Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre September, 2014

Farské oznamy, 28.9.2014

28. September 2014
 • ruzencovaV pondelok 29.09.2014, na sviatok svätých archanjelov Michala, Rafaela a Gabriela, pripadá v našej farnosti poklona pred Oltárnou sviatosťou. Najsvätejšia sviatosť bude vyložená po svätej omši, ktorá začne o 7:00 h do 18:00 h. Podrobnosti sú na plagáte a aj v zadnej časti kostola. Pri vchode do kostola je rozpis hodín poklony, do ktorého sa môžete zapísať. Každý máme za čo ďakovať a o čo prosiť – preto príďme.

 • V pondelok 29.09.2014 sa v kostole po večernej svätej omši o 18:45 h. uskutoční stretnutie pre rodičov prvoprijímajúcich detí.

 • Mesiac október je zasvätený modlitbe svätého ruženca. Ruženec sa budeme modliť o 17:30 h okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť bude po rannej svätej omši.

 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci október. Spovedať budeme v  Tovarníkoch vo štvrtok 2.10.2014 od  17:30 h., v  Malých Bedzanoch v piatok 3.10.2014 od 16:30 h a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.

 • V sobotu 4.10.2014 o 16:00 h bude v kostole v Tovarníkoch ďakovná svätá omša z príležitosti 20-tého výročia vzniku ružencového bratstva živého ruženca. Po svätej omši pozývame na agapé.

 • V sobotu 11.10.2014 sa uskutoční celodiecézna púť do Šaštína. V tento deň z našej farnosti zorganizujeme pútnický zájazd, na ktorý sa môžete zapísať u pani Anny Ďurinovej alebo v sakristii.

 • Farská ofera na budúcu nedeľu 5.10.2014 bude určená na nové dvere do nášho farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

 • Pomodlime sa za +Oľgu Rybanskú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

28. September 2014

Farské oznamy, 21.9.2014

18. September 2014
 • paterpioV pondelok 29.09.2014 sa v kostole po večernej svätej omši o 18:45 uskutoční stretnutie pre rodičov prvoprijímajúcich detí.

 • Na budúcu nedeľu 28.09.2014 na svätej omši o 9:00 vo farskom chráme a aj v Tovarníkoch poďakujeme Pánu Bohu za úrodu.

 • V pondelok 29.09.2014 na sviatok svätých archanjelov Michala, Rafaela a Gabriela pripadá v našej farnosti poklona pred Oltárnou sviatosťou. Najsvätejšia sviatosť bude vyložená po svätej omši, ktorá začne o 7:00 do 18:00.

 • V sobotu 11.10.2014 sa uskutoční celodiecézna púť do Šaštína. V tento deň z našej farnosti zorganizujeme pútnický zájazd, na ktorý sa môžete zapísať u pani Anny Ďurinovej alebo v sakristii.

Farské oznamy, 14.9.2014

18. September 2014
 • sedembolestnaTovarníky: Hodová slávnosť v Tovarníkoch je dnes, v nedeľu 14.09.2014. Slávnostná svätá omša je slúžená o 10:00 h.
 • Z príležitosti sviatku Povýšenia svätého Kríža bude dnes, v nedeľu 14.09.2014, na Kalvárii o 15:00 h krížová cesta. Všetkých srdečne pozývame.
 • V piatok 19. septembra o 10:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie bude otec biskup Mons. Viliam Judák slúžiť slávnostnú svätú omšu pre žiakov a učiteľov všetkých cirkevných škôl z Topoľčian.
 • Odchod autobusu na pútnický zájazd do Lúrd, Fatimy a iných pútnických miest v západnej Európe bude v pondelok 15.09.2014 o 11:30 h pri Základnej škole sv. Ladislava.
 • Farská ofera dnes, v nedeľu 14.09.2014, bude určená na nové dvere do nášho farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Malé Bedzany: V sobotu 20.09.2014 v Malých Bedzanoch na svätej omši o 17:00 h poďakujeme Pánu Bohu za úrodu.
 • Pomodlime sa za +Evu Kršiakovú, +Jolanu Zaťkovú. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00