Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre September, 2016

Farské oznamy, 25.9.2016

25. September 2016
 1. anjelDnes (v nedeľu 25.09.2016) na svätej omši o 7:30 h v Malých Bedzanoch a o 9:00 h vo farskom chráme a v Tovarníkoch poďakujeme Pánu Bohu za úrodu. 
 1. V utorok 27.09.2016 sa vo farskom kostole po večernej svätej omši (o 18:45 h.) uskutoční stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. 
 1. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na Otvárací koncert 23. ročníka Topoľčianskej hudobnej jesene, na ktorom so zoskupením Il Cuore Barocco účinkuje náš topoľčiansky rodák ADAM SZENDREI. Koncert bude v utorok 27.09.2016 o 18.00 h v Evanjelickom kostole. 
 1. Na budúcu nedeľu 2.10.2016 počas dodatočnej svätej omše, ktorá bude vo farskom chráme o 17:00 h., bude možnosť zapísať sa do Bratstva anjelov strážnych. Slávnostnej svätej omši bude predsedať a  členov do Bratstva anjelov strážnych prijímať páter Gregor Wach z Trnavy.    
 1. Vo štvrtok 29.09.2016 na sviatok svätých archanjelov Michala, Rafaela a Gabriela pripadá v našej farnosti poklona pred Oltárnou sviatosťou. Najsvätejšia sviatosť bude vyložená po svätej omši, ktorá začne o 7:00 h do 18:00 h. 
 1. V sobotu (1.10.2016) začíname mesiac október, ktorý je zasvätený modlitbe svätého ruženca. V soboty sa túto pobožnosť budeme modliť po rannej svätej omši.  
 2. Topoľčany: Farská ofera na budúcu nedeľu 2.10.2016 nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci október, bude určená na opravy spojené zo stropom farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
 1. Tovarníky: Farská ofera na budúcu nedeľu 2.10.2016 nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci október, bude určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
 1. Malé Bedzany: Farská ofera na budúcu nedeľu 2.10.2016 nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci október, bude určená na práce spojené s kostolom v Malých Bedzanoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

2016-09-25-oznamy-to-page-001

 

Farské oznamy, 18.9.2016

19. September 2016
 1. obrazokpondelok (19.09.2016) po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac október, november a december 2016.
 2. Svätý otec František, nás vyzýva, aby sme sa zapojili v utorok 20. septembra 2016 do spoločnej modlitby za pokoj vo svete. V tento deň sa v Assisi uskutoční medzináboženské modlitbové stretnutie. V našej farnosti sa v tento deň (v utorok 20.09.2016), pomodlime o 21:00 h mariánsku pobožnosť a o 21:30 h bude polhodinová eucharistická poklona. Všetkých vás pozývame na spoločnú modlitbu za pokoj    vo svete.    
 1. V nedeľu 2.10.2016 počas dodatočnej svätej omše, ktorá bude vo farskom chráme o 17:00 h bude možnosť zapísania sa do Bratstva anjelov strážnych. Privilégiá a povinnosti členov bratstva schváleného svätou stolicou pre pavlínske pôsobiská priblížime v kázňach na budúcu nedeľu. 
 1. Na budúcu nedeľu 25.09.2016 na svätej omši o 7:30 h v Malých Bedzanoch a o 9:00 h vo farskom chráme a v Tovarníkoch poďakujeme Pánu Bohu za úrodu. 
 1. V utorok 27.09.2016 sa v kostole po večernej svätej omši (o 18:45 h.) uskutoční stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.  
 1. Vo štvrtok 29.09.2016 na sviatok svätých archanjelov Michala, Rafaela a Gabriela pripadá v našej farnosti poklona pred Oltárnou sviatosťou. Najsvätejšia sviatosť bude vyložená po svätej omši, ktorá začne o 7:00 h do 18:00 h. 
 1. Dnes (v nedeľu 18.09.2016) sa uskutoční zbierka na kňazský seminár v Nitre.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00