Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre June, 2013

  • Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor. Podrobnosti sú na prihláške.
  • Včera, v sobotu 15.06.2013 o 10:00 h v Katedrále sv. Emeráma v Nitre náš farník diakon Marek Adamkovič prijal kňazské svätenie.
  • Na budúcu nedeľu 23.06.2013 o 15:00 h náš novokňaz Marek Adamkovič odslúži svoju primičnú svätú omšu. Slávnostný sprievod z domu nášho novokňaza do kostola začne o 14:45 h.
  • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari Vás pozýva na koncert Adama Szendreia – husle a Jozefa Kamencaya – klarinet, ktorý bude v stredu 18. júna o 17.00 h v  Základnej umeleckej škole Ladislava Mokrého. Účinkujúci sú absolventi topoľčianskej hudobnej školy a v tomto roku končia umelecké vysoké školy v Bratislave a Prahe.

10. June 2013

Sviatosť birmovania - pamiatka2-page-001

10. June 2013

Farské oznamy, 9.6.2013

10. June 2013
  • Dnes (v nedeľu 9.06.2013), na svätej omši o 10:30 h., náš Otec biskup Viliam Judák vyslúži sviatosť birmovania mládeži, ktorá sa pripravuje k prijatiu tejto sviatosti.
  • Tento mesiac pripadá trinásteho na štvrtok (13.04.2013). Večeradlo bude o 17:00 h a následne svätá omša. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať farníci z Tovarník. Tovarníky: Z tohto dôvodu svätá omša v Tovarníkoch bude v stredu a nie vo štvrtok.
  • Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa denne modlíme Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. (Táto pobožnosť bude dnes v nedeľu 9.06.2013 po svätej omši, ktorá začína o 9:00 h.)
  • Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor. Podrobnosti sú na prihláške.
  • Ako sme už oznamovali: v sobotu 15.06.2013 o 10:00 h v Katedrále sv. Emeráma v Nitre náš farník diakon Marek Adamkovič prijme kňazské svätenie a v nedeľu 23.06.2013 o 15:00 h odslúži svoju primičnú svätú omšu.
  • Zoznam úmyslov sv. omší v mesici jún 2013 nájdete tu.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00