Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre July, 2014

 • gorazdDnes, v nedeľu 27.07.2014, v našom farskom chráme pripadá slávnosť svätého Gorazda, spolupatróna nášho farského kostola a patróna farnosti.
 • V pondelok 28.07.2014 pripadá 100. výročie začiatku I. svetovej vojny. Z tohto dôvodu na cintoríne v Tovarníkoch bude slúžená svätá omša za všetkých, ktorí zomreli počas tejto vojny.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci august. Spovedať budeme
  • v Tovarníkoch vo štvrtok 31.07.2014 od 18:00 h.
  • v Malých Bedzanoch v piatok 1.08.2014 od 16:30 h
  • vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.
 • Malé Bedzany: Pokračujeme v obnove nášho kostola v Malých Bedzanoch. Z tohto dôvodu sú sväté omše slúžené v kultúrnom dome.
 • V nedeľu 14.09.2014 v Šaštíne sa uskutoční celonočný program pre mládež s názvom 7bolestná. V programe je dramatizovaný ruženec, svätá omša s Mons. Kuffom, svedectvá, koncerty, divadlo, tanec a ďalšie aktivity. Program je na plagáte a na internetovej stránke. Účasť na programe je potrebné nahlásiť skôr. Kto má záujem z našej farnosti nech sa prihlási u pani MVDr. Andrey Šrámekovej.
 • Pripomíname, že od 15.09. do 26.09.2014 organizujeme pútnický zájazd do týchto pútnických miest západnej Európy: Lurdy, Fatima, Santiago de Compostela, Montserate, Nazaré, Barcelona (Sagrada Familia) a Turín. Na tento pútnický zájazd je možné sa ešte prihlásiť na telefónnom čísle, ktoré je uvedené na nástenke a na letáčiku v zadnej časti kostola. Voľných je ešte niekoľko miest.
 • V zadnej časti kostola (vo filiálkach v sakristii) sa nachádza petícia prezidentovi Slovenskej republiky za vyhlásenie referenda, aby žiadne iné spolužitie, okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou, sa nenazývalo manželstvom. Petícia sa vzťahuje aj na výchovu detí. Kto ešte nepodporil túto petíciu a chcel by, môže tak urobiť.
 • Farská ofera na budúcu nedeľu 3.08.2014 bude určená na nové dvere do nášho farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Najnovšie číslo farského časopisu DOM nájdete tu.
 • rodinaMalé Bedzany: Pokračujeme v obnove nášho kostola v Malých Bedzanoch. Z tohto dôvodu sú sväté omše slúžené v kultúrnom dome.
 • V nedeľu 14.09.2014 sa v Šaštíne uskutoční celonočný program pre mládež. V programe je dramatizovaný ruženec, svätá omša s Mons. Kuffom, svedectvá, koncerty, divadlo, tanec a ďalšie aktivity. Program je na plagáte a na internetovej stránka. Účasť na programe je potrebné nahlásiť skôr. Kto má záujem z našej farnosti nech sa prihlási u pani MVDr. Andrey Šrámekovej.
 • Na budúcu nedeľu 27.07.2014 v našom farskom chráme pripadá slávnosť svätého Gorazda spolupatróna nášho farského kostola a patróna farnosti. Z tohto dôvodu, vo vigíliu slávnosti, v sobotu 26.07.2014 bude nasledujúci program:
  • 21:00 h Mariánska pobožnosť
  • 22:00 h Cesta svetla – pobožnosť obsahuje stretnutia so Zmŕtvychvstalým Pánom zapísané v Evanjeliu
  • 23:00 h Poklona pred Sviatosťou oltárnou
  • 24:00 h Svätá omša
 • Pripomíname, že od 15.09. do 26.09.2014 organizujeme pútnický zájazd do týchto pútnických miest západnej Európy: Lurdy, Fatima, Santiago de Compostela, Montserate, Nazaré, Barcelona (Sagrada Familia) a Turín. Na tento pútnický zájazd je možné sa ešte prihlásiť na telefónnom čísle, ktoré je uvedené na nástenke a na letáčiku v zadnej časti kostola. Voľných je približne 5 miest.
 • V zadnej časti kostola sa nachádza petícia prezidentovi Slovenskej republiky za vyhlásenie referenda, aby žiadne iné spolužitie, okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou, sa nenazývalo manželstvom. Petícia sa vzťahuje aj na výchovu detí. Kto ešte nepodporil túto petíciu a chcel by, môže tak urobiť.
 • Pomodlime sa za +Ľubicu Chaternuchovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 • mariadetiMalé Bedzany: Pokračujeme v obnove nášho kostola v Malých Bedzanoch. Aktuálne prebieha maľovanie vnútra kostola. Z tohto dôvodu sú sväté omše slúžené v kultúrnom dome.
 • Tovarníky: Z dôvodu dovolenkového obdobia sväté omše v období mesiaca júl a august sú slúžené v Tovarníkoch vo štvrtok o 19:00 h.
 • Dnes, v nedeľu 13.07.2014, bude Večeradlo o 15:00 h, o 16:00 h dodatočná svätá omša a po nej fatimský sprievod. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať otcovia a na budúce, v stredu 13.08.2014, farníci z Malých Bedzian.
 • Farská ofera dnes, v nedeľu 13.07.2014, je určená na nové dvere do nášho farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
 • Pomodlíme sa za tých, ktorí odišli do večností: +Emil Madej, +Jozefina Naňová, +Jozef Záklasník, +Anton Vestenický. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 • krizprirodaDnes, 6.07.2014, je prvá nedeľa v mesiaci júl. Od 15:00 h do 17:00 h bude v našom farskom kostole vyložená Oltárna sviatosť.
 • Odchod detí do tábora bude dnes, v nedeľu 6.07.2014, o 13:30 h z parkoviska Základnej školy sv. Ladislava.
 • Malé Bedzany: Pokračujeme v obnove nášho kostola v Malých Bedzanoch. Aktuálne prebieha maľovanie vnútra kostola. Z tohto dôvodu sú sväté omše slúžené v kultúrnom dome.
 • Tovarníky: Z dôvodu dovolenkového obdobia sväté omše v období mesiaca júl a august budú slúžené v Tovarníkoch vo štvrtok o 19:00 h.
 • Na budúcu nedeľu pripadá 13-ho. Večeradlo bude o 15:00 h a o 16:00 h dodatočná svätá omša a po nej fatimský sprievod.
 • Z Biskupského úradu v Nitre sme dostali povolenie na vykonanie nových vonkajších dverí do kostola. Dvere budú urobené z oboch strán z hlavného vchodu, zo sakristie a z pravého bočného vchodu. Nové dvere budú hliníkové, ale podľa vzoru a farby terajších dverí. Z tohto dôvodu farská ofera na budúcu nedeľu, 13.07.2014, bude určená na nové dvere do nášho farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Pomodlime sa za tých, ktorí odišli do večností: +Oľga Priecelová, +Žofia Rumanová, +Zita Žitňanská. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00