Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre September, 2015

Farské oznamy, 27.9.2015

29. September 2015

michal

 • Pokračujeme v modlitbe deviatnika k svätým anjelom strážnym. Týmto deviatnikom sa taktiež pripravíme k možnosti zapísania sa do Bratstva anjelov strážnych. Predpokladaný zápis bude na slávnosť sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu -15.01.2016.
 • V pondelok 28.09.2015 sa v kostole po večernej svätej omši (o 18:45 h.) uskutoční stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.
 • V utorok 29.09.2015 na sviatok svätých archanjelov Michala, Rafaela a Gabriela pripadá v našej farnosti poklona pred Oltárnou sviatosťou. Najsvätejšia sviatosť bude vyložená po svätej omší, ktorá začne o 7:00 h do 18:00 h.
 • Mesiac október je zasvätený modlitbe svätého ruženca. Ruženec sa budeme modliť o 17:30 h okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť bude po rannej svätej omši.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci október. Spovedať budeme v  Tovarníkoch vo štvrtok (1.10.2015) od  16:00 h., v  Malých Bedzanoch v piatok (1.10.2015) od 16:30 h a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.
 • V piatok 9.10.2015 o 17:00 h sa na fare uskutoční stretnutie birmovancov.
 • Farská ofera na budúcu nedeľu 4.10.2015 bude určená na práce spojené so stropom kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Farské oznamy, 20.9.2015

23. September 2015
 • paterpioDnes (v nedeľu 20.09.2015) sa v Bratislave uskutoční „Pochod za život.“ Program je na plagáte i na letáčikoch, ktoré si môžete vziať.
 • Tovarníky: Od tohto týždňa, sväté omše v Tovarníkoch budú o 17:00 h.
 • Vo štvrtok 23.09.2015 počas svätých omší začneme deviatnik k svätým anjelom strážnym, ktorým si chceme obnoviť náš vzťah k nim. Týmto deviatnikom sa taktiež pripravíme k možnosti zapísania sa do Bratstva anjelov strážnych. Predpokladaný zápis bude na slávnosť sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu – 15.01.2016.
 • Na budúcu nedeľu 27.09.2015 na svätej omši o 7:30 v Malých Bedzanoch a o 9:00 h vo farskom chráme a v Tovarníkoch poďakujeme Pánu Bohu za úrodu.
 • V pondelok 28.09.2015 sa v kostole po večernej svätej omši (o 18:45 h.) uskutoční stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.
 • V utorok 29.09.2015 na sviatok svätých archanjelov Michala, Rafaela a Gabriela pripadá v našej farnosti poklona pred Oltárnou sviatosťou. Najsvätejšia sviatosť bude vyložená po svätej omši, ktorá začne o 7:00 h do 18:00 h.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00