Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre July, 2015

 • gorazdNa pondelok 27.07.2015 pripadá slávnosť svätého Gorazda patróna farnosti a spolupatróna nášho farského kostola.
 • Na budúcu nedeľu 2.08.2015 sa uskutoční pešia púť k Sedembolestnej Panne Márii na Mechovičku. Púť začne od kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch o 7:00 h.
 • Budúca nedeľa (2.08.2015) je prvá nedeľa v mesiaci júl. Farská ofera bude určená na práce spojené so stropom kostola: oprava svetlíka (tesnenie), ventilácia kostola, zateplenie, osvetlenie a vonkajšia úprava stropu.
 • Pomodlime sa za zosnulých: +Helenu Neumanovú, +Máriu Číkovú, +Františka Piknu. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 • gregorSrdečne ďakujeme mládeži z našej farnosti, ktorá pod vedením Tomáša Pargáča obetavo pripravila a zorganizovala detský kresťanský tábor v rekreačnom zariadení Planinka pri Dechticach. Tiež ďakujeme všetkým, ktorí toto podujatie sprevádzali modlitbami. Pán Boh zaplať.

 • Na budúci pondelok 27.07.2015 pripadá slávnosť svätého Gorazda, patróna farnosti a spolupatróna nášho farského kostola. Z tohoto dôvodu bude v našom farskom chráme nasledujúci program:

  • V piatok 24.07.2015 bude filatelistická výstava s prednáškou po svätej omši na tému: Sv. Cyril a Metod.
  • V sobotu 25.07.2015:
   • 21:00 h Mariánska pobožnosť
   • 22:00 h Cesta svetla
   • 23:00 h Poklona pred Sviatosťou oltárnou
   • 24:00 h Svätá omša

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00