Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre November, 2013

Farské oznamy, 17.11.2013

16. November 2013
  • ceciliaNa budúcu nedeľu sa bude konať v kostoloch našej farnosti obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  • Pomodlíme sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Jaroslav Kučera, +Dezider Ďuriška. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 10.11.2013

16. November 2013
  • martinFestivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene Vás pozýva na koncert komorného sláčikového orchestra Camerata z Prahy. Koncert bude v pondelok 11.11.2013 o 19­:30 h v Kostole Nanebovzatia Panny Márie.
  • Tento mesiac pripadá trinásteho na stredu (13.11.2013). Večeradlo bude o 17:00 h a následne svätá omša. Počas tejto pobožnosti nás budú v modlitbách sprevádzať zdravotníci a na budúci mesiac mládež.
  • Pomodlíme sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Augustín Raffesberg, +Helena Grácová, + Daniela Čičmancová. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00