Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre March, 2014

Farské oznamy, 30.3.2014

29. March 2014
  • vo farskom kostole v piatok o 17:30 h.
  • v Tovarníkoch v piatok o 17:00 h.
  • v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h a v nedeľu o 15:00 h.

na Kalvárii nás budú sprevádzať členovia farskej rady a v piatok 4.04.2014 prvoprijímajúce deti.

 

 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci apríl. Spovedať budeme
  • v Tovarníkoch vo štvrtok od 17:30 h.
  • v Malých Bedzanoch v piatok od 16:30 h
  • vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.
 • V sobotu 5.04.2014 v pútnickom chráme v Topoľčanoch sa uskutoční púť starých rodičov k Sedembolestnej Panne Márii. Podrobnosti sú na nástenke pred kostolom.
 • Tovarníky: Nakoľko bol zmenený čas na letný, sväté omše v Tovarníkoch budú slúžené mimo nedele o 18:30 h.
 • Malé Bedzany: Nakoľko bol zmenený čas na letný, v Malých Bedzanoch sväté omše budú slúžené mimo nedele o 17:00 h.
 • Naša farnosť 3.-4.05.2014 organizuje pútnický zájazd do Krakova a soľnej bane vo Wieliczke. Podrobnosti sú na plagáte.
 • Dnes, v nedeľu 30.03.2014,  je farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Úmysly sv. omší v mesiaci apríl 2014 nájdete tu.
 • Pomodlime sa za zosnulú +Darinu Mišútovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

29. March 2014

Farské oznamy, 23.3.2014

22. March 2014
 • anjelMáriaPozývame na pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa modlievame 
  • vo farskom kostole v piatok o 17:30 h.
  • v Tovarníkoch vo štvrtok o 17:00 h.
  • v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h a v nedeľu o 15:00 h. 

Krížová cesta dnes, v nedeľu 23.03.2014, bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie. V piatok 28.03.2014 vo farskom chráme nás budú sprevádzať členovia farskej rady.

 

 • Na utorok 25.03.2014 pripadá slávnosť Zvestovania Pána. Sväté omše vo budú slúžené:
  • Malé Bedzany 16:30 h.,
  • Tovarníky 17:30 h.,
  • Farský chrám 18:00 h.

Tento deň začneme deväťmesačnú duchovnú adopciu za nenarodené deti.

 • Malé Bedzany: V nedeľu 30.03.2014 o 10:00 h v kostole v Šenkviciach bude slúžená svätá omša z príležitostí 60. výročia úmrtia + vdp. Alfonza Paulena, rodáka z Malých Bedzian.
 • Každý pondelok sa v našom farskom chráme pred svätou omšou modlievame ruženec k Panne Márii Sedembolestnej.
 • Upozorňujeme, že v noci zo soboty na nedeľu, 29./30.03.2014 sa mení čas na letný, čiže presúvame čas o hodinu dopredu.
 • Na budúcu nedeľu 30.03.2014 bude farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na otvárací koncert jubilejného 20. ročníka Topoľčianskej hudobnej jari, ktorý bude v utorok 25. marca o 18.00 h v Spoločenskom dome. Na programe je piesňová tvorba Jána Levoslava Bellu v podaní súboru Albrechtina z Bratislavy.
 • Pomodlime sa za zosnulých +Margitu Belákovú, +Milana Štritza. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 16.3.2014

15. March 2014
  • vo farskom kostole v piatok o 17:30 h.
  • v Tovarníkoch vo štvrtok o 17:00 h.
  • v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h a v nedeľu o 15:00 h.

   Krížová cesta dnes, v nedeľu 16.03.2014, bude o 15:00 h v  našom farskom kostole sv. Ladislava a Gorazda. V piatok 21.03.2014 vo farskom chráme nás budú sprevádzať ženy z našej farnosti.

 • Na stredu 19.03.2014 pripadá slávnosť sv. Jozefa. Sväté omše budú slúžené nasledovne:
  • vo farskom chráme o 7:00 h a o 18:00 h.
  • v Malých Bedzanoch o 16:30 h
  • v Tovarníkoch o 17:30 h.
 • Vo štvrtok 20.03.2014 po svätej omši v našom farskom kostole bude prednáška s premietaním o bývalom Topoľčianskom farárovi, dr. Jánovi Bundalovi. Prednášku pripravil vdp. Dušan Dúbravický.
 • V sobotu 22.03.2014 pozývame na farskú túru na Marhát. Odchod je plánovaný o 13:00 h od kostola. Záujemcovia môžu získať informácie u pátra Róberta.
 • Sviatosť birmovania bude vysluhovaná v našej farnosti v sobotu 31.05.2014 o 10:30 h.
 • V zadnej časti kostola sa nachádzajú obálky „Pôstna krabička pre Afriku 2014.“ Ide o dobrovoľný finančný príspevok pre deti v Ugande. Bližšie informácie sú na webovej stránke charity a vo vnútri obálky.
 • Tovarníky: Ďakujeme sponzorovi, za šesť nových stoličiek do presbytéria nášho kostola. Pán Boh zaplať.
 • Pomodlime sa za zosnulú +Gizelu Kmeťovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00