Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre February, 2015

Farské oznamy, 1.3.2015

27. February 2015
 • dotvojichrukPozývame na pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa modlievame v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h., v Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h.

  Krížová cesta dnes (v nedeľu 1.03.2015) bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie.

  V piatok (6.02.2015) vo farskom chráme nás budú sprevádzať ženy z našej farnosti.

 • V pondelok (2.03.2015) po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac apríl, máj a jún 2015.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci marec. Spovedať budeme:
  • v Tovarníkoch vo štvrtok 5.03.2015 od 16:00 h.
  • v Malých Bedzanoch v piatok 6.03.2015 od 16:00 h.
  • vo farskom kostole hlavne v piatok 6.03.2015 od 17:00 h.
 • Pripomíname, že v pôstnom období poklona pred Oltárnou sviatosťou bude po svätej omši vždy vo štvrtok namiesto piatku. V piatky počas kázni bude uvažovanie o umučení Krista na základe obrazu „Ecce Homo“ – Hľa človek. V tomto uvažovaní nás bude sprevádzať páter Róbert.

 • Na budúcu nedeľu (8.03.2015) bude farská ofera, ktorá je určená na vykurovanie kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Informujeme, že púť do Svätej Zeme z našej farnosti sa uskutoční 17.-24.09.2015. Podrobnosti sú na letáku.

Púť do Svätej zeme

27. February 2015

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 19:00