Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre April, 2016

Farské oznamy, 1.5.2016

30. April 2016
 • nanebovstupenieDnes začíname mesiac zasvätený Panne Márii.Loretánske Litánie sa budeme modliť 10 min pred večernou svätou omšou, okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť bude pred rannou svätou omšou.
 • Dnes (1.05.2016) je prvá nedeľa v mesiaci máj. Vyloženie Oltárnej sviatosti bude od 15:00 h do 17:00 h. O 17:00 h bude májová pobožnosť.
 • Tovarníky: Obraz Božieho Milosrdenstva putuje v Tovarníkoch. Kto ho chce prijať môže sa zapísať v sakristii. Výmena obrazu v Tovarníkoch je v rodinách o 18:00 h.
 • Malé Bedzany: V nedeľu 1.05.2016 o 15:00 h pozývame na májovú pobožnosť a modlitbu svätého ruženca. V modlitbe nás bude sprevádzať ružencové bratstvo.
 • V pondelok 2.05.2016 o 19:00 h bude stretnutie pre rodičov birmovancov.
 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na koncert v rámci Roka slovenskej piesne, na ktorom vystúpi DANUBIUS OCTET SINGERS z Bratislavy. Koncert bude v pondelok 2. Mája 2016  o 18.00 h v Evanjelickom kostole.
 • Tento týždeň na štvrtok 5.05.2016 pripadá prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Eucharistia z vigílie bude slávená vo farskom chráme v stredu (4.05.2016) o 18:00 h.

         V deň slávnosti, vo štvrtok (5.05.2016) sväté omše budú slúžené:

         Malé Bedzany o 17:00 h.,

         farský chrám: o 7:00 h a o 18:00 h.,

         Tovarníky o 19:00 h.

 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci máj. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok 5.05.2016 od 18:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok 6.05.2016 od 16:30 h a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.
 • V piatok 6.05.2016 začneme deviatnik pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.
 • V sobotu a nedeľu 7.-8.05.2016 v rámci programu hodov bude v našej farnosti aj obnova misií, ktoré sme prežívali minulý rok. Na tuto slávnosť sú pozvaní misionári Ondrej Kentoš OSPPE, P. Michal Nižnánsky OSPPE. Na misie sa pripravíme trojdním:  
  • Štvrtok 5.05.2016-07:00 h – Svätá omša-18:00 h – Svätá omša, poklona pred Oltárnou sviatosťou
  • Piatok 6.05.2016-18:00 h – Svätá omša-20:00 h – Pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii
  • Sobota 7.05.2016

             -06:45 h – Malé hodinky

             -07:00 h – Svätá omša

             -18:00 h – Svätá omša, Akatist

 • Naša farnosť 11. a 12.06.2016 (sobota, nedeľa) organizuje pútnický zájazd na Mariánsku Horu v Levoči a do Vranova nad Topľou a iných pútnických miest. Podrobnosti sú na plagáte. Kto sa chce zúčastniť púte môže sa nahlásiť v sakristii.
 • Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor, ktorý sa uskutoční v termíne od 3. do 8. júla 2016 v rekreačnom zariadení Chata Kollárová – Ostrý Grúň. Informácie sú na prihláške pri vchode do farského kostola.
 • Na budúcu nedeľu (8.05.2016) bude farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Pomodlíme sa za zosnulú +Vilmu Krížovú, +Ladislava Adamika. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

 

Farské oznamy, 24.4.2016

23. April 2016

marek

 • Tovarníky: Obraz Božieho Milosrden-stva začne putovať v Tovarníkoch od utorku 26.04.2016. Kto ho chce prijať môže sa zapísať v sakristii. Výmena obrazu v Tovarníkoch bude v rodinách o 18:00 h.
 • V pondelok 25.04.2016 na svätej omši o 18:00 h bude duchovná obnova pre rodičov prvoprijímajúcich detí. Po svätej omši bude krátke organizačné stretnutie.
 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na organový koncert s tancom „Viera, nádej a láska“ vo svetle biblickej a antickej múdrosti. Koncert sa uskutoční v stredu 27.04.2016 o 18:00 h. v Kostole sv. Ladislava a Gorazda. Účinkuje Jaroslav Tůma – organ a Adéla Srncová – tanečné improvizácie.
 • V sobotu a nedeľu 7.-8.05.2016 v rámci programu hodov bude v našej farnosti aj obnova misií, ktoré sme prežívali minulý rok. Na tuto slávnosť sú pozvaní misionári P. Ondrej Kentoš OSPPE, P. Michal Nižnánsky OSPPE. Na misie sa pripravíme trojdním:
  • Štvrtok 5.05.2016
   • 7:00 h – Svätá omša
   • 18:00 h – Svätá omša, poklona pred Oltárnou sviatosťou
  • Piatok 6.05.2016
   • 18:00 h – Svätá omša
   • 20:00 h – Pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii
  • Sobota 7.05.2016
   • 6:45 h – Malé hodinky
   • 7:00 h – Svätá omša
   • 18:00 h – Svätá omša, Akatist
 • Naša farnosť 11. a 12.06.2016 (sobota, nedeľa) organizuje pútnický zájazd na Mariánsku Horu v Levoči a do Vranova nad Topľou a iných pútnických miest. Podrobnosti sú na plagáte.
 • Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor, ktorý sa uskutoční v termíne od 3. do 8. júla 2016 v rekreačnom zariadení Chata Kollárová – Ostrý Grúň. Informácie sú na prihláške pri vchode do kostola.
 • V pondelok 2.05.2016 o 19:00 h bude stretnutie pre rodičov birmovancov.
 • Pomodlime sa za zosnulú +Annu Kováčovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

22. April 2016

22. April 2016

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00