Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre November, 2014

Farské oznamy, 30.11.2014

30. November 2014
 • prvaadventnaDnes, 30.11.2014, začíname adventné obdobie.

 • Počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno budú v našom farskom chráme roráty, na ktoré pozývame všetkých farníkov a najmä všetky deti.

 • V pondelok 1.12.2014 po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiac január, február a marec 2015.

 • Úmysly sv. omší v mesiaci december 2014 nájdete tu.

 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok 4.12.2014 od 16:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok 5.12.2014 od 16:00 a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.

 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na koncert Komorného orchestra ZOE z Bratislavy a Nitry, ktorý bude vo štvrtok 4.12.2014 o 19:00 h v Evanjelickom kostole. V tomto orchestri účinkuje topoľčiansky rodák Adam Szendrei.

 • Na sobotu 6.12.2014 o 10:00 h pozývame deti na stretnutie so sv. Mikulášom. Sv. Mikuláš každé dieťa obdaruje malou pozornosťou, tiež rád rozdá aj iné darčeky označené menom, ktoré môžete nechať na fare.

 • V pondelok 8.12.2014 pripadá prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Posvätenie a odovzdanie prvoprijímajúcim deťom medaily nepoškvrneného počatia Panny Márie bude v nedeľu 7.12.2014 na svätej omši o 10:30 h.

 • Dnes, v nedeľu 30.11.2014, bude jesenná zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Farské oznamy, 23.11.2014

22. November 2014
 • kral_3

  V nedeľu 23.11.2014 sa bude konať v kostoloch našej farnosti obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na koncert speváckeho zboru TECHNIK AKADEMIK a orchestra SND MUSICI del TEATRO s dirigentom Pavlom Procházkom, rodákom z Topoľčian. Spoluúčinkuje náš organista Juraj Mičúnek. Koncert bude v nedeľu 23.11.2014 o 19:30 h v Kostole Nanebovzatia P. Márie.

 • V utorok 25.11.2014 po večernej sv. omši bude Eucharistická adorácia. Všetkých srdečne pozývame.

 • Budúca nedeľa 30.11.2014 je I. adventná, preto na začiatku sv. omše bude posviacka adventných vencov.

 • Roráty začínajú v pondelok 1.12.2014. Pozývame najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno.

 • Svätý otec František vyhlásil Rok zasväteného života, ktorý bude od 30.11.2014 do 2.02.2016. Slávnostné otvorenie Roka zasväteného života v našej nitrianskej diecézy bude slávnostnými vešperami za účasti diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka, v sobotu 29.11.2014 o 17:30 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii.

 • Na budúcu nedeľu 30.11.2014 bude jesenná zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00