Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)

Archív pre September, 2015

Farské oznamy, 27.9.2015

29. September 2015

michal

 • Pokračujeme v modlitbe deviatnika k svätým anjelom strážnym. Týmto deviatnikom sa taktiež pripravíme k možnosti zapísania sa do Bratstva anjelov strážnych. Predpokladaný zápis bude na slávnosť sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu -15.01.2016.
 • V pondelok 28.09.2015 sa v kostole po večernej svätej omši (o 18:45 h.) uskutoční stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.
 • V utorok 29.09.2015 na sviatok svätých archanjelov Michala, Rafaela a Gabriela pripadá v našej farnosti poklona pred Oltárnou sviatosťou. Najsvätejšia sviatosť bude vyložená po svätej omší, ktorá začne o 7:00 h do 18:00 h.
 • Mesiac október je zasvätený modlitbe svätého ruženca. Ruženec sa budeme modliť o 17:30 h okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť bude po rannej svätej omši.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci október. Spovedať budeme v  Tovarníkoch vo štvrtok (1.10.2015) od  16:00 h., v  Malých Bedzanoch v piatok (1.10.2015) od 16:30 h a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.
 • V piatok 9.10.2015 o 17:00 h sa na fare uskutoční stretnutie birmovancov.
 • Farská ofera na budúcu nedeľu 4.10.2015 bude určená na práce spojené so stropom kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Farské oznamy, 20.9.2015

23. September 2015
 • paterpioDnes (v nedeľu 20.09.2015) sa v Bratislave uskutoční „Pochod za život.“ Program je na plagáte i na letáčikoch, ktoré si môžete vziať.
 • Tovarníky: Od tohto týždňa, sväté omše v Tovarníkoch budú o 17:00 h.
 • Vo štvrtok 23.09.2015 počas svätých omší začneme deviatnik k svätým anjelom strážnym, ktorým si chceme obnoviť náš vzťah k nim. Týmto deviatnikom sa taktiež pripravíme k možnosti zapísania sa do Bratstva anjelov strážnych. Predpokladaný zápis bude na slávnosť sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu – 15.01.2016.
 • Na budúcu nedeľu 27.09.2015 na svätej omši o 7:30 v Malých Bedzanoch a o 9:00 h vo farskom chráme a v Tovarníkoch poďakujeme Pánu Bohu za úrodu.
 • V pondelok 28.09.2015 sa v kostole po večernej svätej omši (o 18:45 h.) uskutoční stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.
 • V utorok 29.09.2015 na sviatok svätých archanjelov Michala, Rafaela a Gabriela pripadá v našej farnosti poklona pred Oltárnou sviatosťou. Najsvätejšia sviatosť bude vyložená po svätej omši, ktorá začne o 7:00 h do 18:00 h.

Farské oznamy 13.9.2015

13. September 2015
 • sedembolestnaDnes (v nedeľu 13.09.2015) o 15:00 h bude večeradlo a následne svätá omša. Po svätej omši bude sprievod so sochou Panny Márie Fatimskej po najbližších uliciach. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať Členovia rodín, ktorých navštevuje socha Nepoškvrnenej Panny Márie a na budúce (v utorok 13.10.2015) Ružencové bratstvo.
 • Tovarníky: V pondelok 14.09.2015 bude slúžená svätá omša v Tovarníkoch o 18:00 h.
 • Z príležitosti sviatku Povýšenia svätého kríža, v pondelok 14.09.2015 bude na Kalvárii o 20:00 h krížová cesta. Všetkých srdečne pozývame.
 • V utorok 15.09.2015 pripadá slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska. Sväté omše v našej farnosti budú:
  • Malé Bedzany 7:30 h.,
  • Tovarníky 9:00 h.,
  • Farský kostol 9:00 h a 10:30 h.
 • V tento deň (v utorok 15.09.2015) naša farnosť organizuje pútnický zájazd do Šaštína a kostola sv. Pavla Prvého Pustovníka v Skalici pri príležitosti roku zasväteného života. Sú ešte voľné miesta. Zapísať sa môžete v sakristii, alebo v kancelárii na fare. Odchod autobusu z parkoviska pri Cirkevnej základnej škole sv. Ladislava o 7:30 h.
 • V nedeľu 20.09.2015 v Bratislave sa uskutoční „Pochod za život.“ Program je na plagáte i na letáčikoch, ktoré si môžete vziať.
 • V sobotu 19.09.2015 začne púť z našej farnosti do Svätej Zeme. O 8:00 h bude odovzdanie batožiny do autobusu, svätá omša v našom farskom kostole a následne odchod do Prahy.
 • Dnes (v nedeľu 13.09.2015) je zbierka na kňazský seminár v Nitre. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Pomodlime sa za +Danielu Vaňovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 19:00

 

Sviatosť zmierenia

Farský kostol

Vždy pol hodinu pred svätou omšou

V prvý piatok v mesiaci 1 hodinu pred svätou omšou

V tretiu nedeľu adventu a piatu pôstnu nedeľu od 14:00 do 17:30

 

Malé Bedzany

V prvý piatok v mesiaci od 16:00

V sobotu pred treťou nedeľou adventu a piatou pôstnou nedeľou o 16:00

 

Tovarníky

Vo štvrtok pred prvým piatkom v mesiaci od 18:00

V stredu pred treťou nedeľou adventu o 16:00

V stredu pred piatou pôstnou nedeľou o 16:00