Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre June, 2014

 • vierozvestiZačali sa prázdniny a čas dovoleniek, nezabudnime na účasť na nedeľnej sv. omši a každodennú modlitbu.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci júl. Spovedať budeme
  • v Tovarníkoch vo štvrtok 3.07.2014 od 17:30 h
  • v Malých Bedzanoch v piatok 4.07.2014 o 17:00 h
  • vo farskom kostole hlavne v piatok 4.07.2014 od 17:00 h.
 • V sobotu 5.07.2014 je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, sv. omše v našej farnosti budú:
  • Malé Bedzany 7:30 h
  • Tovarníky 9:00 h
  • Farský kostol 9:00 h a 10:30 h. (Večer o 18:00 h bude vo farskom chráme svätá omša s nedeľnou platnosťou.)
 • Nedávno bol opravený plech na veži kostola, lebo do veže kostola po daždi vždy zatekalo. Ďakujeme všetkým, ktorí pri tejto oprave pomohli: Pán Boh zaplať.
 • Malé Bedzany: Pokračujeme v obnove nášho kostola v Malých Bedzanoch. Po oprave omietky interiéru a zavedení novej elektrickej inštalácie, inštalácie na ozvučenie a na číselnú tabuľu, nasleduje maľovanie vnútra kostola. Z tohto dôvodu sú sväté omše slúžené v kultúrnom dome.
 • Odchod detí do tábora bude v nedeľu 6.07.2014 o 13:30 h z parkoviska Základnej školy sv. Ladislava.
 • Dnes, v nedeľu 29.06.2014, je prikázaný sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla, a preto je každoročná zbierka „halier sv. Petra“. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Úmysly sv. omší v mesiaci júl 2014 nájdete tu.
 • Pomodlime sa za +Kvetoslavu Mišákovú, +Jozefa Okšu. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 • srdceVo štvrtok 19.06.2014 naša farnosť oslávila sviatok Božieho Tela a Krvi. Chceme poďakovať všetkým, ktorí pripravovali oltáre. Ďakujeme za hudbu mužom z dychovky, ženám zo zboru Nádej, ženám za upratovanie a výzdobu kostola, mužom, ktorí niesli baldachýn a zástavy, pánu kostolníkovi, pánu organistovi, celej asistencii, miništrantom, prvoprijímajúcim deťom a všetkým deťom, ktoré sypali kvety. Ešte raz vyslovujeme všetkým „Pán Boh zaplať“.
 • Oslavy Božieho Tela budú dnes, v nedeľu 22.06.2014. vo filiálkach. V Malých Bedzanoch po sv. omši 8:00 h a v Tovarníkoch po sv. omši o 9:00 h.
 • V utorok 24.06.2014 pripadá sviatok Narodenie Jána Krstiteľa. Sväté omše budú slúžené: Malé Bedzany: 17:00 h., farský chrám: 18:00 h., Tovarníky: 18:30 h.
 • Malé Bedzany: Pokračujeme v obnove nášho kostola v Malých Bedzanoch. Z tohto dôvodu sú sväté omše slúžené v kultúrnom dome.
 • Vo štvrtok 26.04.2014 po večernej sv. omši bude Eucharistická adorácia. Všetkých srdečne pozývame.
 • Na piatok 27.06.2014 pripadá slávnosť Srdca slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a zároveň slávnosť sv. Ladislava, spolupatróna nášho farského kostola a patróna našej cirkevnej školy. Tak isto v  piatok sa končí školský rok. Preto poďakujeme Pánu Bohu s našimi školákmi za všetky milosti sv. omšou o 8:15 h. a slávnostným spevom Te Deum. Po večernej sv. omši, ktorá začína o 18:00 h pozývame na scénku o sv. Ladislavovi a potom guláš na školskom dvore. Pozývame všetkých farníkov z Topoľčian, z Tovarník a Malých Bedzian.
 • V nedeľu 29.06.2014 je zároveň prikázaný sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla. V tento deň sa bude konať každoročná zbierka „halier sv. Petra“.
 • Pomodlime sa za zosnulých +Milana Adamkoviča a +Máriu Legeňovú. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00