Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre January, 2015

Farské oznamy, 25.1.2015

25. January 2015
 • tomasZákladná škola sv. Ladislava oznamuje, že nových žiakov do prvého ročníka našej cirkevnej školy je možné zapísať do 13.02.2015 v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 11:00 h a od 14:00 do 16:00*h na riaditeľstve školy.

 • Sviatok Obetovania Pána pripadá na pondelok 2.02.2015. Posviacka hromničných sviec bude v tento deň na svätých omšiach o 7:00 h a o 18:00 h.

  Nakoľko sú v tento deň polročné prázdniny, posviacka sviec, ktoré si donesenú prvoprijímajúce deti, bude až v utorok 3.02.2015 na svätej omši o 18:00 h.

 • Farská ofera na budúcu nedeľu 1.02.2015 bude určená na nové dvere do nášho farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

 • V zadnej časti farského kostola sú informačné letáčiky o referende za ochranu detí a rodiny. Spoločná modlitba za úspešný priebeh referenda bude počas poklony na budúcu nedeľu.

 • V sobotu 14.02.2015 sa uskutoční karneval – „nie len pre deti“. Bližšie informácie oznámime neskôr.

 • Pomodlime sa za +Františka Smatanu. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 18.1.2015

17. January 2015
 • pavolppHymnus k svätému Pavlovi v nedeľu 18.01.2015 budeme spievať 10 minúť pred svätou omšou, ktorá začne o 10:30 h. Predsedať jej bude páter Dominik Lejman OSPPE, farár v Trnave. Na túto Eucharistiu sú pozvaní všetci Pavlíni z Trnavy.
 • Základná škola sv. Ladislava oznamuje, že zápis nových žiakov do prvého ročníka našej cirkevnej školy sa uskutoční od štvrtku 15.01. do 13.02.2015 v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 11:00 h a od 14:00 do 16:00*h na riaditeľstve školy.
 • Od nedele 18. januára do 25. januára sa koná celoslovenský týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. K tomuto cieľu nám má poslúžiť súkromná i spoločná modlitba.
 • Od piatku 23.01. do nedele 25.01.2015 sa v kostole Nanebovzatia Panny Márie po večernej svätej omši uskutoční trojdnie modlitieb matiek.
 • V sobotu 14.02.2015 sa uskutoční karneval – „nie len pre deti“. Bližšie informácie oznámime neskôr.
 • Pomodlime sa za +Ľudovíta Magu, + Ladislava Barteka. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 11.1.2015

11. January 2015
 • pavolDeviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu pokračuje pred večernou svätou omšou, aj v stredu. Vyvrcholenie deviatnika bude v nedeľu 18.01.2015 slávnostnou sv. omšou o 10:30 h, ktorej bude predsedať páter Dominik Lejman OSPPE, farár v Trnave. Na túto Eucharistiu sú pozvaní všetci Pavlíni z Trnavy. Všetkých vás srdečne pozývame.
 • V utorok 13.01.2015 pripadá v našej farnosti Fatimská pobožnosť. O 17:00 h bude Večeradlo a následne svätá omša. V modlitbách nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo a na budúce, 13.02.2015, otcovia.
 • Základná škola sv. Ladislava oznamuje, že zápis nových žiakov do prvého ročníka našej cirkevnej školy sa uskutoční od štvrtku 15.01. do 13.02.2015 v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 11:00 h a od 14:00 do 16:00*h na riaditeľstve školy.
 • Od nedele 18. januára do 25. januára sa koná celoslovenský týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pripojme sa i my k túžbe Pána Ježiša, ktorý hovorí, „aby sme všetci jedno boli“. K tomuto cieľu nám má poslúžiť súkromná i spoločná modlitba.
 • Topoľčany: Prosíme, aby nikto bez spojenia s kňazom, nenechával v zadnej časti kostola žiadne letáčiky a ani obrázky. Ďakujeme za pochopenie.
 • Pomodlime sa za +Boženu Minarčicovú, +Irenu Kumposchtovú. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00