Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre March, 2015

Farské oznamy, 29.3.2015

28. March 2015
 • hrobOznam v sobotu: Upozorňujeme, že dnes v noci, zo soboty na nedeľu 28./29.03.2015, sa mení čas na letný, čiže presúvame čas o hodinu dopredu.

 • Dnes (v nedeľu 29.03.2015) bude z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom.
 • Dnes je Kvetná nedeľa. Dnešným dňom vstupujeme do Veľkého týždňa. Program Veľkonočného Trojdnia je na nástenke, na internetovej stránke farnosti a na letáčikoch v zadnej časti kostola (vo filialných kostoloch v sakristii).
 • Dnes (v nedeľu 29.03.2015) vo farskom chráme bude vysluhovaná sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami. Spovedať budeme od 14:00 h do 16:00 h a od 16:30 h do 17:30 h. Po sviatosti zmierenia, o 18:00 h., bude dodatočná svätá omša.
 • Krížová cesta dnes (v nedeľu 29.03.2015) bude o 15:00 h na Kalvárii a sprevádzať v nej nás budú učitelia.
 • Spoveď chorých pred Veľkou nocou v našej farnosti bude v pondelok 30.03.2015 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.
 • Na Zelený štvrtok 2.04.2015 sv. omša na pamiatku Pánovej večere začne o 18:00 h. Tento oznam sa vzťahuje zároveň na Farský chrám, Tovarníky a Malé Bedzany.
 • Na Veľký piatok 3.4.2015 bude nasledovný program:
  • 12:00 h Krížová cesta na Kalvárii
  • 15:00 h Slávenie utrpenia a smrti Pána: Farský chrám, Tovarníky a Malé Bedzany
  • 17:30 h Lamentácie – Farský chrám
  • 21:30 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu: Farský chrám,
  • Po obradoch poklona pri Božom hrobe bude
   • Farský chrám do 22.00 h.
   • Tovarníky a Malé Bedzany do 20:00 h.
 • Na Veľký piatok je prísny pôst (od 18 do 60 rokov života) a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov (od 14 rokov do smrti).
 • Na Bielu sobotu 4.4.2015 bude nasledovný program:
  • 8:00 h Vyloženie Oltárnej sviatosti – Farský chrám, Tovarníky, Malé Bedzany
  • 8:30 h Ranné chvály – Farský chrám
  • 12:00 h Posvätné čítanie a Modlitba cez deň – Farský chrám
  • 14:50 h Posvätenie pokrmov – Farský chrám
  • 15:00 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu – Farský chrám
  • 16:00 h Eucharistická adorácia – Farský chrám
  • 19:30 h Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania – Farský chrám, Malé Bedzany, Tovarníky.
 • Na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania 5.4.2015 bude nasledovný program:
  • Slávnostná sv. omša
   • Malé Bedzany 7:30 h
   • Tovarníky 9:00
   • Farský kostol 9:00 a 10:30
  • 15:00 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu: farský kostol
 • V nedeľu Zmŕtvychvstania Pána (5.04.2015) bude farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Omše vo 6.4.2015 Veľkonočný pondelok
  • Malé Bedzany 7:30 h
  • Farský kostol a Tovarníky 9:00 h
 • Oznamujeme vám, že diakon František Hronský, syn Františka a Kataríny rod. Hlobickej, narodený 30.09.1988 v Topoľčanoch, bývajúci v Topoľčanoch, chce v tomto roku prijať kňazské svätenie. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to láskavo ohlási na farskom úrade.
 • Naša farnosť organizuje v dňoch 30.4.-3.5.2015 (štvrtok až nedeľa) pútnický zájazd do poľských miest Gdańsk, Gdynia, Sopot a Czestochowa. Plánovaný program zájazdu nájdete tu.
 • Pomodlime sa za zosnulých +Jolanu Bielichovú a +Petra Kučeru. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 22.3.2015

21. March 2015
 • krizladislavV piatok 27.03.2015 sa pomodlíme Krížovú cestu po svätej omši, čiže o 18:30 h. V uvažovaniach nás bude sprevádzať hlavne mládež.

 • Dnes, v nedeľu 22.03.2015, bude Krížová cesta o 15:00 h na Kalvárii. Pri jednotlivých zastaveniach nás budú sprevádzať rodiny.

 • Tovarníky: Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami v Tovarníkoch bude vysluhovaná v stredu 25.03.2015 od 16:00 h a následne bude sv. omša.

  Tento týždeň Krížová cesta v Tovarníkoch bude v stredu o 16:30 h.

  Z dôvodu Veľkonočných spovedí vo farnostiach dekanátu vo štvrtok 26.03.2015 svätá omša v Tovarníkoch nebude.

 • Malé Bedzany: Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami v Malých Bedzanoch bude vysluhovaná v sobotu 28.03.2015 od 16:00 h a následne bude sv. omša.Tento týždeň Krížová cesta v Malých Bedzanoch bude v sobotu 28.03.2015 o 16:00 h.

  Z dôvodu Veľkonočných spovedí vo farnostiach dekanátu v piatok 27.03.2015 svätá omša v Malých Bedzanoch nebude.

 • Spoveď chorých pred Veľkou nocou v našej farnosti bude v pondelok 30.03.2015 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.
 • Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami bude vysluhovaná vo farskom chráme na budúcu nedeľu (29.03.2015) od 14:00 h do 17:30 h.

  V tento deň (v nedeľu 29.03.2015) bude dodatočná svätá omša o 18:00 h.

 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari Vás pozýva na OTVÁRACÍ KONCERT – Koncert židovských piesní a folklóru LECHAYM, ktorý bude v utorok 24.03.2015 o 18.00 h. v Základnej umeleckej škole Ladislava Mokrého.

 • Na stredu 25.03.2015 pripadá slávnosť Zvestovania Pána. Sväté omše vo budú:

  Malé Bedzany 16:30 h.
  Tovarníky 17:00 h.
  Farský chrám 7:00 h a 18:00 h.

  V tento deň (25.03.2015) začneme deväťmesačnú duchovnú adopciu za nenarodené deti.

 • Naša farnosť 30.04.-3.05.2015 organizuje pútnický zájazd do Gdaňska, Gdyni a Čenstochovej. Podrobnosti sú na plagáte na nástenke a na letáčikoch v zadnej časti kostola.

 • Upozorňujeme, že v noci zo soboty na nedeľu, 28./29.03.2015 sa mení čas na letný, čiže presúvame čas o hodinu dopredu.

 • Na Kvetnú nedeľu 29. marca 2015 bude z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom.

 • Pomodlime sa za zosnulého + Imricha Marku. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 15.3.2015

14. March 2015
 • ustavpKrížová cesta dnes (v nedeľu 15.03.2015) bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie.
  Na Krížovej ceste nás v piatok (20.03.2015) budú sprevádzať prvoprijímajúce deti.
 • V Tovarníkoch sa pobožnosť Krížovej cesty modlievame vo štvrtok o 16:30 h., a v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h.
 • Pomodlime sa za našich zosnulých: +Jozef Herchel, +Miroslav Chudík. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00