Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre January, 2016

Farské oznamy, 24.1.2016

23. January 2016

akvinsky

 • Oznamujeme, že sviatosť birmovania bude vysluhovaná v našom farskom chráme v sobotu 4. 06.2016 v dopoludňajších hodinách.
 • Stretnutie dospelých, ktorí chcú prijať sviatosť birmovania sa uskutoční na fare v sobotu 30.01.2016 o 19:00 h.
 • Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch pozýva matky na Hromničnú púť matiek v pútnickom chráme v Topoľčanoch, ktorá sa uskutoční v sobotu 6.02.2016 v dopoludňajších hodinách. Podrobnosti sú na plagáte.

Farské oznamy, 17.1.2016

20. January 2016

pavolpp

 • Dnes (v nedeľu 17.01.2016) je vyvrcholenie deviatnika slávnostnou svätou omšou o 10:30 h, ktorej bude predsedať páter Martin Lehončák, provinciál. Kázať bude páter Gregor Oskwarek OSPPE z Trnavy.
 • V sobotu 23. januára od 14:00 h do 18:00 h sa uskutoční farský karneval v Kultúrnom dome v Tovarníkoch. Všetkých srdečne pozývame.
 • Obnovujeme Farskú radu na rok 2016. Farská rada v roku 2016 bude pracovať v doterajšom zložení, okrem Tovarník. Ďakujeme pánu kostolníkovi Antonovi Dedkovi za doterajšiu službu vo Farskej rade. Novým členom je pán Ing. Pavol Meluš. Celej Farskej rade za doterajšiu službu: Pán Boh zaplať.
 • Od pondelka 18. januára do 25. januára sa koná celoslovenský týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. K tomuto cieľu nám má poslúžiť súkromná i spoločná modlitba.
 • Zomrel Ľubomír Skladaný, otec vdp. Romana Skladaného, kňaza z našej farnosti, farára Farnosti Malé Hoste. Pohrebné obrady so svätou omšou sa začnú v pondelok 18. januára 2016 o 14:00 h vo Farskom kostole sv. Jána Nepomuckého vo Veľkých Ripňanoch a následne budú pokračovať na miestnom cintoríne.
 • Pomodlime sa za +Ernesta Ferinu, +Milana Belaňa a +Ľubomíra Skladaného. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 10.1.2016

10. January 2016

pavolpustovnik

 • Dnes (v nedeľu 10.01.2016) od 14:00 h bude posviacka príbytkov v Topoľčanoch, v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch.
 • Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu pokračuje pred večernou svätou omšou, aj v stredu.
  Vyvrcholenie deviatnika bude v nedeľu 17.01.2016 slávnostnou sv. omšou o 10:30 h. Na túto Eucharistiu sú pozvaní všetci Pavlíni z Trnavy. Všetkých vás srdečne pozývame.
 • V stredu (13.01.2016) pripadá v našej farnosti Fatimská pobožnosť. O 17:00 h bude Večeradlo a následne deviatnik k sv. Pavlovi a svätá omša. V modlitbách nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo a na budúce (13.02.2016) otcovia.
 • Vo štvrtok 14.01.2016 bude v našej farnosti kňazská rekolekcia. O 9:30 h začne Eucharistická poklona a o 10:00 h svätá omša. Všetkých srdečne pozývame.
 • V sobotu (23.01.2016) od 14:00 h do 18:00 h sa uskutoční farský karneval v Kultúrnom dome v Tovarníkoch. Všetkých srdečne pozývame.
 • Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili koledovania Dobrej noviny, ako aj rodinám, ktoré ich prijali.
 • Do Fotogalérie bolo pridaných päť nových albumov.
 • Pomodlime sa za +Irenu Mišíkovú a Štefániu Vaňovú. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 3.1.2016

3. January 2016

kralihviezda

 • Dnes (3.01.2016) je prvá nedeľa v mesiaci január. Vyloženie Oltárnej sviatosti bude od 15:00 h do 17:00 h.
 • Na slávnosť Zjavenia Pána (6.01.2016) budú v našej farnosti sväté omše ako v nedeľu.
 • Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok po slávnosti Zjavenia Pána do Hromníc nechať požehnať svoje príbytky, nech sa zahlásia v sakristii jednotlivých kostolov našej farnosti. Nahlasovať sa môžu do 9. januára. Posviacka príbytkov bude v Topoľčanoch, v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch v nedeľu 10.01.2016 od 14:00 h.
 • Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu začneme v piatok 8.01.2016. Pobožnosť deviatnika bude cez týždeň pri večernej svätej omši, okrem nedele, kedy táto pobožnosť bude 10 min. pred sv. omšou, ktorá začína o 10:30 h. Vyvrcholenie deviatnika bude v nedeľu 17.01.2016 slávnostnou sv. omšou o 10:30 h., na ktorú všetkých srdečne pozývame.
 • Tovarníky: Koledovanie Dobrej noviny v Tovarníkoch sa uskutoční v nedeľu 3.01.2016 po svätej omši.
 • Centrum voľného času pri ZŠ sv. Ladislava v spolupráci s farnosťou sv. Gorazda organizuje 9.01.2016 novoročný volejbalový turnaj.
 • V sobotu 9.01.2016 o 16:00 h sa na fare uskutoční stretnutie miništrantov. Všetkých srdečne pozývame.
 • Úmysly sv. omší v mesiaci január 2016 nájdete tu.
 • Do Fotogalérie bolo pridaných 11 nových albumov.
 • Pomodlime sa za +Štefana Halu. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00