Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre June, 2016

Farské oznamy 26.6.2916

27. June 2016
 1. socha ladislavZajtra, (v pondelok 27.06.2016) pripadá slávnosť svätého Ladislava, spolupatróna nášho farského kostola a patróna našej cirkevnej školy. V tento deň naša škola oslávi 25. výročie založenia. Slávnostnej svätej omši o 9:00 h bude predsedať nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. 
 1. Dnes, na vigíliu tejto slávnosti, (v nedeľu 26.06.2016) o 17:00 h pozývame všetkých farníkov z Topoľčian, z Tovarník a Malých Bedzian na guláš na školskom dvore.
 1. V stredu 29.06.2016 je prikázaný sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla. Sväté omše budú slúžené: Farský kostol – 7:00 h a 18:00 h; Malé Bedzany 17:00 h; Tovarníky 19:00 h.

          V tento deň bude zbierka „halier sv. Petra“. 

 1. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci júl. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok 30.06.2016 od 18:00 h, v Malých Bedzanoch v piatok 1.07.2016 od 16:30 h a vo farskom kostole hlavne v piatok 1.07.2016 od 17:00 h. 
 1. Začíname čas prázdnin a  dovoleniek, nezabudnime na účasť na nedeľnej svätej omši a každodennú modlitbu. 
 1. Počas prázdnin z našich povlínských rehoľných domov sú organizované dve pešie púte do Čenstochovej. Kto by mal záujem môže sa prihlásiť:

Vranov nad Topľou: 1.-15.08.2016

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Vranov n/T – Sever
Mariánske námestie 1496
093 01 Vranov nad Topľou
 

Za púť je zodpovedný:

 1. Kazimír Kogut:

+421904 940182
e-mail: rkfuvvsever@rimkat.sk

Trnava: 31.7.-15.08.2016

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Božského Srdca

Tulipánová 22

917 02 Trnava 2 – Tulipán 

Za púť je zodpovedný:

 1. Miroslav Hruška: +421914223286

e-mail: osppemiro@gmail.com

 1. Odchod detí do tábora bude v nedeľu 3.07.2016 o 9:00 h z parkoviska Základnej školy sv. Ladislava. Nedeľná svätá omša bude v tábore. Prihlásených je 96 účastníkov. Ďakujeme za modlitby na tento úmysel a aj za drobné pozornosti na ceny pre deti. 
 1. Topoľčany: Farská ofera na budúcu nedeľu 3.07.2016 nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci júl, bude určená na opravy spojené zo stropom farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 1. Tovarníky: Farská ofera na budúcu nedeľu 3.07.2016 nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci júl, bude určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 1. Malé Bedzany: Farská ofera na budúcu nedeľu 3.07.2016 nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci júl, bude určená na práce spojené s kostolom v Malých Bedzanoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Farské oznamy 19.6.2016

18. June 2016
 1. socha ladislavV pondelok 27.06.2016 pripadá slávnosť svätého Ladislava, spolupatróna nášho farského kostola a patróna našej cirkevnej školy. V tento deň naša škola oslávi 25. výročie založenia. Slávnostnej svätej omši o 9:00 h bude predsedať nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. 
 1. Na vigíliu tejto slávnosti, v nedeľu 26.06.2016 o 17:00 h pozývame všetkých farníkov z Topoľčian, z Tovarník a Malých Bedzian na guláš na školskom dvore.
 1. Pomodlíme sa za zosnulú: +Valériu Čižmárikovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00