Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre May, 2013

27. May 2013
 • Dnes (v nedeľu 26.05.2013) májová pobožnosť bude pred svätou omšou, ktorá začína o 9:00 h.
 • Dnes (v nedeľu 26.05.2013), na svätej omši o 10:30 h bude I. sväté prijímanie. Týždeň po I. svätom prijímaní sa volá Bielym týždňom. Prvoprijímajúce deti pozývame v tomto týždni každý deň na svätú omšu.
 • Vo štvrtok 30.05.2013 oslávi naša farnosť sviatok Božieho Tela. Bude to spoločná sv. omša o 17:30 h pre všetkých našich veriacich z mesta a filiálok Malé Bedzany a Tovarníky. Pozývame všetkých veriacich k jednotnej a vierou naplnenej spoločnej účasti na tejto oslave Eucharistického Krista v uliciach: Lipová, Slnečná, Fialková a Muškátová. Prosím veriacich o prípravu 4 oltárov a mamičky, aby pomohli dievčatám pri príprave kvietkov na rozsýpanie. Ako po minulé roky, dva oltáre pripravia veriaci z Topoľčian, jeden z Malých Bedzian a jeden z Tovarník a mládež.
  Eucharistia vigílie slávnosti Kristovo Tela a Krvi bude slávená:
  • vo farskom chráme v stredu (29.05.2013) o 18:00 h.
  • Tovarníky (v stredu 29.05.2013) o 18:30 h., 
  • Malé Bedzany (v stredu 29.05.2013) o 17:00 h.
 • Oslavy Božieho Tela budú v nedeľu 2.06.2013 aj vo filiálkach. V Tovarníkoch po sv. omši o 9:00 h a v Malých Bedzanoch po sv. omši 10:30 h. (V tento deň, 2.06.2013 svätá omša o 7:30 h v Malých Bedzanoch nebude.)
 • Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa denne modlime Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Na túto pobožnosť vás srdečne pozývame.
 • V piatok 31.05.2013 začíname deviatnik pred sviatosťou birmovania v našej farnosti. Na deviatnik a nácvik pozývame všetkých birmovancov o 16:30 h.
 • Srdečne pozývame našich farníkov na koncert spoločného projektu slovenských spevokolov s názvom ZBORY (Láskou nás prikrývaj). Koncerty sa uskutočnia v nedeľu 2.6.2013 o 15:30 hod. a 18:30 h v KD v Bošanoch. Lístky v cene 5,- EUR si môžete zakúpiť priamo v Bošanoch (kontaktné údaje na plagáte) alebo do 26.5.2013 nahlásiť záujem v sakristii (meno, telefón, počet lístkov).
 • Na budúcu nedeľu (2.06.2013) bude farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Pomodlime sa za +Pavla Jakubika, +Ladislava Bestro: Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen
 • Dnes (v nedeľu 19.05.2013) je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Veriaci, ktorí sa zúčastnia verejného spevu, alebo recitovania hymnu Veni Creator (Príď Duchu Svätý) počas dnešnej svätej omše, môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • Dnes (v nedeľu 19.05.2013) o 17:00 h v našom farskom chráme bude stretnutie členov Ružencového bratstva. Srdečne pozývame.
 • Dnes (v nedeľu 19.05.2013) májová pobožnosť bude pred svätou omšou, ktorá začína o 9:00 h. Májové pobožnosti v našom chráme sa modlíme pred večernou sv. omšou okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť bude pred rannou sv. omšou.
 • Zajtra, v pondelok (20.05.2013) je Svätodušný pondelok. V pavlínskych farnostiach je to aj sviatok Panny Márie Matky Cirkvi. V tento deň v našom chráme bude sv. omša o 7:00 h (ráno) a o 18:00 h., v Tovarníkoch o 18:30 h a v Malých Bedzanoch o 17:00 h.
 • Zajtra, vo svätodušný pondelok (20.05.2013) bude vo farskom chráme po večernej svätej omši poklona pred Oltárnou sviatosťou.
 • V pondelok 20.05.2013 začíname s pravidelnou prípravou deti na I. sväté prijímanie. V pondelok (20.05.2013) a v stredu (22.05.2013) bude príprava počas vyučovania – len ZCŠ sv. Ladislava. V  utorok, vo štvrtok a piatok (21.-24.05.2013) bude príprava pre všetkých v kostole o 16:30 h. Na utorok (21.05.2013) o 16:30 h pozývame aj rodičov prvoprijímajúcich detí.
 • V utorok (21.05.2013) po večernej svätej omši sa uskutoční stretnutie rodičov birmovancov. Stretnutie sa začne približne o 18:45 h.
 • Spoveď pre deti k I. svätému prijímaniu, ich rodičov a rodiny bude v sobotu 25.05.2013 od 9:00 h.
 • Na budúcu nedeľu (26.05.2013), na svätej omši o 10:30 h bude I. sväté prijímanie.
 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari Vás pozýva na koncert súboru „TRIO AKORDO“ z Prahy v zložení husle, gitara, akordeón. Koncert bude v utorok 21. mája o 18.00 h v Evanjelickom kostole. Zaznejú známe filmové melódie.
 • V piatok 24.05.2013 v kostole v Malých Bedzanoch z príležitostí 77. výročia vysviacky +vdp. Alfonza Paulena bude nasledujúci program:
  • 16:15 h rozjímavý ruženec s premietaním – vdp. Dušan Dubravický
  • 16:50 h májová pobožnosť
  • 17:00 h svätá omša
 • Srdečne pozývame našich farníkov na koncert spoločného projektu slovenských spevokolov s názvom ZBORY (Láskou nás prikrývaj). Koncerty sa uskutočnia v nedeľu 2.6.2013 o 15:30 hod. a 18:30 h v KD v Bošanoch. Lístky v cene 5,- EUR si môžete zakúpiť priamo v Bošanoch (kontaktné údaje na plagáte) alebo do 26.5.2013 nahlásiť záujem v sakristii (meno, telefón, počet lístkov).

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00