Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre April, 2015

Farské oznamy, 26.4.2015

26. April 2015
 • pastierDnes (26.04.2015) je Nedeľa Dobrého Pastiera, z tohto dôvodu dnešná zbierka je určená na seminár.

 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci máj. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok (30.04.2015) od 16:00 h., vo farskom kostole hlavne vo štvrtok (30.04.2015) od 17:00 h., a v Malých Bedzanoch v piatok (1.05.2015) od 7:30 h. 

 • Odchod autobusu na pútnický zájazd do Gdańska, Gdyni a Čenstochovej bude vo štvrtok 30.04.2015 o 21:00 h pri Základnej škole sv. Ladislava.

 • V piatok (1.05.2015) Páter Róbert pozýva na túru z Nitrianskej Blatnice na Visiace skaly. Odchod spred farského kostola o 12:30 h. Podrobnosti u Organizátora.

 • Tak isto v piatok (1.05.2015) začíname mesiac zasvätený Panne Márii. Loretánske litánie sa tento týždeň budeme modliť v piatok pred rannou sv. omšou a v sobotu pred večernou sv. omšou. V sobotu ranná pobožnosť k Panne Márii nebude.

 • Upozorňujeme, že počas Ľudových misií od 9.-17.05.2015 bude zmenený program začiatku bohoslužieb. Informačné letáčiky so správným začiatkom svätých omší sa nachádzajú v zadnej časti kostola, v Kalendári a v programe misií.

 • Hodová slávnosť v našej farnosti bude v nedeľu 17.05.2015.
 • V predminulý týždeň boli namontované nové dvojité dvere do hlavného vchodu farského kostola a dvere do sakristie.

 • Farská ofera na budúcu nedeľu (3.05.2015) bude určená na dvere. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
 • Úmysly sv. omší v mesiaci máj 2015 nájdete tu.

Farské oznamy, 19.4.2015

18. April 2015
 • marekNaša farnosť 30.04.-3.05.2015 organizuje pútnický zájazd do Gdańska, Gdyni a Čenstochovej. Zapísať sa môžete v sakristii, alebo v kancelárii na fare – sú ešte 3 voľné miesta.

 • Od 9.-17.05.2015 budú v našej farnosti ľudové misie. Informačné letáčiky sú v zadnej časti kostola.

 • Na budúcu nedeľu (26.04.2015) sa uskutoční zbierka na seminár.

 • Do Fotogalérie boli pridané 2 albumy.

Farské oznamy, 12.4.2015

12. April 2015
 • milosrdDnes (v nedeľu 12.04.2015) bude o 15:00 h Korunka k Božiemu Milosrdenstvu a následne svätá omša.

 • Tento mesiac pripadá trinásteho na pondelok (13.04.2015). Modlitba svätého ruženca vo forme večeradla bude o 17:00 h. Sprevádzať nás budú farníci z Tovarník.

 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na koncert súboru Ars Cameralis z Prahy – Česká republika. Je to koncert stredovekej renesančnej a barokovej hudby, ktorý bude v pondelok 13. apríla o 18:00*h v Evanjelickom kostole.

 • Naša farnosť 30.04.-3.05.2015 organizuje pútnický zájazd do Gdaňska, Gdyni a Čenstochovej, na ktorý sa môžete zapísať v sakristii, alebo v kancelárii na fare. Podrobnosti sú v itinerári.

 • Srdečne ďakujeme za pomoc pri výrube a úprave stromov, ktoré boli vykonané na Kalvárii a na starom cintoríne pri kostole v Tovarníkoch.

 • Boli zverejnené scenáre nasledovných divadelných scénok: Sant Jago de Compostella; Sv. Ladislav; Sv. Maximilián Kolbe 2; Sv. Pachonius; Sv. Pavol I Pustovník; Prerušený tanec – sv. Faustína; Sv. Tomáš Akvinský; Šaštín.
 • Úmysly sv. omší v mesiaci apríl 2015 nájdete tu.
 • Pomodlime sa za našich zosnulých: +Michal Hano, +Milan Grežďo. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 5.4.2015

4. April 2015
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERAPožehnané Veľkonočné sviatky vám s celého srdca prajú otcovia pavlíni!

 • Zo srdca chceme poďakovať všetkým, ktorí sa vo farskom a aj vo filiálnych kostoloch postarali o dôstojný priebeh bohoslužieb, kostolníkom, organistom, spevákom, lektorom, miništrantom a taktiež tým, ktorí upratovali a zdobili kostoly, ale aj tým, čo pomáhali akýmkoľvek iným spôsobom.

 • Dnes (v nedeľu 5.04.2015) o 15:00 h bude pokračovať novéna k Božiemu Milosrdenstvu. Táto novéna na Veľkonočný pondelok bude po svätej omši o 9:00 h a od utorku bude po svätej omši.

 • Dnes (v nedeľu 5.04.2015) je farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 • Na Veľkonočný pondelok (6.04.2015) sväté omše v našej farnosti budú:

  v Malých Bedzanoch o 7:30 h.,
  vo farskom chráme o 9:00 h.,
  v Tovarníkoch o 9:00 h.

 • Malé Bedzany: Nakoľko bol zmenený čas na letný, v Malých Bedzanoch sväté omše budú slúžené mimo nedele o 17:00 h.

 • Na budúcu nedeľu (12.04.2015) bude vo farskom chráme dodatočná svätá omša o 15:00*h na záver novény k Božiemu Milosrdenstvu.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00