Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre August, 2014

Farské oznamy, 24.8.2014

23. August 2014
 • censtochovskaV piatok 29.08.2014 bude štátny sviatok, preto svätá omša vo farskom chráme bude slúžená o 9:00 h a v Malých Bedzanoch o 8:00 h.
 • Na budúcu nedeľu 31.08.2014 sa naša farnosť pripojí k celoslovenskej verejnej zbierke organizovanej Vincentskou rodinou „Boj proti hladu“ pre hladujúcich v rôznych krajinách sveta. Prispieť môžete zakúpením medovníkového srdiečka po svätých omšiach pred kostolom, alebo podľa informácií zapísaných na plagáte.
 • Riaditeľstvo ZŠ sv. Ladislava oznamuje všetkým žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční v utorok 2. septembra 2014 o 8:00 h v átriu školy. Svätá omša za účasti detí a učiteľov z príležitosti začiatku školského roka Veni Sancte bude o 9:00 h vo farskom kostole.
 • Malé Bedzany: Hodová slávnosť v Malých Bedzanoch bude v nedeľu 7.09.2014. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním
  • Piatok 5.09.2014 – Svätá omša 18:30 h + Krížová cesta 
  • Sobota 6.09.2014 – Svätá omša 10:00 h + Mariánsky sprievod 
  • Nedeľa 7.09.2014 – Svätá omša 8:00 h
  • Pondelok 8.09.2014 – Svätá omša 17:00 h + poklona
 • V nedeľu 7.09.2014 nás čaká tradičná púť k Panne Márii. V Tovarníkoch bude svätá omša o 9:00 h. V Malých Bedzanoch a v našom farskom kostole bude sv. omša len o 8:00 h. Po jej skončení o 9:00 h sa uskutoční sprievod – púť od nášho farského kostola k Panne Márii Sedembolestnej. Podrobnosti sú na plagáte.
 • Tovarníky: Hodová slávnosť v Tovarníkoch bude v nedeľu 14.09.2014. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním
  • Štvrtok 11.09.2014 – Svätá omša 18:30 h + poklona
  • Piatok 12.09.2014 – Svätá omša 18:30 h + Krížová cesta 
  • Sobota 13.09.2014 – Svätá omša 18:00 h vo farskom kostole + Večeradlo 
  • Nedeľa 14.09.2014 – Svätá omša 10:00 h
 • Z príležitosti sviatku Povýšenia svätého kríža v nedeľu 14.09.2014 bude na Kalvárii o 15:00 h krížová cesta. Všetkých srdečne pozývame.
 • V piatok 19. septembra o 10:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márii bude otec biskup Mons. Viliam Judák slúžiť slávnostnú svätú omšu pre žiakov a učiteľov všetkých cirkevných škôl z Topoľčian.
 • Pomodlime sa za +Bartolomej Vavrík, +Jozef Škripec. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

23. August 2014

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00