Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre October, 2014

Farské oznamy, 12.10.2014

10. October 2014
 • fatimska2Mesiac október je zasvätený modlitbe svätého ruženca. Ruženec sa modlíme vo farskom chráme o 17:30 h okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť bude po rannej svätej omši, v Tovarníkoch o 17:00 h. V nedeľu 12.10.2014 sa pomodlíme ruženec vo farskom chráme o 8:30 h.

 • V pondelok 13.10.2014 o 17:00 h bude modlitba svätého ruženca vo forme večeradla, o 18:00 h svätá omša a po nej sviečkový sprievod ulicami našej farnosti so sochou Fatimskej Panny Márie. V modlitbe Večeradla nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo.

 • V stredu, dňa 15.10.2014, o 19:30 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch sa uskutoční organový koncert venovaný 20. výročiu založenia Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. V programe zaznie organová tvorba J. S. Bacha a diela skladateľov nemeckého romantizmu. Účinkujú: Juraj Mičúnek a študenti z organovej triedy Juraja Mičúneka.

 • Na budúcu nedeľu 19.10.2014, nakoľko je to misijná nedeľa, bude zbierka na misie.

 • V sobotu 25.10.2014 o 14:00 h bude na fare potáborové stretnutie. Všetky deti a animátorov srdečne pozývame.

 • V pondelok 6.10.2014 v Čenstochovej o. biskup Mons. Viliam Judák a Generálny predstavený rádu pavlínov, o. Arnold Chrapkowski podpísali predlženie zmluvy o zverení farnosti sv. Gorazda v Topoľčanoch na 10 rokov do pastoračnej starostlivosti Rádu svätého Pavla Prvého Pustovníka, OSPPE.

Farské oznamy, 5.10.2014

4. October 2014
 • sedembolestnaMesiac október je zasvätený modlitbe svätého ruženca. Ruženec sa modlíme vo farskom chráme o 17:30 h okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť bude po rannej svätej omši, v Tovarníkoch o 17:00 h.
 • Dnes, v nedeľu 5.10.2014, bude vyložená Oltárna sviatosť od 15:00 h do 17:00 h. O 15:00 h. bude korunka k Božiemu Milosrdenstvu a modlitba svätého ruženca.
 • V utorok 7.10.2014 o 17:30 h bude slávnostne odovzdaný posvätený ruženec prvoprijímajúcim deťom. Potom sa deti s nami pomodlia modlitbu posvätného ruženca.
 • Odchod autobusu na pútnický zájazd do Šaštína a Trnavy (cestou späť) bude sobotu 11.10.2014 o 7:30 h pri Základnej škole sv. Ladislava. Ešte sú voľné miesta. V tento deň, v sobotu 11.10.2014, ranná svätá omša o 7:00 h nebude.
 • Farská ofera dnes, v nedeľu 5.10.2014, bude určená na nové dvere do nášho farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Úmysly sv. omší v mesiaci október 2014 nájdete tu.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 19:00