Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre September, 2016

Farské oznamy, 25.9.2016

25. September 2016
 1. anjelDnes (v nedeľu 25.09.2016) na svätej omši o 7:30 h v Malých Bedzanoch a o 9:00 h vo farskom chráme a v Tovarníkoch poďakujeme Pánu Bohu za úrodu. 
 1. V utorok 27.09.2016 sa vo farskom kostole po večernej svätej omši (o 18:45 h.) uskutoční stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. 
 1. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na Otvárací koncert 23. ročníka Topoľčianskej hudobnej jesene, na ktorom so zoskupením Il Cuore Barocco účinkuje náš topoľčiansky rodák ADAM SZENDREI. Koncert bude v utorok 27.09.2016 o 18.00 h v Evanjelickom kostole. 
 1. Na budúcu nedeľu 2.10.2016 počas dodatočnej svätej omše, ktorá bude vo farskom chráme o 17:00 h., bude možnosť zapísať sa do Bratstva anjelov strážnych. Slávnostnej svätej omši bude predsedať a  členov do Bratstva anjelov strážnych prijímať páter Gregor Wach z Trnavy.    
 1. Vo štvrtok 29.09.2016 na sviatok svätých archanjelov Michala, Rafaela a Gabriela pripadá v našej farnosti poklona pred Oltárnou sviatosťou. Najsvätejšia sviatosť bude vyložená po svätej omši, ktorá začne o 7:00 h do 18:00 h. 
 1. V sobotu (1.10.2016) začíname mesiac október, ktorý je zasvätený modlitbe svätého ruženca. V soboty sa túto pobožnosť budeme modliť po rannej svätej omši.  
 2. Topoľčany: Farská ofera na budúcu nedeľu 2.10.2016 nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci október, bude určená na opravy spojené zo stropom farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
 1. Tovarníky: Farská ofera na budúcu nedeľu 2.10.2016 nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci október, bude určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
 1. Malé Bedzany: Farská ofera na budúcu nedeľu 2.10.2016 nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci október, bude určená na práce spojené s kostolom v Malých Bedzanoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

2016-09-25-oznamy-to-page-001

 

Farské oznamy, 18.9.2016

19. September 2016
 1. obrazokpondelok (19.09.2016) po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac október, november a december 2016.
 2. Svätý otec František, nás vyzýva, aby sme sa zapojili v utorok 20. septembra 2016 do spoločnej modlitby za pokoj vo svete. V tento deň sa v Assisi uskutoční medzináboženské modlitbové stretnutie. V našej farnosti sa v tento deň (v utorok 20.09.2016), pomodlime o 21:00 h mariánsku pobožnosť a o 21:30 h bude polhodinová eucharistická poklona. Všetkých vás pozývame na spoločnú modlitbu za pokoj    vo svete.    
 1. V nedeľu 2.10.2016 počas dodatočnej svätej omše, ktorá bude vo farskom chráme o 17:00 h bude možnosť zapísania sa do Bratstva anjelov strážnych. Privilégiá a povinnosti členov bratstva schváleného svätou stolicou pre pavlínske pôsobiská priblížime v kázňach na budúcu nedeľu. 
 1. Na budúcu nedeľu 25.09.2016 na svätej omši o 7:30 h v Malých Bedzanoch a o 9:00 h vo farskom chráme a v Tovarníkoch poďakujeme Pánu Bohu za úrodu. 
 1. V utorok 27.09.2016 sa v kostole po večernej svätej omši (o 18:45 h.) uskutoční stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.  
 1. Vo štvrtok 29.09.2016 na sviatok svätých archanjelov Michala, Rafaela a Gabriela pripadá v našej farnosti poklona pred Oltárnou sviatosťou. Najsvätejšia sviatosť bude vyložená po svätej omši, ktorá začne o 7:00 h do 18:00 h. 
 1. Dnes (v nedeľu 18.09.2016) sa uskutoční zbierka na kňazský seminár v Nitre.

Farské oznamy, 11.9.2016

12. September 2016
 1. 7bolestnaV pondelok 12.09.2016 bude po večernej svätej omši Eucharistická adorácia. Všetkých srdečne pozývame. 
 1. V utorok 13.09.2016 o 17:00 h bude večeradlo. Po svätej omši bude sprievod so sochou Panny Márie Fatimskej po najbližších uliciach. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať Členovia rodín, ktorých navštevuje socha Nepoškvrnenej Panny Márie a na budúce (vo štvrtok 10.2016) Ružencové bratstvo. 
 1. Z príležitosti sviatku Povýšenia svätého kríža, v stredu 14.09.2016 bude na Kalvárii o 20:00 h krížová cesta. Všetkých srdečne pozývame. 
 1. Vo štvrtok 15.09.2016 naša farnosť organizuje pútnický zájazd do Šaštína. Po oslavách v Šaštíne pôjdeme na Sväté schody do Malaciek a na hrob blahoslavenej Zdenky Schelingovej do Podunajských Biskupíc. Zapísať sa môžete v sakristii. 
 1. Tovarníky: Hodová slávnosť v Tovarníkoch bude v nedeľu 18.09.2016. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním.

  Streda 14.09.2016
  18:00 h – Svätá omša
  20:00 h – Krížová cesta na KalváriiŠtvrtok 15.09.2016
  10:00 h – Svätá omša

  Piatok 16.09.2016
  19:00 h – Svätá omša + poklona

  Sobota 17.09.2016
  19:00 h – Svätá omša + mariánsky sprievod 

  Nedeľa 18.09.2016
  10:00 h – Slávnostná svätá omša

 1. pondelok (19.09.2016) po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac október, november a december 2016. 
 1. Na budúcu nedeľu (18.09.2016) sa uskutoční zbierka na kňazský seminár v Nitre.

 2. Do Fotogalérie boli pridané nové albumy.

 3. Bolo zverejnené najnovšie vydanie farského časopisu DOM.

 

Farské oznamy, 4.9.2016

4. September 2016
 1. obrazok1Dnes (4.09.2016) je prvá nedeľa v mesiaci september. Vyloženie Oltárnej sviatosti bude od 15:00 h do 17:00 h. 
 1. Riaditeľstvo ZŠ sv. Ladislava oznamuje všetkým žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční v pondelok 5. septembra 2016 o 8:00 h v átriu školy. Svätá omša za účasti detí a učiteľov z príležitosti začiatku školského roka Veni Sancte bude o 9:00 h vo farskom kostole. 
 1. V nedeľu 11.09.2016 nás čaká tradičná púť k Panne Márii. V tento deň bude svätá omša v Malých Bedzanoch o 7:30 h, v Tovarníkoch o 9:00 h a v našom farskom kostole o 8:00 h. O 9:00 h sa uskutoční sprievod – púť od nášho farského kostola k Panne Márii Sedembolestnej. (Svätá omša o 10:30 h vo farskom chráme nebude). 
 1. Program osláv vo Farnosti Nanebovzatia Panny Márie je na plagáte na nástenke. 
 1. Z príležitosti sviatku Povýšenia svätého kríža, v stredu 14.09.2016 bude na Kalvárii o 20:00 h krížová cesta. Všetkých srdečne pozývame. 
 1. Vo štvrtok 15.09.2016 naša farnosť organizuje pútnický zájazd do Šaštína. Po oslavách v Šaštíne pôjdeme na Sväté schody do Malaciek a na hrob blahoslavenej Zdenky Schelingovej do Podunajských Biskupíc. Zapísať sa môžete v sakristii.
 1. Malé Bedzany: Hodová slávnosť v Malých Bedzanoch bude v nedeľu 11.09.2016. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním.

Štvrtok 8.09.2016

17:00 h – Svätá omša, Poklona

Piatok 9.09.2016

18:00 h – Svätá omša. Pobožnosť Krížovej cesty po najbližších uliciach 

Sobota 10.09.2016

10:00 h – Svätá omša. Mariánsky sprievod po najbližších uliciach 

Nedeľa 11.09.2016

7:30 h –Svätá omša

 

 1. Tovarníky: Hodová slávnosť v Tovarníkoch bude v nedeľu 18.09.2016. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním.

Streda 14.09.2016

18:00 h – Svätá omša

20:00 h – Krížová cesta na Kalvárii

Štvrtok 15.09.2016

10:00 h – Svätá omša

Piatok 16.09.2016

19:00 h – Svätá omša + poklona

Sobota 17.09.2016

19:00 h – Svätá omša + mariánsky sprievod 

Nedeľa 18.09.2016

10:00 h – Slávnostná svätá omša

 

 1. Topoľčany: Farská ofera dnes (v nedeľu 4.09.2016) nakoľko je prvá nedeľa v mesiaci september, bude určená na opravy spojené zo stropom farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
 1. Tovarníky: Farská ofera dnes (v nedeľu 4.09.2016) nakoľko je prvá nedeľa v mesiaci september, bude určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
 1. Malé Bedzany: Farská Farská ofera dnes (v nedeľu 4.09.2016) nakoľko je prvá nedeľa v mesiaci september, bude určená na práce spojené s kostolom v Malých Bedzanoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 

Pomodlíme sa za +Oľgu Gunišovu, + Vasila Hrišku. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Document-page-001 Document-page-002

2016.09.08 Malé Bedzany-page-001

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00