Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre February, 2014

Farské oznamy, 16.2.2014

16. February 2014
 • peterklucOznamujeme vám, že hody v našom farskom chráme budeme tento rok sláviť v nedeľu 11.05.2014.
 • Malé Bedzany: Hody v Malých Bedzanoch budeme tento rok sláviť v sobotu 6.09.2014 o 10:00 h. Slávnostná svätá omša bude aj v nedeľu 7.09.2014 o 8:00 h.
 • Tovarníky: Hody v Tovarníkoch budeme tento rok sláviť v nedeľu 14.09.2014. Slávnostná svätá omša bude o 10:00 h.
 • Prvé sväté prijímanie bude tento rok v našej farnosti v nedeľu 18.05.2014 na svätej omši o 10:30 h.
 • Sviatosť birmovania bude vysluhovaná v našej farnosti v sobotu 31.05.2014.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k priebehu programu týždňa manželstva v našej farnosti. Srdečné Pán Boh zaplať.
 • Pomodlíme sa za zosnulých +Petronelu Lakatošovú a Eduarda Belkoviča. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

 

Farské oznamy, 9.2.2014

10. February 2014
 • lurdska_kostolOd 10. do 16.02.2014 bude Národný týždeň manželstva. Naša farnosť sa pripája k tomuto podujatiu svojim programom, ktorý je na nástenke a aj na letáčiku v zadnej časti kostola. Všetkých srdečne pozývame k účasti na programe.
 • V pondelok 10.02.2014 po svätej omši bude adorácia rodín so spevmi chvál.
 • V utorok 11.02.2014 máme spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej. Je to zároveň svetový deň chorých. Preto v tento deň pri svätej omši o 18:00 h budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých. Každý, kto chce prijať túto sviatosť musí byť v posväcujúcej milosti. Po sv. omši bude Lurdská pobožnosť.
 • Vo štvrtok 13.02.2014 bude u nás kňazská rekolekcia. O 9:00 h bude vyložená Oltárna sviatosť k súkromnej poklone a o 9:30 h začne svätá omša s kňazmi dekanátu. V tento deň, modlitba svätého ruženca vo forme večeradla bude o 17:00 h a následne dodatočná svätá omša. V modlitbách nás budú sprevádzať manželia a nabudúce Farská rada.
 • Z dôvodu kňazskej rekolekcie svätá omša v Tovarníkoch bude v stredu a nie vo štvrtok.
 • V piatok 14.02.2014, v rámci týždňa rodín, po svätej omši bude valentínska katechéza pátra Róberta s názvom „Môžu byť zaľúbení spasení?“. Na tento deň (v piatok 14.02.2014) pripadá II. výročie založenia ružencového bratstva, preto po prednáške bude stretnutie všetkých členov ružencového bratstva.
 • V sobotu 15.02.2013 o 15:00 v Kultúrnom dome v Tovarníkoch sa uskutoční karneval – nie len pre deti.
 • V nedeľu 16.02.2014 o 10:30 h ukončíme týždeň manželstva svätou omšou s účasťou detí.
 • V tomto roku budeme organizovať dva pútnické zájazdy:
  • 3.- 4.05.2014 (sobota a nedeľa) do Krakowa a soľnej bane vo Wieliczke.
  • 15.09.-26.09.2014 do týchto pútnických miest západnej Európy: Lurdy, Fatima, Santiago de Compostela, Montserate, Nazaré, Barcelona (Sagrada Familia) a Turín. Na tento pútnický zájazd je možné sa už prihlásiť na telefónnom čísle, ktoré je uvedené na nástenke a na letáčiku v zadnej časti kostola.
 • Predbežne informujeme, že detský kresťanský tábor sa uskutoční v rekreačnom zariadení na Ostrom Grúni od 6. do 12. júla 2014.
 • Minulý mesiac sme pokračovali v prípravných prácach na obnovu Kalvárie. Previedli sme zameranie všetkých objektov Kalvárie a ich fotodokumentáciu.
 • Úmysly sv. omší v mesiaci február 2014 nájdete tu.

Farské oznamy, 2.2.2014

2. February 2014
 • svrodinaVyloženie Sviatosti oltárnej bude dnes, v nedeľu 2.02.2014, od 15:00 h. do 17:00 h.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci február. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok od 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok od 16:00 h a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.
 • V pondelok 3.02.2014 je spomienka sv. Blažeja. V tento deň sa pri sv. omši bude udeľovať požehnanie hrdla so sviecami.
 • V sobotu 8.02.2014 páter Wieslaw na svätej omši o 16:00 h vo farskom chráme oslávi svoje 50-te narodeniny. Srdečne všetkých pozývame. V tento deň ranná svätá omša nebude.
 • Od 10.-16.02.2014 bude Národný týždeň manželstva. Naša farnosť sa pripája k tomuto podujatiu svojím programom.
 • V utorok 11.02.2013 máme spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej. Je to zároveň svetový deň chorých. Preto v tento deň pri svätej omši o 18:00 h budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých. Každý, kto chce prijať túto sviatosť musí byť v posväcujúcej milosti. Po sv. omši bude Lurdská pobožnosť.
 • Predbežne informujeme, že detský, kresťanský tábor sa uskutoční v rekreačnom zariadení na Ostrom Grúni od 6. do 12. júla 2014.
 • V tomto roku budeme organizovať dva pútnické zájazdy:
  • 3.- 4.05.2014 (sobota a nedeľa) do Krakowa a soľnej bane vo Wieliczke.
  • 15.09.-26.09.2014 do týchto pútnických miest západnej Európy: Lurdy, Fatima, Santiago de Compostela, Montserate, Nazaré, Barcelona (Sagrada Familia) a Turín. Na tento pútnický zájazd je možné sa už prihlásiť na telefónnom čísle, ktoré je uvedené na nástenke a na letáčiku v zadnej časti kostola.
 • Dnes, v nedeľu 2.02.2014, je farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Pomodlime sa za zosnulú +Ľudmilu Vučenovičovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00