Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre October, 2015

Farské oznamy, 25.10.2015

26. October 2015

vsetci

 • Festivalový výbor THJ Vás pozýva na otvárací Organový koncert 22. Topoľčianskej hudobnej jesene, ktorý sa koná v nedeľu 25.10.2015 o 15:00 h v kostole sv. Mikuláša v Kovarciach. Na historickom organe bude účinkovať Stefan BAIER z Nemecka – Regensburg a Jaroslav Tůma z Prahy.
 • Malé Bedzany: Od tohto týždňa, sväté omše v piatky budú začínať v Malých Bedzanoch o 16:30 h.
 • Pred sviatkom Všetkých svätých budeme v našej farnosti spovedať:
  • Tovarníky: vo štvrtok (29.10.2015) od 16:00 h.
  • Malé Bedzany: v piatok (30.10.2015) od 16:00 h.
  • Topoľčany: hlavne v piatok (30.10.2015) od 17:00 h.
 • Táto spoveď je zároveň prvopiatková.
 • Na sviatok Všetkých svätých, čiže v nedeľu 1.11.2015 bude dušičková pobožnosť:
  • Nový cintorín o 14:00 h,
  • Starý cintorín o 15:30 h,
  • Tovarníky o 15:00 h,
  • Malé Bedzany v pondelok 2.11.2015 po sv. omši, ktorá začne o 16:30 h.
 • Pripomíname všetkým veriacim, že v deň spomienky na všetkých verných zosnulých možno získať pre duše v očistci za obvyklých podmienok úplné odpustky: návšteva kostola, alebo kaplnky, modlitba Otčenáš, Verím v Boha a tri obvyklé podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.
 • Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa. Takisto ten veriaci, ktorý v dňoch od 1. do 8. novembra navštívi cintorín a  pomodlí sa za zosnulých, môže získať raz denne odpustky pre duše v očistci. I tu platia spomenuté podmienky.
 • Na budúci rok 26.-31.07.2016 sa v Krakove uskutoční stretnutie mládeže z celého sveta so Svätým otcom Františkom. Záujemcovia sa môžu informovať na fare.
 • Budúca nedeľa (1.11.2015) je prvá nedeľa v mesiaci november. Farská ofera bude určená na práce spojené so stropom kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Do Fotogalérie bol pridaný album Púť do Čičmian Rajeckej Lesnej a Skalky.

Farské oznamy, 18.11.2015

16. October 2015

ruzenec

 • Pripomíname, že ruženec sa modlíme vo farskom chráme o 17:30 h, okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť je po rannej svätej omši, v Tovarníkoch o 17:00 h a v Malých Bedzanoch o 18:00 h.
 • Dnes (v nedeľu 18.10.2015) nakoľko je misijná nedeľa sa o 16:00 h vo farskom chráme pomodlíme ruženec na úmysel misionárov a za misijné územia.
 • Vo štvrtok 22.10.2015 po svätej omši vo farskom kostole budeme premietať film a fotky z púte do Svätej Zeme. Záujemcov srdečne pozývame.
 • Festivalový výbor THJ Vás pozýva na otvárací Organový koncert 22. Topoľčianskej hudobnej jesene, ktorý sa koná v nedeľu 25.10.2015 o 15:00 h v kostole sv. Mikuláša v Kovarciach. Na historickom organe bude účinkovať Stefan BAIER z Nemecka – Regensburg a Jaroslav Tůma z Prahy.
 • Členovia Spolku svätého Vojtecha si môžu v predajni Spolku svätého Vojtecha vyzdvihnúť: Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu a DVD s filmom na rok 2016.
 • Odchod autobusu na pútnický zájazd do Rajeckej Lesnej a na Skalku pri Trenčíne bude v sobotu 24.10.2015 o 8:00 h pri Základnej škole sv. Ladislava. Sú ešte voľné miesta. Zapísať sa môžete v sakristii, alebo v kancelárii na fare.
  V tento deň (v sobotu 24.10.2015) ranná svätá omša nebude.
 • Dnes (18.10.2015), nakoľko je to misijná nedeľa, bude zbierka na misie.
 • Do Fotogalérie boli pridané tri nové albumy.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00