej sviatosti bude od 15:00 h do 17:00 h.

2. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na Koncert Bratislavského chlapčenského zboru, ktorý sa koná v nedeľu 6. novembra o 19.30 h (po večernej svätej omši) v Kostole Nanebovzatia Panny Márie. Zároveň Vás pozývame na Komorný koncert, ktorý bude v Kaplnke Kláštora sv. Alžbety v utorok 8. novembra o 18.00 hod. Účinkujú umelci z Prahy – Jiřina Dvořáková – organ, Pavel a Lucia Hůloví – husle a Martin Sedlák – violončelo.

3. Základná škola sv. Ladislava srdečne pozýva starých rodičov na školskú sv. omšu, ktorá bude v stredu 9. novembra 2016 o 7:00 h (ráno) vo farskom kostole. Svätá omša sa koná pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Po svätej omši budú odprezentované aktivity žiakov so starými rodičmi. Deti sa tešia na vašu účasť.

4. V nedeľu 13.11.2016 začne o 15:00 h Večeradlo, v ktorom nás budú sprevádzať Sestry z Kongregácie Božského Vykupiteľa. O 16:00 h bude svätá omša, ktorej bude predsedať rodák z Malých Bedzian vdp. Branislav Čaniga.

5. Dnes (v nedeľu 6.11.2016) nakoľko pripadá prvá nedeľa v mesiaci november bude farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

6. Pomodlíme sa za +Dušana Božika.
Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00