Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre November, 2015

Farské oznamy, 29.11.2015

29. November 2015

prvaadventna

 • Dnes (29.11.2015) začíname adventné obdobie.
 • Na roráty pozývame najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok (3.12.2015) od 16:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok (4.12.2015) od 16:00 a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.
 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene Vás pozýva na koncert Speváckeho zboru Slovenskej filharmónie, ktorý bude v stredu 2. decembra o 19:30 h v Kostole Nanebovzatia Panny Márie.
 • Vo štvrtok 3.12.2015 po večernej svätej omši bude Eucharistická adorácia. Všetkých srdečne pozývame.
 • Na sobotu 5.12.2015 o 10:00 h pozývame deti na stretnutie so sv. Mikulášom. Sv. Mikuláš každé dieťa obdaruje malou pozornosťou, tiež rád rozdá aj iné darčeky označené menom, ktoré môžete nechať na fare.
 • Dnes (v nedeľu 29.11.2015) je jesenná zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Farské oznamy, 22.11.2015

21. November 2015

kral

 • Dnes (v nedeľu 22.11.2015) sa bude konať v kostoloch našej farnosti obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na koncert KVARTETA MESTA BRNO, ktorý bude vo štvrtok 26. novembra o 18:00 hod. v Evanjelickom kostole.
 • Vo štvrtok 26. novembra o 18:30 h z príležitosti Roka zasväteného života pozýva pán dekan, Mons. Marián Dragúň rehoľníkov a rehoľné sestry na svätú omšu do pútnického chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch. Toto pozvanie patrí aj pre všetkých veriacich. V tento deň svätá omša v našom farskom kostole nebude.
 • Budúca nedeľa (29.11.2015) je I. adventná, preto na začiatku sv. omše bude posviacka adventných vencov.
 • Roráty začínajú v pondelok 30.11.2015. Pozývame najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno.
 • Na budúcu nedeľu (29.11.2015) bude jesenná zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Pomodlime sa za zosnulého +Igora Bajzíka.
  Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 8.11.2015

7. November 2015

martin2

 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene Vás pozýva na Koncert súboru AD LIBITUM v zložení spev, husle, violončelo, klarinet a klavír. Koncert bude v utorok 10. novembra o 18:00 h v Koncertnej sále Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša.
 • V stredu 11. novembra 2015 o 7:00 h (ráno) srdečne pozývame starých rodičov na školskú svätú omšu, na ktorej sa chceme za nich modliť a zároveň na nej chceme prezentovať aktivity, ktoré uskutočnili triedne kolektívy v rámci Mesiaca úcty k starším. Pozvanie platí nielen pre starých rodičov  žiakov ZŠ sv. Ladislava, ale pre všetkých starých rodičov aj rodičov v našej farnosti. Tešíme sa na Vás.
 • V piatok 13. novembra 2015 vo farskom chráme bude Fatimská pobožnosť. O 17:00 h začne Večeradlo, v ktorom nás budú sprevádzať Sestry z Kongregácie Božského Vykupiteľa, ktoré nám po svätej omši priblížia svoj rehoľný život. Srdečne vás všetkých pozývame.
  Malé Bedzany: Z tohto dôvodu svätá omša v Malých Bedzanoch v tento deň (13.11.2015) nebude v piatok, ale bude vo štvrtok (12.11.2015).
  V modlitbe budúceho Večeradla (13.12.2015) nás bude sprevádzať mládež.
 • Vincentská rodina srdečne ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí prispeli do celoslovenskej zbierky „Boj proti hladu“.
  Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Do Fotogalérie bol pridaný album Púť do Čičmian, Rajeckej Lesnej a Skalky – 2.
 • Novembrové vydanie farského časopisu DOM nájdete tu.
 • Pomodlime sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Ivan Hakoš a Filoména Komžíková.
  Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 1.11.2015

1. November 2015

svati

 • Dnes, na sviatok Všetkých svätých (v nedeľu 1.11.2015), bude dušičková pobožnosť:
  Nový cintorín o 14:00 h,
  Starý cintorín o 15:30 h,
  Tovarníky o 15:00 h,
  Malé Bedzany v pondelok 2.11.2015 po svätej omši, ktorá začne o 16:30 h.
 • Tovarníky: V deň spomienky na všetkých verných zosnulých, v pondelok 2.11.2015, bude svätá omša slúžená o 17:00 h v Dome smútku na cintoríne v Tovarníkoch.
 • Pripomíname všetkým veriacim, že v deň spomienky na všetkých verných zosnulých možno získať pre duše v očistci za obvyklých podmienok úplné odpustky: návšteva kostola, alebo kaplnky, modlitba Otčenáš, Verím v Boha a tri obvyklé podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.
 • Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa. Takisto ten veriaci, ktorý v dňoch od 1. do 8. novembra navštívi cintorín a  pomodlí sa za zosnulých, môže získať raz denne odpustky pre duše v očistci. I tu platia spomenuté podmienky.
 • V stredu 11.11.2015 o 7:00 h (ráno) srdečne pozývame starých rodičov na školskú sv. omšu, na ktorej sa chceme za nich modliť a zároveň na nej chceme prezentovať aktivity, ktoré uskutočnili triedne kolektívy v rámci Mesiaca úcty k starším. Pozvanie platí nielen pre starých rodičov  žiakov ZŠ sv. Ladislava, ale pre všetkých starých rodičov aj rodičov v našej farnosti. Tešíme sa na Vás.
 • Dnes (1.11.2015) je prvá nedeľa v mesiaci november. Farská ofera je určená na práce spojené so stropom kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Úmysly sv. omší v mesiaci november 2015 nájdete tu.
 • Pomodlime sa za +Adrianu Vöröšvaryovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00