Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre July, 2013

 • ikonaTento týždeň máme prvý piatok v mesiaci august. Spovedať budeme
  • v Tovarníkoch vo štvrtok 1.08.2013 od 17:30 h.
  • v Malých Bedzanoch v piatok 2.08.2013 od 16:30 h
  • vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.
 • Na budúcu nedeľu (4.08.2013) bude farská ofera. Za milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 • Pomodlime sa za zosnulých, ktorí minulý týždeň odišli do večnosti: +Vladislav Lukášík a Paulína Matušková. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti.  Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 • Srdečne ďakujeme mládeži z našej farnosti, ktorá obetavo pripravila a zorganizovala detský kresťanský tábor v Kubrici pri Trenčíne. Tiež ďakujeme všetkým, ktorí toto podujatie sprevádzali modlitbami. Pán Boh zaplať.
 • Zajtra (v pondelok 22.07.2013) na svätej omši večer bude účinkovať hudobná skupina vysokoškolskej mládeže z Moravy – „Paprsky“. Po svätej omši v ich prevedení bude mládežnícky koncert, na ktorý vás srdečne pozývame.
 • Tento týždeň v sobotu 27.07.2013 pripadá v našej farnosti slávnosť sv. Gorazda, patróna farnosti a spolupatróna nášho kostola. Slávnostná sv. omša bude o 8:00 h. Na vigíliu slávnosti, čiže v piatok 26.07.2013 po svätej omši večer bude Eucharistická adorácia. Všetkých srdečne pozývame.
 • Minulý štvrtok (11.07.2013) na svätej omši, našim otcom biskupom Viliamom Judákom, bol dekrétom ustanovený hodnosťou titularnéko kanonika vdp. dekan Jarolím Kročka. Tešíme sa s ním a aj z tejto príležitosti mu vyprosujeme Božie požehnanie do ďalších rokov.
 • Odchod detí do tábora je dnes (v nedeľu 14.07.2013) o 13:00 h z parkoviska Základnej školy sv. Ladislava.
 • Tovarníky: Vo štvrtok (18.07.2013) v Tovarníkoch svätá omša bude výnimočne o 19:00 h.

 

 • jp2mDnes je prvá nedeľa v mesiaci júl. Vyloženie Oltárnej sviatosti bude od 15:00 h do 17:00 h.
 • Vo štvrtok 11.07.2013 na svätej omši o 18:00 h vdp. dekan Jarolím Kročka oslávi 80 rokov života a 55 rokov kňazstva. Na oslavách budú prítomní kňazi z nášho dekanátu a aj náš otec biskup Viliam Judák.
 • Odchod detí do tábora v Kubrici bude v nedeľu 14.07.2013 o 13:00 h z parkoviska Základnej školy sv. Ladislava.
 • Dnes (v nedeľu 7.07.2013) je farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Tento mesiac pripadá trinásteho na sobotu (13.07.2013). Večeradlo bude o 17:00 h a následne svätá omša. V sobotu 13.07.2013 v modlitbe večeradla nás budú sprevádzať farníci z Topoľčian a na budúcu mesiac v utorok 13.08.2013 farníci z Malých Bedzian. Po svätej omši bude sviečkový sprievod so sochou Panny Márie Fatimskej po najbližších uliciach.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00