Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre May, 2014

 • nanebovstupenie2Dnes, v nedeľu 25.05.2014, májová pobožnosť bude o 8:50 h. pred svätou omšou.
 • V sobotu 31.05.2014 o 10:30 h. Mons. Peter Brodek, generálny vikár Nitrianskej diecézy vyslúži našim birmovancom Sviatosť birmovania. Deviatnik pred sviatosťou birmovania v našej farnosti bude dnes, v nedeľu 25.05.2014, o 10:20 h. Od pondelka 26.05.2014 deviatnik a nácvik všetkých birmovancov začne o 16:30 h. Spoveď birmovancov, ich rodičov a príbuzných bude v piatok 30.05.2014 od 16:00 h.
 • Tento týždeň vo štvrtok 29.05.2014 pripadá prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Eucharistia z vigílie bude slávená vo farskom chráme v stredu 28.05.2014 o 18:00 h. V deň slávnosti, vo štvrtok 29.05.2014 sväté omše budú slúžené:
  • farský chrám o 7:00 h a o 18:00 h.,
  • Malé Bedzany o 17:00 h.,
  • Tovarníky o 18:30 h.
 • Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor. Podrobnosti sú na prihláške.
 • Malé Bedzany: Pokračujeme v obnove nášho kostola v Malých Bedzanoch. Z tohto dôvodu sú sväté omše slúžené v kultúrnom dome.
 • Na budúcu nedeľu 1.06.2014 sa z rozhodnutia biskupského úradu uskutoční zbierka na katolícke masmédia. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari Vás pozýva na KOMORNÝ KONCERT, ktorý bude v utorok 27.05.2014 o 18:00 h v Základnej umeleckej škole Ladislava Mokrého. Účinkuje: Jordana Palovičová – klavír (Bratislava) a Václav Vonášek – fagot (Praha). 
 • Dnes, v nedeľu 18.05.2014, májová pobožnosť bude o 8:50 h. pred svätou omšou.
 • Dnes, v nedeľu 18.05.2014, na svätej omši o 10:30 h bude I. sväté prijímanie.
 • Týždeň po I. svätom prijímaní sa volá Bielym týždňom. Prvoprijímajúce deti pozývame v tomto týždni každý deň na svätú omšu.
 • V piatok 23.05.2014 začíname o 16:30 h deviatnik pred sviatosťou birmovania v našej farnosti. Na deviatnik a nácvik pozývame všetkých birmovancov. Sviatosť birmovania vyslúži našim birmovancom Mons. Peter Brodek, generálny vikár Nitrianskej diecézy v sobotu 31.05.2014 o 10:30 h.
 • Malé Bedzany: Od tohto týždňa opäť pokračujeme v obnove nášho kostola v Malých Bedzanoch. Z tohto dôvodu budú sväté omše slúžené v kultúrnom dome.
 • Úmysly sv. omší v mesiaci jún 2014 nájdete tu.
 • Pomodlime sa za +Jozef Vavrík, +Emília Fleischerová: Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 • fatimskáLoretánske litánie sa modlíme pred večernou sv. omšou okrem stredy a soboty, kedy sa túto pobožnosť modlíme pred rannou sv. omšou. Dnes, v nedeľu 11.05.2014, májová pobožnosť bude o 10:20 h. pred slávnostnou svätou omšou.
 • Na budúcu nedeľu 18.05.2014 na svätej omši o 10:30 h bude I. sväté prijímanie.
 • V pondelok 12.05.2014 začíname s nácvikom detí na I. sväté prijímanie, podľa ročného programu. Prvé stretnutie sa začne v pondelok 12.05.2014 o 16:30 h. Pozývame aj rodičov prvoprijímajúcich detí.
 • Spoveď pre deti k I. svätému prijímaniu a ich rodiny bude v sobotu 17.05.2014 od 9:00 h.
 • Rodičov birmovancov pozývame na stretnutie do kostola v pondelok 12.05.2014. V programe bude o 18:00 h svätá omša s prednáškou pre rodičov a organizačné pokyny.
 • 13. mája pripadá na utorok. Večeradlo začne o 17:00 h a po svätej omši zrealizujeme v tomto roku prvý fatimský sprievod s májovou pobožnosťou. V modlitbe nás budú sprevádzať matky.
 • Dnes, v nedeľu 11.05.2014, sa uskutoční zbierka na seminár. Milodarcom vyslovujeme Pán Boh zaplať.
 • Pomodlime sa za +Etelu Trizmovú: Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

8. May 2014

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00