Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre June, 2015

 • camZačíname čas prázdnin a  dovoleniek, nezabudnime na účasť na nedeľnej svätej omši a každodennú modlitbu.
 • Zajtra (v pondelok 29.06.2015) je prikázaný sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla. Sväté omše budú slúžene:
  • Farský kostol      7:00 h a 18:00 h.
  • Malé Bedzany     17:00 h
  • Tovarníky          19:00 h
 • V tento deň bude zbierka „halier sv. Petra“.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci júl. Spovedať budeme
  • v Tovarníkoch vo štvrtok 2.07.2015 od 18:00 h
  • v Malých Bedzanoch v piatok 3.07.2015 od 16:30 h
  • vo farskom kostole hlavne v piatok 3.07.2015 od 17:00 h.
 • V nedeľu 5.07.2015 je zároveň slávnosť sv. Cyrila a Metoda.
 • Počas prázdnin z našich povlínských rehoľných domov sú organizované dve pešie púte do Čenstochovej. Kto by mal záujem môže sa prihlásiť:
  • Vranov nad Topľou: 1.-13.08.2015,  tel: 057 44 218 07, email: rkfuvvsever@rimkat.sk
  • Trnava: 12.-27.08.2015, tel: 0914223286, email: osppemiro@gmail.com
 • Odchod detí do tábora bude v nedeľu 12.07.2015 o 13:30 h z parkoviska Základnej školy sv. Ladislava. Na tábor je prihlásených 85 detí a aj niekoľko prípadných náhradníkov. Ďakujeme za modlitby na tento úmysel a aj za drobné pozornosti na ceny pre deti.
 • V našej farnosti počas prázdnin budú organizované dva ďalšie tábory:
  • V termíne od 10.-14.08.2015 sa pod dohľadom umeleckých pedagógov, Cirkevnej školy sv. Lukáša, deti budú môcť venovať maľovaniu, modelovaniu, fotografii a výrobe šperkov v priestoroch školy na Kalinčiakovej ulici  v čase od 8.00 – 16.00 hodiny. Cena týždenného denného tábora je 25 € a zahŕňa pracovný materiál  a obedy. Prihlásiť sa môžete do 31.07.2015. Prihláška je k dispozícii na webovej stránke školy: www.csuv-lukasa.sk, Kontakt: tel.: 0903 982 220, 038 5326653, Mail: csuv-lukasa@csuv-lukasa.sk, Adresa: CŠUV sv. Lukáša, Kalinčiakova 48, 955 01 Topoľčany
  • V termíne od 24.-28.08.2015 bude športový – volejbalový tábor pri Základnej škole sv. Ladislava.
 • Na budúcu nedeľu, nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci júl, bude farská ofera určená na druhú časť prác spojených s novými dverami do farského kostola.
 • Úmysly sv. omší v mesiaci júl nájdete tu.
 • Pomodlime sa za zosnulých: +Adriana Kohutová, +Pavel Dodo, +Miroslav Bogáň. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 • ladislavDnes (v nedeľu 21.06.2015) náš novokňaz František Hronský odslúži svoju primičnú svätú omšu v Malých Bedzanoch o 7:30 h a v Tovarníkoch o 9:00 h.

 • Na sobotu 27.06.2015 pripadá slávnosť sv. Ladislava, spolupatróna nášho farského kostola a patróna našej cirkevnej školy. Po večernej sv. omši, ktorá začína o 18:00 h pozývame všetkých farníkov z Topoľčian, z Tovarník a Malých Bedzian na guláš na školskom dvore. Zároveň sa takto pripájame k celoslovenskej aktivite, „Deň otvorených kláštorov“ v ramci Roka zasväteného života.

 • Tlačivá na púť do Svätej Zeme z našej farnosti sú vo farskej kancelárii. Záujemcovia sa musia čo najskôr prihlásiť podľa pokynov uvedených na prihláške.

 • Dňa 30.06.2015 sa koná v Nitre na Klokočine-Dieloch, na Amfiteátri, Diecézne stretnutie mládeže s názvom “D.N.E.S. s Jánom Pavlom II”. Toto stretnutie sa koná z príležitosti 20.-teho výročia návštevy sv. Jána Pavla II v Nitre-Janíkovciach a jeho stretnutia s mladými.

  Program sa koná v posledný deň školského roka od poobedia do neskorého večera. Program vrcholí pontifikálnou sv. omšou s naším diecéznym biskupom Viliamom Judákom na pódiu, na ktorom stál Ján Pavol II. V programe vystúpi ako hlavný hosť Sima Martausová.

  Podrobnosti sa nachádzajú na webovej stránke www.mladez-dnes.sk, alebo na webovej stránke biskupstva www.nrb.sk a na sociálnych sieťach.

 • daryVčera, v sobotu 13.06.2015 o 10:00 h v Katedrále sv. Emeráma v Nitre náš farník, diakon František Hronský prijal kňazské svätenie.
  V sobotu 20.06.2015 o 10:00 h náš novokňaz František Hronský odslúži svoju primičnú svätú omšu. Slávnostný sprievod od fary do kostola začne o 9:50 h.
  V tento deň (v sobotu 20.06.2015) ranná svätá omša o 7:00 nebude.
  Na budúcu nedeľu (21.06.2015) náš novokňaz František Hronský odslúži svoju primičnú svätú omšu v Malých Bedzanoch o 7:30 h a v Tovarníkoch o 9:00 h.
 • Organizačné stretnutie ohľadne púte do Svätej Zeme z našej farnosti sa uskutoční dnes (v nedeľu 14.06.2015) o 10:00 h vo farskom kostole. Púť bude v dňoch 14.-21.09.2015. Záujemcov pozývame na stretnutie. Za púť sa bude môcť zaplatiť počas organizačného stretnutia, alebo neskôr na účet.
 • V pondelok 15.06.2014 po večernej svätej omši (o 19:00 h) bude v kostole zápis birmovancov na rok 2016.
 • Dňa 30.06.2015 sa koná v Nitre na Klokočine-Dieloch, na Amfiteátri, Diecézne stretnutie mládeže s názvom “D.N.E.S. s Jánom Pavlom II”. Toto stretnutie sa koná z príležitosti 20.-teho výročia návštevy sv. Jána Pavla II v Nitre-Janíkovciach a jeho stretnutia s mladými.
  Program sa koná v posledný deň školského roka od poobedia do neskorého večera. Program vrcholí pontifikálnou sv. omšou s naším diecéznym biskupom Viliamom Judákom na pódiu, na ktorom stál Ján Pavol II. V programe vystúpi ako hlavný hosť Sima Martausová.
  Podrobnosti sa nachádzajú na webovej stránke www.mladez-dnes.sk, alebo na webovej stránke biskupstva www.nrb.sk a na sociálnych sieťach.
 • srdceAko sme už oznamovali, náš farník, diakon František Hronský, prijme kňazské svätenie v sobotu 13.06.2015 o 10:00 h v Katedrále sv. Emeráma v Nitre. Odchod autobusu na oslavy do Nitry bude v sobotu 13.06.2015 o 8:00 h z parkoviska pri Základnej škole sv. Ladislava.

 • Dnes (7.06.2015) je prvá nedeľa v mesiaci jún. Vyloženie Oltárnej sviatosti bude od 15:00 h do 17:00 h.f
 • V tento deň (v sobotu 13.06.2015) bude o 17:00 h Večeradlo a následne svätá omša. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať mladé rodiny a na budúce (v nedeľu 13.07.2015) manželia. Po svätej omši bude mariánsky sprievod.

 • Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa denne modlíme Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou.

 • Tovarníky: Tento týždeň svätá omša v Tovarníkoch nebude vo štvrtok, ale v piatok 12.06.2015, čiže: na Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

 • Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor. Podrobnosti sú na prihláške, ktorú si môžete vziať v sakristii.

 • Organizačné stretnutie ohľadne púte do Svätej Zeme z našej farnosti sa uskutoční na budúcu nedeľu 14.06.2015 o 10:00 h vo farskom kostole. Púť bude v dňoch 14.-21.09.2015. Záujemcov pozývame na stretnutie. Za púť sa bude môcť zaplatiť počas organizačného stretnutia, alebo neskôr na účet.

 • Farská ofera dnes (v nedeľu 7.06.2015) je určená na druhú časť prác spojenú s novými dverami do kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

 • Do Fotogalérie bolo pridaných šesť nových albumov.
 • Pomodlime sa za +Jozefa Michalíka. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00