Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre July, 2015

 • gorazdNa pondelok 27.07.2015 pripadá slávnosť svätého Gorazda patróna farnosti a spolupatróna nášho farského kostola.
 • Na budúcu nedeľu 2.08.2015 sa uskutoční pešia púť k Sedembolestnej Panne Márii na Mechovičku. Púť začne od kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch o 7:00 h.
 • Budúca nedeľa (2.08.2015) je prvá nedeľa v mesiaci júl. Farská ofera bude určená na práce spojené so stropom kostola: oprava svetlíka (tesnenie), ventilácia kostola, zateplenie, osvetlenie a vonkajšia úprava stropu.
 • Pomodlime sa za zosnulých: +Helenu Neumanovú, +Máriu Číkovú, +Františka Piknu. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 • gregorSrdečne ďakujeme mládeži z našej farnosti, ktorá pod vedením Tomáša Pargáča obetavo pripravila a zorganizovala detský kresťanský tábor v rekreačnom zariadení Planinka pri Dechticach. Tiež ďakujeme všetkým, ktorí toto podujatie sprevádzali modlitbami. Pán Boh zaplať.

 • Na budúci pondelok 27.07.2015 pripadá slávnosť svätého Gorazda, patróna farnosti a spolupatróna nášho farského kostola. Z tohoto dôvodu bude v našom farskom chráme nasledujúci program:

  • V piatok 24.07.2015 bude filatelistická výstava s prednáškou po svätej omši na tému: Sv. Cyril a Metod.
  • V sobotu 25.07.2015:
   • 21:00 h Mariánska pobožnosť
   • 22:00 h Cesta svetla
   • 23:00 h Poklona pred Sviatosťou oltárnou
   • 24:00 h Svätá omša
 • svoradOdchod detí do tábora bude dnes (v nedeľu 12.07.2015) o 13:30 h z parkoviska Základnej školy sv. Ladislava.
 • Informujeme, že dnes (v nedeľu 12.07.2015) sa uskutoční púť na Mechovičke, svätá omša začína o 10:30 h.
 • Zajtra, v pondelok 13.07.2015 bude o 17:00 h Večeradlo a po svätej omši fatimský sprievod. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať manželia a nabudúce, vo štvrtok 13.08.2015 farníci z Malých Bedzian.
 • Najnovšie vydanie farského časopisu DOM nájdete tu.
 • Pomodlime sa za zosnulú +Oľgu Jakabovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

 • Dnes (5.07.2015) je prvá nedeľa v mesiaci júl. Vyloženie Oltárnej sviatosti bude od 15:00 h do 17:00 h.

 • Farská ofera z dnešnej nedele 5.07.2015 je určená na druhú časť prác spojenú s novými dverami do kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

 • Odchod detí do tábora bude v nedeľu 12.07.2015 o 13:30 h z parkoviska Základnej školy sv. Ladislava. Ďakujeme za modlitby na tento úmysel a aj za drobné pozornosti na ceny pre deti.

 • Informujeme, že v nedeľu 12.07.2015 sa uskutoční na Mechovičke púť, svätá omša začína o 10.30 h.

 • Pomodlime sa za zosnulých: +Máriu Langovú a +Margitu Hauke. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00