Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre March, 2016

Farské oznamy, 27.3.2016

27. March 2016

Jezis zmrtvychvstaly

 • Požehnané Veľkonočné sviatky vám s celého srdca prajú otcovia pavlíni!
 • Zo srdca chceme poďakovať všetkým, ktorí sa vo farskom a aj vo filiálnych kostoloch postarali o dôstojný priebeh bohoslužieb, kostolníkom, organistom, spevákom, lektorom, miništrantom a taktiež tým, ktorí upratovali a zdobili kostoly, ale aj tým, čo pomáhali akýmkoľvek iným spôsobom.
 • Dnes (v nedeľu 27.03.2016) o 15:00 h bude pokračovať novéna k Božiemu Milosrdenstvu. Táto novéna na Veľkonočný pondelok bude po svätej omši o 9:00 h a od utorku bude po svätej omši.
 • Na Veľkonočný pondelok (28.03.2016) sväté omše v našej farnosti budú:

            v Malých Bedzanoch o 7:30 h.,

            vo farskom chráme o 9:00 h.,

            v Tovarníkoch o 9:00 h.

 • Dnes (v nedeľu 27.03.2016) je farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 • Malé Bedzany: Nakoľko bol zmenený čas na letný, v Malých Bedzanoch sväté omše budú slúžené mimo nedele o 17:00 h.
 • Na budúcu nedeľu (3.04.2016) bude vo farskom chráme dodatočná svätá omša o 15:00*h na záver novény k Božiemu Milosrdenstvu.
 • Z príležitosti Roku Milosrdenstva v našej farnosti od Druhej Veľkonočnej nedele bude putovať po rodinách obraz Božieho Milosrdenstva. Kto sa bude chcieť zapojiť do tejto pobožnosti bude si môcť tento obraz vziať(po svätej omši) na 24 h.
 • Riaditeľstvo ZŠ sv. Ladislava v Topoľčanoch oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka bude prebiehať od 1. do 29. apríla v čase od 7:00 h do 11:00 h a od 14:00 h do 16:00 h. Škola môže prijímať žiakov zo všetkých mestských častí aj z okolitých obcí, pretože sa na ňu nevzťahuje rajonizácia.
 • Na budúcu nedeľu 3.04.2016 z rozhodnutia biskupov Slovenska bude celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. 

Veľký týždeň 2016

19. March 2016

Farské oznamy, 20.3.2016

19. March 2016

bozi hrobDnes (v nedeľu 03.2016) je Kvetná nedeľa. Dnešným dňom vstupujeme do Veľkého týždňa. Program Veľkonočného Trojdnia je na nástenke, na internetovej stránke farnosti a na letáčikoch v zadnej časti kostola (vo filialných kostoloch v sakristii).

 • Dnes (v nedeľu 20.03.2016) vo farskom chráme bude vysluhovaná sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami. Spovedať budeme od 14:00 h do 16:00 h a od 16:30 h do 17:30
 • Dnes (v nedeľu 20.03.2016) Krížová cesta bude o 15:00 h na Kalvárii. Pri jednotlivých zastaveniach nás budú sprevádzať učitelia.
 • Dnes (v nedeľu 20.03.2016) bude dodatočná svätá omša o 18:00h.
 • Spoveď chorých pred Veľkou nocou  v našej farnosti  bude  v pondelok 21.03.2016 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.
 • Na Zelený štvrtok 24.03.2016 omša na pamiatku Pánovej večere začne o 18:00 h. Tento oznam sa vzťahuje zároveň na Farský chrám, Tovarníky a Malé Bedzany.
 • Na Veľký piatok 25.03.2016 bude nasledujúci program:
  • 12:00 h Krížová cesta na Kalvárii
  • 15:00 h Slávenie utrpenia a smrti Pána – Farský chrám Tovarníky a Malé Bedzany
  • 17:30 h Lamentácie – Farský chrám
  • 21:30 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu  – Farský chrám

         Po obradoch poklona pri Božom hrobe bude:

         Farský chrám do 22.00 h.,

         Tovarníky a Malé Bedzany do 20:00 h.

Na  veľký piatok je prísny pôst (od 18 do 60 rokov života) a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov (od 14 rokov do smrti).

 •  Na Bielu sobotu 26.03.2016 bude tento program:
  • 8:00 h Vyloženie Oltárnej sviatosti  – Farský chrám, Tovarníky, Malé Bedzany.
  • 8:30 h Ranné chvály – Farský chrám,
  • 12:00 h Posvätné čítanie a Modlitba cez deň  – Farský chrám,
  • 14:50 h Posvätenie pokrmov  – Farský chrám,  
  • 15:00 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu – Farský chrám, Eucharistická adorácia – Farský chrám,
  • 15:00 h Posvätenie pokrmov – Tovarníky, Malé Bedzany, 
  • 18:30 h Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania – Farský chrám, Malé Bedzany, Tovarníky.  
 • 27.03.2016 VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
  • 7:30 h Slávnostná sv. omša – Malé Bedzany
  • 9:00 h Slávnostná sv. omša – Tovarníky
  • 9:00 h Slávnostná sv. omša – Farský kostol
  • 10:30 h Slávnostná sv. omša – Farský kostol
  • 15:00 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu – Farský kostol
 •  28.03.2016 Veľkonočný pondelok
  • 7:30 h sv. omša – Malé Bedzany
  • 9:00 h sv. omša – Tovarníky
  • 9:00 h sv. omša – Farský kostol
 • Upozorňujeme, že v noci zo soboty na nedeľu, 26./27.03.2016 sa mení čas na letný, čiže presúvame čas o hodinu dopredu.
 • Riaditeľstvo ZŠ sv. Ladislava v Topoľčanoch oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka bude prebiehať od 1. do 29. apríla v čase od 7:00 h do 11:00 h a od 14:00 h do 16:00 h. Škola môže prijímať žiakov zo všetkých mestských častí aj z okolitých obcí, pretože sa na ňu nevzťahuje rajonizácia.
 • Naša farnosť 11. a 12.06.2016 (sobota, nedeľa) organizuje pútnický zájazd na Mariánsku Horu v Levoči a do Vranova nad Topľou a iných pútnických miest. Podrobnosti sú na plagáte.
 • V nedeľu Zmŕtvychvstania Pána (27.03.2016) bude farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor, ktorý sa uskutoční v termíne od 3. do 8. júla 2016 v rekreačnom zariadení Chata Kollárová – Ostrý Grúň.
 • Z príležitosti Roku Milosrdenstva v našej farnosti od Druhej Veľkonočnej nedele bude putovať po rodinách obraz Božieho Milosrdenstva. Kto sa bude chcieť zapojiť do tejto pobožnosti bude si môcť tento obraz vziať(po svätej omši) na 24 h.
 • V sobotu a nedeľu 7.-8.05.2016 v rámci programu počas hodov v našej farnosti bude aj obnova misií, ktoré sme prežívali minulý rok.
 • Dovoľujeme si Vás osloviť o poskytnutie 2% z dane z príjmu, ktoré môžete poskytnúť na vzdelávanie detí z našej Cirkevnej základnej školy svätého Ladislava. Tlačivá sa nachádzajú na stolíku v zadnej časti farského kostola alebo na riaditeľstve školy. Bližšie informácie sú aj na webovej stránke školy. Všetkým darcom v mene vedenia školy ďakujeme.

Farské oznamy, 13.3.2016

13. March 2016

ruky

 • Dnes (v nedeľu 13.03.2016) Krížová cesta bude o 15:00 h na Kalvárii. Pri jednotlivých zastaveniach nás budú sprevádzať rodiny a na budúcu nedeľu učitelia.
  Dnes (v nedeľu 13.03.2016) fatimská pobožnosť nebude, z dôvodu konajúcej sa pobožnosti Krížovej cesty.
  Krížová cesta sa v našom farskom kostole v piatok 18.03.2016 uskutoční po svätej omši, čiže o 18:45 h. V uvažovaniach nás bude sprevádzať mládež.
 • Tovarníky: Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami v Tovarníkoch bude vysluhovaná v stredu 16.03.2016 od 16:00 h a následne bude sv. omša.
  Tento týždeň Krížová cesta v Tovarníkoch bude v stredu o 16:30 h.
  Z dôvodu Veľkonočných spovedí vo farnostiach dekanátu vo štvrtok 17.03.2016 svätá omša v Tovarníkoch nebude.
 • Malé Bedzany: Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami v Malých Bedzanoch bude vysluhovaná v sobotu 19.03.2016 od 16:00 h a následne bude svätá omša.
  Tento týždeň Krížová cesta v Malých Bedzanoch bude v sobotu 19.03.2016 o 16:00*h.
  Z dôvodu Veľkonočných spovedí vo farnostiach dekanátu v piatok 18.03.2016 svätá omša v Malých Bedzanoch nebude.
 • Spoveď chorých pred Veľkou nocou v našej farnosti bude  v pondelok 21.03.2016 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.
 • Na sobotu 19.03.2016 pripadá slávnosť sv. Jozefa. Sväté omše budú:
  Farský chrám 7:00 h a 18:00 h s nedeľnou platnosťou,
  Tovarníky 8:00 h.,
  Malé Bedzany 16:30 h.
 • Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami bude vysluhovaná vo farskom chráme na budúcu nedeľu (20.03.2016) od 14:00 h do 17:30 h.
  V tento deň (v nedeľu 20.03.2016) bude dodatočná svätá omša o 18:00 h.
 • Na sobotu 19.03.2016 po večernej svätej omši (o 19:00 h) páter Róbert pozýva na biblicko-liturgickú katechézu o Posvätnom trojdní.
 • Zápis detí do prvého ročníka na ZŠ sv. Ladislava sa koná od 1.4. do 29.4.2016 (07:00-11:00, 14:00-16:00).
 • Do Fotogalérie bolo pridaných 14 nových albumov.
 • Pomodlime sa za + Vladimíra Daniša. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok krížových ciest

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00