Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre October, 2015

Farské oznamy, 25.10.2015

26. October 2015

vsetci

 • Festivalový výbor THJ Vás pozýva na otvárací Organový koncert 22. Topoľčianskej hudobnej jesene, ktorý sa koná v nedeľu 25.10.2015 o 15:00 h v kostole sv. Mikuláša v Kovarciach. Na historickom organe bude účinkovať Stefan BAIER z Nemecka – Regensburg a Jaroslav Tůma z Prahy.
 • Malé Bedzany: Od tohto týždňa, sväté omše v piatky budú začínať v Malých Bedzanoch o 16:30 h.
 • Pred sviatkom Všetkých svätých budeme v našej farnosti spovedať:
  • Tovarníky: vo štvrtok (29.10.2015) od 16:00 h.
  • Malé Bedzany: v piatok (30.10.2015) od 16:00 h.
  • Topoľčany: hlavne v piatok (30.10.2015) od 17:00 h.
 • Táto spoveď je zároveň prvopiatková.
 • Na sviatok Všetkých svätých, čiže v nedeľu 1.11.2015 bude dušičková pobožnosť:
  • Nový cintorín o 14:00 h,
  • Starý cintorín o 15:30 h,
  • Tovarníky o 15:00 h,
  • Malé Bedzany v pondelok 2.11.2015 po sv. omši, ktorá začne o 16:30 h.
 • Pripomíname všetkým veriacim, že v deň spomienky na všetkých verných zosnulých možno získať pre duše v očistci za obvyklých podmienok úplné odpustky: návšteva kostola, alebo kaplnky, modlitba Otčenáš, Verím v Boha a tri obvyklé podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.
 • Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa. Takisto ten veriaci, ktorý v dňoch od 1. do 8. novembra navštívi cintorín a  pomodlí sa za zosnulých, môže získať raz denne odpustky pre duše v očistci. I tu platia spomenuté podmienky.
 • Na budúci rok 26.-31.07.2016 sa v Krakove uskutoční stretnutie mládeže z celého sveta so Svätým otcom Františkom. Záujemcovia sa môžu informovať na fare.
 • Budúca nedeľa (1.11.2015) je prvá nedeľa v mesiaci november. Farská ofera bude určená na práce spojené so stropom kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Do Fotogalérie bol pridaný album Púť do Čičmian Rajeckej Lesnej a Skalky.

Farské oznamy, 18.11.2015

16. October 2015

ruzenec

 • Pripomíname, že ruženec sa modlíme vo farskom chráme o 17:30 h, okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť je po rannej svätej omši, v Tovarníkoch o 17:00 h a v Malých Bedzanoch o 18:00 h.
 • Dnes (v nedeľu 18.10.2015) nakoľko je misijná nedeľa sa o 16:00 h vo farskom chráme pomodlíme ruženec na úmysel misionárov a za misijné územia.
 • Vo štvrtok 22.10.2015 po svätej omši vo farskom kostole budeme premietať film a fotky z púte do Svätej Zeme. Záujemcov srdečne pozývame.
 • Festivalový výbor THJ Vás pozýva na otvárací Organový koncert 22. Topoľčianskej hudobnej jesene, ktorý sa koná v nedeľu 25.10.2015 o 15:00 h v kostole sv. Mikuláša v Kovarciach. Na historickom organe bude účinkovať Stefan BAIER z Nemecka – Regensburg a Jaroslav Tůma z Prahy.
 • Členovia Spolku svätého Vojtecha si môžu v predajni Spolku svätého Vojtecha vyzdvihnúť: Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu a DVD s filmom na rok 2016.
 • Odchod autobusu na pútnický zájazd do Rajeckej Lesnej a na Skalku pri Trenčíne bude v sobotu 24.10.2015 o 8:00 h pri Základnej škole sv. Ladislava. Sú ešte voľné miesta. Zapísať sa môžete v sakristii, alebo v kancelárii na fare.
  V tento deň (v sobotu 24.10.2015) ranná svätá omša nebude.
 • Dnes (18.10.2015), nakoľko je to misijná nedeľa, bude zbierka na misie.
 • Do Fotogalérie boli pridané tri nové albumy.

Farské oznamy, 11.10.2015

10. October 2015

Portugal: A statue of the Holy Virgin Mary of Fatima is carried

 • Pripomíname, že mesiac október je zasvätený modlitbe svätého ruženca. Ruženec sa modlíme vo farskom chráme o 17:30 h, okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť je po rannej svätej omši, v Tovarníkoch o 17:00 h a v Malých Bedzanoch o 18:00 h.
 • Dnes (v nedeľu 11.10.2015) modlitba svätého ruženca bude o 8:30 h.
 • V utorok (13.10.2015) o 17:00 h bude modlitba svätého ruženca vo forme večeradla, o 18:00 h svätá omša a po nej sviečkový sprievod ulicami našej farnosti so sochou Fatimskej Panny Márie. V modlitbe Večeradla nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo a na budúce (13.11.2015) Sestry z Kongregácie Božského Vykupiteľa.
 • V piatok 16.10.2015 o 17:30 h na modlitbu svätého ruženca pozývame birmovancov.
 • Dnes v (nedeľu 11.10.2015) sa naša farnosť pripája k celoslovenskej verejnej zbierke organizovanej Vincentskou rodinou „Boj proti hladu“ pre hladujúcich v rôznych krajinách sveta. Prispieť môžete zakúpením medovníkového srdiečka po svätých omšiach pred kostolom, alebo podľa informácií zapísaných na plagáte.
 • Na budúcu nedeľu (18.10.2015), nakoľko je to misijná nedeľa, bude zbierka na misie.
 • Do Fotogalérie bolo pridaných 11 nových albumov.
 • Pomodlime sa za +Jozefa Bílika . Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 4.10.2015

4. October 2015

ruzencova

 • Mesiac október je zasvätený modlitbe svätého ruženca. Ruženec sa modlíme vo farskom chráme o 17:30 h, okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť je po rannej svätej omši, v Tovarníkoch o 16:30 h a v Malých Bedzanoch o 18:00 h.
 • Dnes (v nedeľu 4.10.2015) bude vyložená Oltárna sviatosť od 15:00 h do 17:00 h. O 15:00 h bude korunka k Božiemu Milosrdenstvu a modlitba svätého ruženca.
 • V utorok 6.10.2015 o 17:30 h bude slávnostne odovzdaný posvätený ruženec prvoprijímajúcim deťom. Potom sa deti s nami pomodlia modlitbu posvätného ruženca.
 • V stredu 7.10.2015 v deň sviatku Panny Márie ružencovej po svätej omši o 7:00 h sa pomodlime Korunu k Panne Márii a o 18:00 h bude dodatočná svätá omša, pred ňou sa pomodlime Posvätný ruženec.
 • V piatok 9.10.2015 o 17:00 h sa na fare uskutoční stretnutie birmovancov.
 • V sobotu 24.10.2015 sa uskutoční pútnicky zájazd do Rajeckej Lesnej a na Skalku pri Trenčíne. Táto púť je venovaná z vďačnosti pre všetkých, ktorí v našich kostoloch upratujú a sa starajú o liturgické prádlo.
 • Farská ofera dnes (v nedeľu 4.10.2015) je určená na práce spojené so stropom kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Na budúcu nedeľu (11.10.2015) sa naša farnosť pripojí k celoslovenskej verejnej zbierke organizovanej Vincentskou rodinou „Boj proti hladu“ pre hladujúcich v rôznych krajinách sveta. Prispieť môžete zakúpením medovníkového srdiečka po svätých omšiach pred kostolom, alebo podľa informácií zapísaných na plagáte.
 • Do Fotogalérie boli pridané dva nové albumy.
 • Úmysly sv. omší v mesiaci október 2015 nájdete tu.
 • Pomodlime sa za +Jolanu Smatanovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00