Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre May, 2015

 • chliebavinoDnes (v nedeľu 31.05.2015) bude májová pobožnosť o 8:50 h. pred svätou omšou.

 • Náš farník, diakon František Hronský, prijme kňazské svätenie v sobotu 13.06.2015 o 10:00 h v Katedrále sv. Emeráma v Nitre. Primičnú svätú omšu bude slúžiť v sobotu 20.06.2015 o 10:00 h v našom farskom chráme. Kto by sa chcel zúčastniť na oslavách v Nitre a ísť tam autobusom, môže sa prihlásiť v sakristii.

 • V pondelok (1.06.2015) po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac júl, august a september.

 • V utorok 2.06.2015 o 19:00 h sa uskutoční na fare stretnutie Farskej rady ohľadne primičnej svätej omše.

 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci jún. Spovedať budeme v Tovarníkoch v stredu od 18:00 h., v Malých Bedzanoch v stredu od 16:30 h a vo farskom kostole hlavne v stredu od 17:00 h.

 • Vo štvrtok 4.06.2015 oslávi naša farnosť sviatok Božieho Tela. Bude to spoločná sv. omša o 17:30 h pre všetkých našich veriacich z mesta a filiálok Malé Bedzany a Tovarníky. Pozývame všetkých veriacich k jednotnej a vierou naplnenej spoločnej účasti na tejto oslave Eucharistického Krista v uliciach: Lipová, Slnečná, Fialková a Muškátová. Prosím veriacich o prípravu 4 oltárov a mamičky, aby pomohli dievčatám pri príprave kvietkov na rozsýpanie. Ako po minulé roky, dva oltáre pripravia veriaci z Topoľčian, jeden z Malých Bedzian a jeden z Tovarník.

 • Eucharistia vigílie slávnosti Kristovo Tela a Krvi v stredu (3.06.2015) bude slávená: Malé Bedzany 17:00 h., farský chrám 18:00 h., Tovarníky 19:00 h.
  • v Malých Bedzanoch po sv. omši 7:30 h
  • v Tovarníkoch po sv. omši o 9:00 h.
 • Oslavy Božieho Tela budú v nedeľu 7.06.2015 aj vo filiálkach: 
  • v Malých Bedzanoch po sv. omši 7:30 h
  • v Tovarníkoch po sv. omši o 9:00 h.
 • Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa budeme denne modliť Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou.

 • Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor. Podrobnosti sú na prihláške, ktorú si môžete vziať v sakristii.

 • Organizačné stretnutie ohľadne púte do Svätej Zeme z našej farnosti sa uskutoční v nedeľu 14.06.2015 o 10:00 h vo farskom kostole. Z technických príčin bol upravený termín. Púť bude v dňoch 14.-21.09.2015. Záujemcov pozývame na stretnutie. Za púť sa bude môcť zaplatiť počas organizačného stretnutia, alebo neskôr na účet.

 • Úmysly sv. omší v mesiaci jún 2015 nájdete tu.
 • zoslanieNaša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor. Podrobnosti sú na prihláške, ktorú si môžete vziať v sakristii.

 • S radosťou vám oznamujeme, že v sobotu 13.06.2015 o 10:00 h v Katedrále sv. Emeráma v Nitre náš farník, diakon František Hronský, prijme kňazské svätenie. Primičnú svätú omšu bude slúžiť v sobotu 20.06.2015 o 10:00 h v našom farskom chráme.

 • Tovarníky: Sväté omše v Tovarníkoch budú slúžené mimo nedele o 19:00*h.

 • Dnes (v nedeľu 24.05.2015) je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Veriaci, ktorí sa zúčastnia verejného spevu, alebo recitovania hymnu Veni Creator (Príď Duchu Svätý) počas svätej omše, môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 • Zajtra, v pondelok (25.05.2015) je Svätodušný pondelok. V pavlínskych farnostiach je to aj sviatok Panny Márie Matky Cirkvi. V tento deň v našom chráme bude sv. omša o 7:00 h (ráno) a o 18:00 h., v Malých Bedzanoch o 17:00 h a v Tovarníkoch o 19:00 h.

 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na Koncert autorov Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch venovaný pamiatke zakladateľa a riaditeľa SKDK Mgr. Vladimíra Gálisa. Koncert bude v pondelok 25. mája o 18:00 hod. v Spoločenskom dome.

 • V pondelok 25.05.2015 začíname s nácvikom detí na I. sväté prijímanie, podľa ročného programu. Prvé stretnutie sa začne v pondelok 25.05.2015 o 16:30 h. Pozývame aj rodičov prvoprijímajúcich detí.

 • Spoveď pre deti k I. svätému prijímaniu a ich rodiny bude v sobotu 30.05.2015 od 9:00 h.

 • Modlitba svätého ruženca v pondelok (25.05.2015), štvrtok a piatok (28.-29.05.2015), z dôvodu nacviku detí, bude súkromná.

 • Loretánske Litánie sa modlíme 10 minút pred svätou omšou. Túto nedeľu májová pobožnosť bude 10 min. pred svätou omšou, ktorá začína o 9:00 h.

 • Dňa 28.-30.05.2015 v Dolnom Smokovci (Vysoké Tatry) sa uskutoční duchovná obnova zameraná na rozpoznanie povolania. Podrobnosti sú na plagáte. Pozývajú pavlíni.

 • sunsHodová slávnostná svätá omša bude slúžená dnes (v nedeľu 17.05.2015) o 15:00 h. Zároveň to bude záver svätých misií. Po svätej omši pôjdeme v sprievode k obnovenému krížu, kde obdržíme záverečné požehnanie, ktoré je spojené s úplnými odpustkami.

 • Loretánske Litánie sa modlíme 10 minút pred večernou svätou omšou okrem stredy a soboty, kedy sa túto pobožnosť modlíme pred rannou svätou omšou. S májovou pobožnosťou sa modlíme deviatnik k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.

 • Túto nedeľu májová pobožnosť bude 10 min. pred svätou omšou, ktorá začína o 9:00 h.

 • Na budúcu nedeľu (24.05.2015) pripadá slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Z tejto príležitosti, bude vo vigíliu slávnosti, v sobotu 23.05.2015 o 20:00 h svätá omša s rozšírenou bohoslužbou slova. Všetkých srdečne pozývame.

 • V pondelok a utorok (18. a 19.05.2015) bude v našej farnosti rehoľná vizitácia. Svätej omši v pondelok 18.05.2015 o 18:00 h bude predsedať P. Rastislav Ivanecký, radny kváziprovincie, prior pavlínského kláštora vo Vranove nad Topľou. Všetkých srdečne pozývame.

 • Tovarníky: Sväté omše v Tovarníkoch budú slúžené mimo nedele o 19:00 h.

 • Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor. Podrobnosti sú na prihláške v zadnej časti kostola.

 • Dňa 28.-30.05.2015 v Dolnom Smokovci (Vysoké Tatry) sa uskutoční duchovná obnova zameraná na rozpoznanie povolania. Podrobnosti sú na plagáte. Pozývajú pavlíni.

 • Pomodlime sa za zosnulých, ktorí minulý týždeň odišli do večnosti: +Peter Bachan, +Vladimír Danove. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

 • kralovnaSlávnostne sme začali Ľudové misie. Informačné letáčiky s programom misií sa nachádzajú v zadnej časti kostola.

 • Hodová slávnosť v našej farnosti bude v nedeľu 17.05.2015.

 • Loretánske Litánie sa modlíme 10 minút pred večernou svätou omšou okrem stredy a soboty, kedy sa túto pobožnosť modlíme pred rannou svätou omšou.
 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na Koncert klavírneho kvinteta Collegium Wartberg z Bratislavy, v ktorom účinkuje známy slovenský huslista Dalibor Karvay. Koncert bude v pondelok 11.05.2015 o 18:00 h v Koncertnej sále Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00