Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre September, 2013

Farské oznamy, 29.9.2013

29. September 2013
 • fatimskáDnes, v nedeľu 29.09.2013, sa naša farnosť pripojí k celoslovenskej verejnej zbierke organizovanej Vincentskou rodinou „Boj proti hladu“ pre Haiti a Honduras. Prispieť môžete zakúpením medovníkového srdiečka po svätých omšiach pred kostolom, alebo podľa informácií zapísaných na plagáte.
 • Dnes, v nedeľu 29.09.2013, na sviatok svätých archanjelov Michala, Rafaela a Gabriela pripadá v našej farnosti poklona pred Oltárnou sviatosťou. Najsvätejšia sviatosť bude vyložená od 15:00 h do 20:00 h. Podrobnosti sú na plagáte s aj v zadnej časti kostola. Pri vchode do kostola sú napísané hodiny poklony, na ktoré sa môžete zapísať. Máme za čo ďakovať a o čo prosiť – preto príďme.
 • V piatok 4.10.2013 sa uskutočni púť birmovancov zo Základnej školy svätého Ladislava do Šaštína.
 • Mesiac október je zasvätený modlitbe svätého ruženca. Ruženec sa budeme modliť o 17:30 h okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť bude po rannej svätej omši.
 • V utorok 1.10.2013 o 17:30 h bude slávnostné odovzdaný posvätený ruženec prvoprijímajúcim deťom. Potom sa deti s nami pomodlia modlitbu posvätného ruženca.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci október. Spovedať budeme v  Tovarníkoch vo štvrtok 3.10.2013 od  17:30 h., v  Malých Bedzanoch v piatok 4.10.2013 od 16:30 h a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.
 • Naša farnosť spolu s farnosťou Nanebovzatia Panny Márie organizuje pútnický zájazd do Čenstochovej, Lichnia a do iných pútnických miest v Poľsku v dňoch 18.-20.10.2013. Podrobnosti sú na plagáte.
 • Pomodlíme sa za zosnulú +Janu Horskú Moravcovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 22.9.2013

29. September 2013
 • anjeliDnes, v nedeľu 22.09.2013, na svätej omši o 9:00 h vo farskom chráme a aj v Tovarníkoch poďakujeme Pánu Bohu za úrodu.

 • V pondelok 23.09.2013 sa v kostole po večernej svätej omši (o 18:45 h.) uskutoční stretnutie rodičov prvo-prijímajúcich detí.

 • Na budúcu nedeľu (28.09.2013) sa naša farnosť pripojí k celoslovenskej verejnej zbierke organizovanej Vincentskou rodinou„Boj proti hladu“ pre Haiti a Honduras. Prispieť môžete zakúpením medovníkového srdiečka po svätých omšiach pred kostolom, alebo podľa informácií zapísaných na plagáte. 

 • V sobotu 28.09.2013 v Kultúrnom dome v Topoľčanoch sa uskutoční evanjelizačný koncert skupiny ESPÉ. Na toto podujatie je pozvaná hlavne mládež a najmä birmovanci.

 • V nedeľu 29.09.2013 na sviatok svätých anjelov pripadá v našej farnosti poklona pred Oltárnou sviatosťou. Najsvätejšia sviatosť bude vyložená od 15:00 h do 20:00 h. Podrobnosti sú na plagáte. V zadnej časti kostola sú napísané hodiny poklony, na ktoré sa môžete zapísať.

 • Naša farnosť spolu s farnosťou Nanebovzatia Panny Márie organizuje pútnický zájazd do Čenstochovej, Lichnia a do iných pútnických miest v Poľsku v dňoch 18.-20.10.2013. Podrobnosti sú na plagáte.

 • V sobotu 28.09.2013 sa o14:00 h uskutoční potáborové stretnutie. Srdečne pozývame.

 • Pomodlíme sa za zosnulého +Petra Ďuračku. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00