Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre January, 2014

Farské oznamy, 26.1.2014

25. January 2014
 • jboscoPripomíname, že zápis nových žiakov do prvého ročníka našej Cirkevnej základnej školy sv. Ladislava bude do 15.02.2014 v pracovných dňoch v čase od 8:00 h – 15:30 h na riaditeľstve školy.
 • Na budúcu nedeľu, 2.02.2014, je sviatok Obetovania Pána. V tento deň na svätých omšiach bude posviacka hromničných sviec. Na svätú omšu o 10:30 h pozývame najmä deti, ktoré sa pripravujú na I. sv. prijímanie. Prvoprijímajúce deti, nech si so sebou, na svätú omšu prinesú sviece.
 • Taktiež, na budúcu nedeľu, 2.02.2014, bude farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Sestry Vincentky pozývajú na duchovné cvičenia pre skupinky Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch: 
  • v Nitre 6.-9.02.2014
  • v Bijacovciach 4.-7.09.2014 alebo 11.-14.09.2014

  Záujemcovia nech sa prihlásia u pani Viery Tuhej.

 • V pondelok 27.01.2014 v našom farskom kostole bude slúžená svätá omša v rámci celoslovenského programu „ZA ŽIVOT“.

Farské oznamy, 19.1.2014

18. January 2014
 • pustovnikZákladná škola sv. Ladislava oznamuje, že zápis nových žiakov do prvého ročníka našej katolíckej školy prebieha od 15.01. do 15.02.2014 v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 15:30 h na riaditeľstve školy.
 • V utorok 21.01.2014 po večernej sv. omši bude Eucharistická adorácia. Tentokrát bude zameraná na celoslovenský týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Všetkých srdečne pozývame. 
 • V minulom týždni vo farskom kostole boli prevedené práce spojené s obnovou zlyhávajúceho kúrenia. Výmenu kotla a iné práce s tým spojené sme uhradili z farských prostriedkov.
 • Topoľčany: Za zadnými lavicami, z oboch strán lavíc, sú na poličkách  umiestnené Jednotné katolické spevníky, ktoré môžete používať počas bohoslužieb. Spevníky prosíme po bohoslužbách vrátiť na pôvodné miesto. Pri tejto príležitosti, za tento sponzorský dar vyslovujeme: Pán Boh zaplať. 
 • Pomodlime sa za zosnulého +Rudolfa Oravca. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen. 

Farské oznamy, 12.1.2014

13. January 2014
 • krstDo Pastoračnej rady našej farnosti na obdobie jedného roka boli menovaní dňa 11.01.2014: 

  • za Topoľčany: členovia Ekonomickej rady farnostia pán Martin Martoš, pán Peter Pargáč, pani Andrea Šrámeková, pani Anna Čergeťová a pani Eva Patrovičová.

  • za mládež z farnosti: Mária Tomková

  • za filiálku Tovarníky: pán Jozef Merašický a pán Anton Detko.

  • za filiálku Malé Bedzany: pani Anna Gabajová a pani Emília Kuková.

 V záležitostiach filialok Tovarníky a Malé Bedzany Farská rada bude pracovať aj zvlášť, tak ako to bolo počas minulého roka 2013. 
Všetkým, ktorí v zložení doterajšej Farskej rady slúžili v našej farnosti svojou radou a prácou, ďakujeme. Novej Farskej rade želáme požehnané plody spolupráce.

 • Na zajtra, pondelok 13.01.2014, pripadá v našej farnosti Fatimská pobožnosť. O 17:00 h bude Večeradlo a nasledne svätá omša. V modlitbách nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo a na budúce (13.02.2014) Farská rada.

 • Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu pokračuje pred večernou svätou omšou aj v stredu. Vyvrcholenie deviatnika bude v nedeľu 19.01.2014 slávnostnou sv. omšou o 10:30 h, ktorú bude služiť páter Mgr. Miloš Zárecký OT. Všetkých srdečne pozývame.
  Tovarníky: Z dôvodu deviatnika svätá omša vo štvrtok 16.01.2014 v Tovarníkoch bude služená o 17:00 h.

 •  Pannu Máriu, Kráľovnú Pustovníkov, si uctíme na svätej omši vo štvrtok o 18:00 h.

 • Základná škola sv. Ladislava oznamuje, že zápis nových žiakov do prvého ročníka našej cirkevnej školy sa uskutoční od stredy 15.01. do 14.02.2014 v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 15:30 h na riaditeľstve školy.

 • Od soboty 18. januára do 25. januára sa koná celoslovenský týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pripojme sa i my k túžbe Pána Ježiša, ktorý hovorí, „aby sme všetci jedno boli“. K tomuto cieľu nám má poslúžiť súkromná i spoločná modlitba.

 • V pondelok 27.01.2014 v našom farskom kostole bude slúžená svätá omša v rámci celoslovenského programu „ZA ŽIVOT“.

 • Pomodlíme sa za zosnulého +Petra Dodávku. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen. 

Farské oznamy, 5.1.2014

5. January 2014
 • trajakraliDnes, 5.01.2014, je prvá nedeľa v mesiaci január. Vyloženie Oltárnej sviatosti bude od 15:00 h do 17:00 h.
 • Posviacka príbytkov bude zajtra, 6.01.2014, na slávnosť Zjavenia Pána. V Malých Bedzanoch ráno po svätej omši a v Topoľčanoch a Tovarníkoch  od 14:00 h.
 • Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu začneme v sobotu 11.01.2014. Pobožnosť deviatnika bude cez týždeň pri večernej svätej omši, okrem nedele, kedy táto pobožnosť bude 10 min. pred sv. omšou, ktorá začína o 10:30 h. Vyvrcholenie deviatnika bude v nedeľu 19.01.2014 slávnostnou sv. omšou o 10:30 h, na ktorú všetkých srdečne pozývame.
 • V nedeľu 19.01.2014 sa o 16:00 h o 18:30 h v Nitre uskutoční koncert projektu Zbory pod nazvom „Láskou nás prikrývaj“. Lístky si môžete objednať u Márii Tomkovej (alebo na: casopisdom(zavinac)gmail.com).
 • Tovarníky: Koledovanie Dobrej noviny v Tovarníkoch  sa uskutoční dnes, v nedeľu 5.01.2014, po svätej omši.  
 • Tovarníky: Prosíme čitajúcich, aby si prevzali nový rozpis čítaní v sakristii.
 • Úmysly sv. omší v mesiaci január 2014 nájdete tu.
 • Štatistiky farnosti sv. Gorazda v Topoľčanoch v roku 2013 nájdete tu.
 • Pomodlime sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Jozef Gešnábel, +Jozef Štefčík. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú  v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00