Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre April, 2014

Farské oznamy, 27.4.2014

28. April 2014

 

 • milosrdDnes, v nedeľu 27.04.2014, o 15:00 h bude Korunka k Božiemu Milosrdenstvu a následne svätá omša.

 • Podľa ročného programu pre prvoprijímajúce deti, v pondelok 28.04.2014 sa uskutoční v kostole o 18:00 h stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. V programe bude svätá omša s prednáškou pre rodičov a organizačné stretnutie.

 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari, ako spoluorganizátor 1. Topoľčianskeho jazzového festivalu Vás pozýva na jeho koncert, ktorý bude v utorok 29. apríla o 19:00 h v Dome kultúry.

 • V stredu 30.04.2014 o 18:00 náš organista Marek Mosnár vás pozýva do nášho farského kostola sv. Ladislava a Gorazda na absolventský koncert.

 • Vo štvrtok 1.5.2014 pozývame na farskú túru z Duchonky na Podhradie a späť. Odchod autami od farského kostola o 10:00 h. Informácie u P.Róberta.

 • Odchod autobusu na pútnický zájazd do Krakowa a soľnej bane vo Wieliczke a do iných pútnických miest v Poľsku bude v sobotu 3.05.2014 o 4:30 h pri Základnej škole sv. Ladislava.

 • Vo štvrtok 1.05.2014 začíname mesiac zasvätený Panne Márii. Loretánske Litánie sa budeme modliť pred večernou sv. omšou okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť bude pred rannou sv. omšou. Vo štvrtok 1.05.2014 svätá omša bude vo farskom chráme o 9:00 h a pred ňou májová pobožnosť. Tovarníky:Vo štvrtok 1.05.2014 svätá omša bude v Tovarníkoch o 10:00 h.

 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci máj. Spovedať budeme v Tovarníkoch v piatok od 17:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok od 16:30 h a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.
 • Hodová slávnosť v našej farnosti bude v nedeľu 11.05.2014. Slávnostná sv. omša, ktorú bude slúžiť páter Miroslav Hruška OSPPE z Trnavy bude o 10:30 h. Na oslavy sa pripravíme trojdním.
 • Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch vás pozýva na púť zaľúbených a manželov k Sedembolestnej v pútnickom chráme v Topoľčanoch, v sobotu 3. mája 2014. Program púte sú na webovej stránke farnosti.

 • V zadnej časti kostola sa nachádza petícia prezidentovi Slovenskej republiky za vyhlásenie referenda, aby žiadne iné spolužitie, okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou, sa nenazývalo manželstvom. Petícia sa vzťahuje aj na výchovu detí. Podrobnosti a pokyny, ako vyplniť petíciu sú na obidvoch stranách hárku, okrem toho v zadnej časti kostola sa nachádza letáčik, ktorý si môžete vziať.
 • Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor. Podrobnosti sú na prihláške.

 

Farské oznamy, 20.4.2014

22. April 2014
 • ovcePožehnané Veľkonočné sviatky vám s celého srdca prajú otcovia pavlíni!

 • Zo srdca chceme poďakovať všetkým, ktorí sa vo farskom a aj vo filiálnych kostoloch postarali o dôstojný priebeh bohoslužieb, kostolníkom, organistom, spevákom, lektorom, miništrantom a taktiež tým, ktorí upratovali a zdobili kostoly, ale aj tým, čo pomáhali akýmkoľvek iným spôsobom.

 • Dnes, v nedeľu 20.04.2014, o 15:00 h bude pokračovať novéna k Božiemu Milosrdenstvu. Táto novéna na Veľkonočný pondelok bude po svätej omši o 9:00 h a od utorku bude po svätej omši.

 • Na Veľkonočný pondelok 21.04.2014 sväté omše v našej farnosti budú:

  • v Malých Bedzanoch o 7:30 h.,
  • vo farskom chráme o 9:00 h.,
  • v Tovarníkoch o 9:00 h.
 • Na budúcu nedeľu bude vo farskom chráme dodatočná sv. omša o 15:00*h na záver novény k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Oznamujeme vám, že bohoslovec František Hronský, syn Františka a Kataríny rod. Hlobickej, narodený 30.09.1988 v Topoľčanoch, bývajúci v Topoľčanoch, seminarista Kňazského seminára v Nitre chce v tomto roku prijať diakonské svätenie. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to láskavo ohlási na farskom úrade.

 • V tomto roku budeme organizovať dva pútnické zájazdy:

  • 15.-26.09.2014 do týchto pútnických miest západnej Európy: Lurdy, Fatima, Santiago de Compostela, Montserate, Nazaré, Barcelona (Sagrada Familia) a Turín. Podrobnosti sú na plagáte na nástenke.

 • Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor. Podrobnosti sú na prihláške.
 • Dnes, v nedeľu 20.04.2014, je farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 • Pomodlime sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Marián Drietomský, +Žofia Podmanická, +Marietta Martošová, +Ján Mišút. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00