Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre October, 2014

Farské oznamy, 26.10.2014

26. October 2014
 • ikonyikonyDnes, v nedeľu 26.10.2014, o 16:00 h vo farskom chráme sa na podnet Biskupského úradu v Nitre pomodlíme ruženec za ochranu pred šírením epidémie eboly a za uzdravenie chorých.
 • Malé Bedzany: Od slávnosti Všetkých svätých 1.11.2014 sväté omše budú slúžené v obnovenom kostole v Malých Bedzanoch. Všetkým srdečne ďakujeme za práce vykonané pri obnove kostola.
 • Pred sviatkom Všetkých svätých budeme v našej farnosti spovedať:
  • Tovarníky: vo štvrtok 30.10.2014 od 16:00 h.
  • Malé Bedzany: v piatok 31.10.2014 od 16:30 h.
  • Topoľčany: hlavne v piatok 31.10.2014 od 17:00 h.
 • Táto spoveď je zároveň prvopiatková.
 • Na sviatok Všetkých svätých, čiže v sobotu 1.11.2014 bude dušičková pobožnosť:
  • Nový cintorín o 14:00 h
  • Starý cintorín o 15:30 h
  • Tovarníky o 15:00 h
  • Malé Bedzany v nedeľu 2.11.2014 po sv. omši o 7:30 h.
 • Tovarníky: Od tohto týždňa, sväté omše v Tovarníkoch budú o 17:00 h.
 • Malé Bedzany: Od tohto týždňa, sväté omše budú v Malých Bedzanoch o 16:30 h.
 • Pripomíname všetkým veriacim, že v deň spomienky na všetkých verných zosnulých možno získať pre duše v očistci za obvyklých podmienok úplné odpustky: navštíviť kostol, alebo kaplnku, modlitba Otčenáš, Verím v Boha a tri obvyklé podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.Takisto ten veriaci, ktorý v dňoch od 1. do 8. novembra navštívi cintorín a  pomodlí sa za zosnulých, môže získať raz denne odpustky pre duše v očistci. I tu platia spomenuté podmienky.
 • Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom
  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy sv. Ladislava, Lipová 3868, Topoľčany a výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej školy úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša, Kalinčiakova 48, Topoľčany. 
 • Farská ofera na budúcu nedeľu 2.11.2014 bude určená na nové dvere do nášho farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Farské oznamy, 19.10.2014

18. October 2014
 • anjeli2Mesiac október je zasvätený modlitbe svätého ruženca. Ruženec sa modlíme vo farskom chráme o 17:30 h okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť bude po rannej svätej omši, v Tovarníkoch o 17:00 h. 
 • Dnes, v nedeľu 19.10.2014, nakoľko je misijná nedeľa, sa o 16:00 h vo farskom chráme pomodlíme ruženec na úmysel misionárov a za misijné územia.  
 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene Vás pozýva na Komorný koncert Kocianovho kvarteta z Prahy, ktorý bude v utorok 21. októbra o 18.00 h v Evanjelickom kostole. Na programe sú diela Mozarta, Beethovena a Dvořáka. Koncert je venovaný 20. výročiu založenia Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a pamiatke jeho zakladateľa Vladimíra Gálisa.
 • Dnes, 19.10.2014, nakoľko je to misijná nedeľa, bude zbierka na misie.
 • V sobotu 25.10.2014 o 14:00 h bude na fare potáborové stretnutie. Všetky deti a animátorov srdečne pozývame. 
 • Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy sv. Ladislava, Lipová 3868, Topoľčany. Podrobnosti nájdete tu.
 • Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej školy úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša, Kalinčiakova 48, Topoľčany. Podrobnosti nájdete tu.
 • Októbrové vydanie farského časopisu DOM nájdete tu.
 • Kalendár prípravy na prvé sväté prijímanie v roku 2015 nájdete tu.

Farské oznamy, 12.10.2014

10. October 2014
 • fatimska2Mesiac október je zasvätený modlitbe svätého ruženca. Ruženec sa modlíme vo farskom chráme o 17:30 h okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť bude po rannej svätej omši, v Tovarníkoch o 17:00 h. V nedeľu 12.10.2014 sa pomodlíme ruženec vo farskom chráme o 8:30 h.

 • V pondelok 13.10.2014 o 17:00 h bude modlitba svätého ruženca vo forme večeradla, o 18:00 h svätá omša a po nej sviečkový sprievod ulicami našej farnosti so sochou Fatimskej Panny Márie. V modlitbe Večeradla nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo.

 • V stredu, dňa 15.10.2014, o 19:30 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch sa uskutoční organový koncert venovaný 20. výročiu založenia Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. V programe zaznie organová tvorba J. S. Bacha a diela skladateľov nemeckého romantizmu. Účinkujú: Juraj Mičúnek a študenti z organovej triedy Juraja Mičúneka.

 • Na budúcu nedeľu 19.10.2014, nakoľko je to misijná nedeľa, bude zbierka na misie.

 • V sobotu 25.10.2014 o 14:00 h bude na fare potáborové stretnutie. Všetky deti a animátorov srdečne pozývame.

 • V pondelok 6.10.2014 v Čenstochovej o. biskup Mons. Viliam Judák a Generálny predstavený rádu pavlínov, o. Arnold Chrapkowski podpísali predlženie zmluvy o zverení farnosti sv. Gorazda v Topoľčanoch na 10 rokov do pastoračnej starostlivosti Rádu svätého Pavla Prvého Pustovníka, OSPPE.

Farské oznamy, 5.10.2014

4. October 2014
 • sedembolestnaMesiac október je zasvätený modlitbe svätého ruženca. Ruženec sa modlíme vo farskom chráme o 17:30 h okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť bude po rannej svätej omši, v Tovarníkoch o 17:00 h.
 • Dnes, v nedeľu 5.10.2014, bude vyložená Oltárna sviatosť od 15:00 h do 17:00 h. O 15:00 h. bude korunka k Božiemu Milosrdenstvu a modlitba svätého ruženca.
 • V utorok 7.10.2014 o 17:30 h bude slávnostne odovzdaný posvätený ruženec prvoprijímajúcim deťom. Potom sa deti s nami pomodlia modlitbu posvätného ruženca.
 • Odchod autobusu na pútnický zájazd do Šaštína a Trnavy (cestou späť) bude sobotu 11.10.2014 o 7:30 h pri Základnej škole sv. Ladislava. Ešte sú voľné miesta. V tento deň, v sobotu 11.10.2014, ranná svätá omša o 7:00 h nebude.
 • Farská ofera dnes, v nedeľu 5.10.2014, bude určená na nové dvere do nášho farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Úmysly sv. omší v mesiaci október 2014 nájdete tu.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00