Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre December, 2013

Farské oznamy, 29.12.2013

28. December 2013
 • ustav. pomociDnes, v nedeľu 29.12.2013 na sviatok Svätej Rodiny, počas sv. omše bude obnovenie manželských sľubov a po sv. omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa budeme modliť za naše rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.
 • Dnes, v nedeľu 29.12.2013, bude otvorený kostol od 15:00 h do 17:00 h. Bude to príležitosť navštíviť Betlehem v našom chráme.   
 • V pondelok 30.12.2013 sa počas sv. omše o 18:00 h budeme modliť za bratov a sestry z našej farnosti, ktorí zomreli v tomto roku 2013.
 • V utorok 31.12.2013 sa bude konať ďakovná pobožnosť na konci roka ako poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roku. Ten, kto sa pri nej zúčastní spevu „Teba Bože chválime“ môže získať za zvyčajných podmienok plnomocné odpustky. Ďakovná svätá omša bude v tento deň vo farskom chráme, v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch o 17:00 h.  
  V  tento  deň  o  23:30 h  bude  vo  farskom  kostole  vyložená Oltárna sviatosť k verejnej poklone. O polnoci bude udelené všetkým prítomným slávnostné požehnanie.
 • V stredu 1.01.2014 na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budeme na úvod svätej omše spievať hymnus „Duchu Svätý, príď z neba“ a ten, kto sa ho zúčastní, môže získať za zvyčajných podmienok plnomocné odpustky. Sväté omše budú slúžené ako v nedeľu a ostatné prikázané sviatky. 
 • Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok po slávnosti Zjavenia Pána do Hromníc nechať požehnať svoje príbytky, nech sa zahlásia v sakristii jednotlivých kostolov našej farnosti. Nahlasovať sa môžu do 5. januára. Posviacka príbytkov bude v Topoľčanoch, v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch v pondelok 6.01.2014 od 14.00 h.
 • Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu začneme v sobotu 11.01.2014. Pobožnosť deviatnika bude cez týždeň pri večernej svätej omši, okrem nedele, kedy táto pobožnosť bude 10 min. pred sv. omšou, ktorá začína o 10:30 h. Vyvrcholenie deviatnika bude v nedeľu 19.01.2014 slávnostnou sv. omšou o 10:30 h, na ktorú všetkých srdečne pozývame.
 • Pomodlime sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Jozef Dobiaš, +Ján Síkela. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú  v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 22.12.2013

22. December 2013
 • rodinaSviatosť zmierenia na vianočne sviatky bude vysluhovaná vo farskom chráme dnes, v nedeľu 22.12.2013, od 14:00 h do 16:00 h a od 16:30 h do 17:30 h.
 • Dnes, v nedeľu 22.12.2013, bude vo farskom chráme dodatočná sv. omša o 18:00 h.   
 • Tento týždeň roráty budú v našom farskom chráme v pondelok 23.12.2013 a v utorok, čiže na štedrý deň 24.12.2013 o 7:00 h ráno. Pozývame všetkých a najmä deti.
 • V tento deň, v utorok 24.12.2013, bude slúžená slávnostná svätá omša o 24:00 h vo farskom chráme a zároveň v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch.
 • Na slávnosť Narodenia Pána a na Druhý vianočný sviatok budú v našej farnosti sväté omše ako v nedeľu a sviatky.
 • Taktiež, na slávnosť Narodenia Pána o 15:00 h vo farskom kostole bude jasličková pobožnosť, v ktorej budú účinkovať žiaci z našej cirkevnej školy. Na divadelné predstavenie a spev kolied všetkých srdečne pozývame.  
 • Vo štvrtok 26.12.2013 na sviatok sv. Štefana pri sv. omši o 9:00 h bude účinkovať zbor z farnosti Nanebovzatia Panny Márie.
 • V tento deň, vo štvrtok 26.12.2013, sa od 13:00 h uskutoční v našej farnosti koledovanie Dobrej noviny. Rodiny, ktoré sú ochotné prijať koledníkov, nech sa zahlásia v sakristii.
 • V pondelok 30.12.2013 sa počas sv. omše o 18:00 h budeme modliť za bratov a sestry z našej farnosti, ktorí zomreli v tomto roku 2013.
 • V nedeľu 29.12.2013 na svätej omši o 9:00 h bude účinkovať v našom farskom chráme spevácky zbor GIHON.
 • Na budúcu nedeľu, 29.12.2013, na sviatok Svätej Rodiny počas svätých  omší bude obnovenie manželských sľubov a po sv. omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa budeme modliť za naše rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.
 • Na slávnosť Narodenia Pána 25.12.2013 sa bude konať farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujem úprimné: „Pán Boh zaplať“.
 • Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok po slávnosti Zjavenia Pána do Hromníc nechať požehnať svoje príbytky, nach sa zahlásia v sakristii jednotlivých kostolov našej farnosti. Nahlasovať sa môžu do 5. januára.
 • Ďakujeme všetkým obetavým mužom a ženám, ktorí pomohli pri upratovaní, výzdobe a stavaní betlehema v našich chrámoch. Ďakujeme taktiež za darovanie stromčekov. Všetkým, ktorí sa  akýmkoľvek spôsobom pričinili vyslovujeme úprimné – „Pán Boh zaplať za vašu námahu.“ 

Farské oznamy, 15.12.2013

15. December 2013
 • niejemiestoPripomíname, že od pondelka do piatku o 7:00 h ráno sú v našom farskom chráme roráty, na ktoré pozývame všetkých farníkov a najmä všetky deti.
 • Predvianočná spoveď chorých v celej našej farnosti bude v piatok 20.12.2013 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.
 • Od dnes, od nedele 15.12.2013, začínajú putovať obrazy Panny Márie s Ježiškom pod srdcom a so sv. Jozefom v rámci deviatnika pred Vianocami.
 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na Záverečný koncert jubilejnej 20. Topoľčianskej hudobnej jesene. Účinkujú študenti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša. Koncert sa koná v pondelok 16.12.2013 o 18:00 h v Spoločenskom dome.
 • Základná škola sv. Ladislava a Cirkevná základná umelecká škola sv. Lukáša srdečne pozýva všetkých farníkov do školskej jedálne ZŠ sv. Ladislava na adventné kultúrno – spoločenské stretnutie pri hudbe, speve a umeleckom slove, ktoré sa uskutoční 18.12.2013, t.j. v stredu o 16:00 hod. Všetci účinkujúci a organizátori sa tešia na svojich divákov.
 • Naša farnosť sa aj tento rok zúčastní celoslovenskej akcie koledovanie Dobrej noviny. Nácvik deti bude v škole v utorok 17.12.2013 o 14:00 h.
 • V piatok 20.12.2013 po svätej omši sa uskutoční biblická katechéza. Podľa možnosti si prineste so sebou Sväté písmo.
 • Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami bude vysluhovaná:
  • Tovarníky – streda 18.12.2013 od 16:30 h
  • Malé Bedzany – sobota 21.12.2013 od 16:00 h
  • farský chrám – nedeľa 22.12.2013 od 14:00 h do 16:00 h od 16:30 h do 17:30 h

 

 • Tovarníky: Z dôvodu predvianočných spovedí v dekanáte sa svätá omša v Tovarníkoch presúva zo štvrtku 19.12.2013 na stredu 18.12.2013, čiže na deň, v ktorom bude v Tovarníkoch vysluhovaná sviatosť zmierenia. Svätá omša začne po spovedi.
 • Malé Bedzany: Z dôvodu predvianočných spovedí v dekanáte sa svätá omša v Malých Bedzanoch presúva z piatku 20.12.2013 na sobotu 21.12.2013) čiže na deň, v ktorom bude v Malých Bedzanoch vysluhovaná sviatosť zmierenia. Svätá omša začne po spovedi.
 • Na budúcu nedeľu, 22.12.2013, bude vo farskom chráme dodatočná svätá omša o 18:00 h.

Farské oznamy, 8.12.2013

7. December 2013
 • guadalTento týždeň roráty v našom farskom chráme budú od utorka do piatku o 7:00 h ráno. Srdečne pozývame všetkých veriacich a najmä deti.

 • Dnes, v nedeľu 8.12.2013, vo vigíliu slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie pozývame o 17:00 h do farského kostola na Akatist k úcte Bohorodičky.
 • Prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie tento rok budeme sláviť v pondelok 9.12.2013. Sväté omše budú slúžené:

 

  • farský chrám 7:00 h a  18:00 h.,
  • Tovarníky 17:30 h.,
  • Malých Bedzanoch 16:30 h. 

 

 • V pondelok 9.12.2013 pred rannou svätou omšou o 6:40 h budeme spievať Hodinky k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie.
 • V utorok 10.12.2013 po večernej svätej omši pozývame na Eucharistickú poklonu.
 • Tento mesiac pripadá trinásteho na piatok 13.12.2013. Večeradlo bude o 17:00 h a následne svätá omša. Počas tejto pobožnosti nás bude v modlitbách sprevádzať mládež.
 • Malé Bedzany: Tento týždeň v Malých Bedzanoch svätá omša bude vo štvrtok o 16:30 h. (V piatok 13.12.2013 svätá omša nebude.)
 • Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami bude vysluhovaná
  • vo farskom chráme v nedeľu 22.12.2013,
  • v Tovarníkoch v stredu 18.12.2013 od 16:30 h.,
  • v Malých Bedzanoch v sobotu 21.12.2013 od 16:00 h.

 

 • Predvianočná spoveď chorých v celej našej farnosti bude v piatok 20.12.2013 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.
 • Úmysly sv. omší v mesiaci december 2013 nájdete tu.
 • Pomodlime sa za +Máriu Kostolnú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00