Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre December, 2015

Farské oznamy, 27.12.2015

27. December 2015

ustav. pomoci

 • Dnes v nedeľu (27.12.2015) na sviatok Svätej Rodiny počas sv. omše bude obnovenie manželských sľubov a po sv. omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa budeme modliť za naše rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.
 • Dnes v nedeľu (27.12.2015) bude otvorený kostol od 15:00 h do 17:00 h. Bude to príležitosť navštíviť Betlehem v našom chráme.
 • V stredu 30.12.2015 sa počas sv. omše o 7:00 h budeme modliť za bratov a sestry z našej farnosti, ktorí zomreli v tomto roku 2015.
 • Vo štvrtok 31.12.2015 sa bude konať ďakovná pobožnosť na konci roka ako poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka. Ten, kto sa pri nej zúčastní spevu „Teba Bože chválime“ môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Ďakovná svätá omša bude v tento deň vo farskom chráme, v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch o 17:00 h.
  V  tento deň o  23:30 h bude vo farskom kostole vyložená Oltárna sviatosť k verejnej poklone. O polnoci bude udelené všetkým prítomným slávnostné požehnanie.
 • V piatok 1.01.2016 na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budeme na úvod svätej omše spievať hymnus „Príď, Duchu Svätý tvorivý“ a ten, kto sa ho zúčastní, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.
  Sväté omše budú slúžené ako v nedeľu.
 • Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok po slávnosti Zjavenia Pána do Hromníc nechať požehnať svoje príbytky, nech sa zahlásia v sakristii jednotlivých kostolov našej farnosti. Nahlasovať sa môžu do 9. januára. Posviacka príbytkov bude v Topoľčanoch, v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch v nedeľu 10.01.2016 od 14.00 h.
 • Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu začneme v piatok 8.01.2016. Pobožnosť deviatnika bude cez týždeň pri večernej svätej omši, okrem nedele, kedy táto pobožnosť bude 10 min. pred sv. omšou, ktorá začína o 10:30 h. Vyvrcholenie deviatnika bude v nedeľu 17.01.2016 slávnostnou sv. omšou o 10:30 h., na ktorú všetkých srdečne pozývame.
 • Najnovšie vydanie farského časopisu DOM nájdete tu.

Farské oznamy, 20.12.2015

20. December 2015

betlehemNarodeny

 • Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami bude vysluhovaná vo farskom chráme dnes v nedeľu (20.12.2015) od 14:00 h do 16:00 h a od 16:30 h do 17:30 h.
 • Dnes (v nedeľu 20.12.2015) bude vo farskom chráme dodatočná svätá omša o 18:00 h.
 • Predvianočná spoveď chorých v celej našej farnosti bude v pondelok 21.12.2015 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.
 • Tento týždeň roráty budú v našom farskom chráme od pondelka (21.12.2015) do štvrtku, čiže do štedrého dňa, (24.12.2015) o 7:00 h ráno. Pozývame všetkých a najmä deti.
 • V tento deň (vo štvrtok 24.12.2015) bude slúžená slávnostná svätá omša o 24:00 h vo farskom chráme a zároveň v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch.
 • Na slávnosť Narodenia Pána a na Druhý vianočný sviatok budú v našej farnosti sväté omše ako v nedeľu a sviatky.
 • Taktiež, na slávnosť Narodenia Pána o 15:00 h vo farskom kostole bude jasličková pobožnosť, v ktorej budú účinkovať žiaci z našej cirkevnej školy. Na divadelné predstavenie všetkých srdečne pozývame.
 • Na sviatok sv. Štefana (v sobotu 26.12.2015) sa od 13:00 h uskutoční v našej farnosti koledovanie Dobrej noviny. Rodiny, ktoré sú ochotné prijať koledníkov, nech sa zahlásia v sakristii.
 • V nedeľu 27.12.2015 pri sv. omši o 9:00 h v našom farskom chráme bude účinkovať zbor z farnosti Nanebovzatia Panny Márie.
 • Na budúcu nedeľu (27.12.2015) na sviatok Svätej Rodiny počas svätých omší bude obnovenie manželských sľubov a po sv. omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa budeme modliť za naše rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.
 • Skauti z Bošian nám priniesli svetlo z Betlehema, ktoré si už od dnes môžete vziať do svojich príbytkov.
 • Na slávnosť Narodenia Pána (25.12.2015) sa bude konať farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné: „Pán Boh zaplať“.
 • Úmysly sv. omší v mesiaci december 2015 nájdete tu.

Farské oznamy, 6.12.2015

8. December 2015

guadalupska

 • Počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno sú v našom farskom chráme roráty, na ktoré pozývame všetkých farníkov a najmä všetky deti.
 • Dnes (v nedeľu 6.12.2015) bude vyložená Oltárna sviatosť od 15:00 h do 17:00 h.
 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na koncert Moyzesovho kvarteta z Bratislavy, ktorý bude v pondelok 7. decembra o 18:00 h v Evanjelickom kostole.
 • Na vigíliu slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie, čiže v pondelok 7.12.2015 po svätej omši, ktorá začína o 18:00 h, sa pomodlíme Akatist k úcte Bohorodičky.
 • V utorok 8.12.2015 na prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie budú sväté omše slúžené:
  • farský chrám 7:00 h a  18:00 h
  • Tovarníky 17:00 h
  • Malé Bedzany 16:30 h
  • V utorok 8.12.2015 pred rannou svätou omšou o 6:40 h budeme spievať Hodinky k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie.
 • Na slávnoť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, čiže v utorok 8.12.2015 po svätej omši, ktorá začína o 18:00 h, sa pomodlíme Akatist k úcte Bohorodičky.
 • V utorok 8. decembra sa uskutoční zbierka na pavlínsky seminár v Krakove. Milodarcom vyslovujeme. Pán Boh zaplať.
 • V tento deň (v utorok 8.12.2015) začíname Rok milosrdenstva vyhlásený Svätým otcom Františkom.
 • Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva bude v nitrianskom Katedrálnom chráme – Bazilike sv. Emeráma otvorený v sobotu 12. decembra 2015 o 16.00 hod. pri spoločnej modlitbe vešpier, ktorej bude predsedať Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Obrad otvorenia brány milosrdenstva začne o 16:00 hod. na nádvorí biskupského paláca, odkiaľ následne prejdeme v sprievode do nitrianskej katedrály.
 • V sobotu 12. decembra 2015 o 16:00 hod. pri sv. omši otvorí bránu milosrdenstva v kostole sv. Andreja a Beňadika v Skalke nad Váhom osvietený pán kanonik František Šútor, trenčiansky archidiakon. Následne 13. decembra pri sv. omši v Hronskom Beňadiku o 11.00 hod. otvorí bránu milosrdenstva v Kostole sv. Benedikta, Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup.
 • V stredu 9.12.2015 o 17:00 h budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiac január, február a marec 2016.
 • Tento mesiac pripadá trinásteho na nedeľu (13.12.2015). Večeradlo bude o 15:00 h a následne svätá omša. V modlitbe nás bude sprevádzať mládež.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00