Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre February, 2016

Farské oznamy, 21.2.2016

23. February 2016

krizpismo

 • Dnes (v nedeľu 21.02.2016) Krížová cesta bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie.
  Pobožnosť Krížovej cesty sa budeme modliť v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h, v Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v nedeľu o 15:00 h a v piatok o 16:00 h.
  V modlitbách Krížovej cesty vo farskom chráme v piatok 26.02.2016 nás budú sprevádzať muži.
 • V pôstnom období poklona pred Oltárnou sviatosťou bude po svätej omši vždy vo štvrtok namiesto piatku.
 • Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor, ktorý sa uskutoční v termíne od 3. do 8. júla 2016 v rekreačnom zariadení Chata Kollárová – Ostrý Grúň.

Farské oznamy, 7.2.2016

8. February 2016
 • Tento týždeň (10.02.2016) máme popolcovú stredu. Týmto dňom sa v katolíckej Cirkvi začína pôstne obdobie, ktoré nás má pripraviť na slávenie Veľkej noci.
  Pred pôstnym obdobím vo farskom chráme bude poklona – trojdnie 7.-9.02.2016, a to: v nedeľu popoludní – od 15:00 h do 17:00 h., v pondelok a v utorok po svätej omši.
  Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. V tento deň sa nenahradzuje zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia.
  Na Popolcovú stredu sväté omše v našej farnosti budú:
  Farský kostol 7:00 h a 18:00 h.
  Malé Bedzany 16:30 h
  Tovarníky 17:00 h
 • Od 8.-16.02.2016 bude Národný týždeň manželstva. Naša farnosť sa pripája k tomuto podujatiu svojim programom. V programe budú modlitby matiek, modlitby otcov, detí a mládeže, Biblická výstava, Eucharistická poklona a Krížová cesta. Podrobnosti sú na plagáte.
 • Vo štvrtok (11.02.2016) máme spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej. Je to zároveň svetový deň chorých. Preto v tento deň pri svätej omši o 18:00 h budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých. Každý, kto chce prijať túto sviatosť musí byť v posväcujúcej milosti. Po sv. omši bude Lurdská pobožnosť.
 • Tovarníky: Z tohto dôvodu svätá omša v Tovarníkoch vo štvrtok nebude.
 • Pobožnosť Krížovej cesty sa budeme modliť v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h, v Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h. V modlitbách Krížovej cesty nás budú sprevádzať manželia.
 • Na budúcu nedeľu (14.02.2016) Krížová cesta bude o 15:00 h na Kalvárii, alebo v kostole Nanebovzatia Panny Márie. Miesto konania pobožnosti upresníme v nedeľu v oznamoch.
 • Dovoľujeme si Vás osloviť o poskytnutie 2% z dane z príjmu, ktoré môžete poskytnúť na vzdelávanie detí z našej Cirkevnej základnej školy svätého Ladislava. Tlačivá sa nachádzajú na stolíku v zadnej časti farského kostola alebo na riaditeľstve školy. Bližšie informácie sú aj na webovej stránke školy. Všetkým darcom v mene vedenia školy ďakujeme.
 • V sobotu (13.02.2016) pripadá v našej farnosti Fatimská pobožnosť. O 17:00 h bude Večeradlo a následne svätá omša. V modlitbách nás budú sprevádzať otcovia.
 • Od 9.02. do 18.02.2016, v hodinách od 8:00 – 16:00 na Obecnom úrade v Krušovciach bude unikátna putovná výstava „Biblia na cestách“. Všetci ste na návštevu tejto výstavy pozvaní.
 • Dnes (v nedeľu 7.02.2016) je farská ofera určená na vykurovanie priestorov kostolov našej farnosti. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Pomodlíme sa za +Jozefa Rigu a +Oľgu Streďanskú. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen

Farské oznamy, 31.1.2016

1. February 2016

obetovanie

 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci február. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok od 16:00, v Malých Bedzanoch v piatok od 16:00 a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00.
 • Oznamujeme, že sviatosť birmovania bude vysluhovaná v našom farskom chráme v sobotu 4. júna 2016 v dopoludňajších hodinách.
 • Sviatok Obetovania Pána pripadá na utorok 2.02.2016. Posviacka hromničných sviec bude v tento deň vo farskom chráme na svätých omšiach o 7:00 a o 18:00.
  V Malých Bedzanoch o 16:30 a v Tovarníkoch o 17:00.
  Prvoprijímajúce deti si prinesú sviece na svätú omšu o 18:00.
 • Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch pozýva matky na Hromničnú púť matiek v pútnickom chráme v Topoľčanoch, ktorá sa uskutoční v sobotu 6.02.2016 v dopoludňajších hodinách. Podrobnosti sú na plagáte.
 • V stredu (3.02.2016) je spomienka sv. Blažeja. V tento deň sa pri sv. omši bude udeľovať požehnanie hrdla so sviecami. V Malých Bedzanoch o 16:30, v Tovarníkoch o 17:00 a vo farskom chráme o 7:00 a o 18:00.
 • Od 8.-16.02.2016 bude Národný týždeň manželstva. Naša farnosť sa pripája k tomuto podujatiu svojim programom. V programe budú modlitby matiek, modlitby otcov, detí a mládeže, Biblická hodina, Eucharistická poklona a Krížová cesta. Podrobnosti budú na plagáte.
 • Pred pôstnym obdobím vo farskom chráme bude poklona – trojdnie 7.-9.02.2016, a to: v nedeľu popoludní, v pondelok a v utorok po svätej omši.
 • Farská ofera na budúcu nedeľu 7.02.2016 bude určená na vykurovanie priestorov kostolov našej farnosti. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Úmysly sv. omší v mesiaci február 2016 nájdete tu.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00