Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre July, 2016

jmvianei

 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci august. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok 4.08.2016 od 18:30 h a následne bude svätá omša (zmena je z dôvodu dovoleniek), v Malých Bedzanoch v piatok 5.08.2016 od 16:30 h a vo farskom kostole hlavne v piatok 5.08.2016 od 17:00 h.
 • V sobotu a nedeľu 27.-28.08.2016 bude z našej farnosti púť na mariánske pútnické miesta: Velehrad, Králiky (Česka Republika), Wambierzyce, Bardo Śląskie (Poľsko). Podrobnosti sú na plagáte.
 • Topoľčany: Farská ofera na budúcu nedeľu 7.08.2016 nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci august, bude určená na opravy spojené zo stropom farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Tovarníky: Farská ofera na budúcu nedeľu 7.08.2016 nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci august, bude určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Malé Bedzany: Farská ofera na budúcu nedeľu 7.08.2016 nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci august, bude určená na práce spojené s kostolom v Malých Bedzanoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Úmysly sv. omší v mesiaci august 2016 nájdete tu.
 • Pomodlime sa za +Jozefa Marku. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

31. July 2016

 • gorazdV stredu 27.07.2016 pripadá slávnosť svätého Gorazda patróna farnosti a spolupatróna nášho farského kostola. Z tohto dôvodu na vigíliu slávnosti (v utorok 26.07.2016) bude v našom farskom chráme nasledujúci program:
  •  21:00 h Mariánska pobožnosť
  • 22:00 h Cesta svetla
  • 23:00 h Poklona pred Sviatosťou oltárnou
  • 24:00 h Svätá omša          

 

 • V sobotu a nedeľu 27.-28.08.2016 bude z našej farnosti púť na mariánske pútnické miesta: Wambierzyce, Bardo Śląskie (Poľsko), Velehrad, Králiky (Česka Republika). Podrobnosti budú na plagáte.
 1. kriz v poliV stredu 27.07.2016 pripadá slávnosť svätého Gorazda patróna farnosti a spolupatróna nášho farského kostola. Z tohto dôvodu na vigíliu slávnosti (v utorok 26.07.2016) bude v našom farskom chráme nasledujúci program:

         21:00 h Mariánska pobožnosť

         22:00 h Cesta svetla

         23:00 h Poklona pred Sviatosťou oltárnou

         24:00 h Svätá omša          

 

 1. V sobotu a nedeľu 27.-28.08.2016 bude z našej farnosti púť na mariánske pútnické miesta: Wambierzyce, Bardo Śląskie (Poľsko), Králiky (Česka Republika). Podrobnosti budú na plagáte.

 

 1. Pomodlíme sa za +Margitu Zavadskú, + Eduarda Kopeckého. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00