Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre May, 2013

27. May 2013
 • Dnes (v nedeľu 26.05.2013) májová pobožnosť bude pred svätou omšou, ktorá začína o 9:00 h.
 • Dnes (v nedeľu 26.05.2013), na svätej omši o 10:30 h bude I. sväté prijímanie. Týždeň po I. svätom prijímaní sa volá Bielym týždňom. Prvoprijímajúce deti pozývame v tomto týždni každý deň na svätú omšu.
 • Vo štvrtok 30.05.2013 oslávi naša farnosť sviatok Božieho Tela. Bude to spoločná sv. omša o 17:30 h pre všetkých našich veriacich z mesta a filiálok Malé Bedzany a Tovarníky. Pozývame všetkých veriacich k jednotnej a vierou naplnenej spoločnej účasti na tejto oslave Eucharistického Krista v uliciach: Lipová, Slnečná, Fialková a Muškátová. Prosím veriacich o prípravu 4 oltárov a mamičky, aby pomohli dievčatám pri príprave kvietkov na rozsýpanie. Ako po minulé roky, dva oltáre pripravia veriaci z Topoľčian, jeden z Malých Bedzian a jeden z Tovarník a mládež.
  Eucharistia vigílie slávnosti Kristovo Tela a Krvi bude slávená:
  • vo farskom chráme v stredu (29.05.2013) o 18:00 h.
  • Tovarníky (v stredu 29.05.2013) o 18:30 h., 
  • Malé Bedzany (v stredu 29.05.2013) o 17:00 h.
 • Oslavy Božieho Tela budú v nedeľu 2.06.2013 aj vo filiálkach. V Tovarníkoch po sv. omši o 9:00 h a v Malých Bedzanoch po sv. omši 10:30 h. (V tento deň, 2.06.2013 svätá omša o 7:30 h v Malých Bedzanoch nebude.)
 • Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa denne modlime Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Na túto pobožnosť vás srdečne pozývame.
 • V piatok 31.05.2013 začíname deviatnik pred sviatosťou birmovania v našej farnosti. Na deviatnik a nácvik pozývame všetkých birmovancov o 16:30 h.
 • Srdečne pozývame našich farníkov na koncert spoločného projektu slovenských spevokolov s názvom ZBORY (Láskou nás prikrývaj). Koncerty sa uskutočnia v nedeľu 2.6.2013 o 15:30 hod. a 18:30 h v KD v Bošanoch. Lístky v cene 5,- EUR si môžete zakúpiť priamo v Bošanoch (kontaktné údaje na plagáte) alebo do 26.5.2013 nahlásiť záujem v sakristii (meno, telefón, počet lístkov).
 • Na budúcu nedeľu (2.06.2013) bude farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Pomodlime sa za +Pavla Jakubika, +Ladislava Bestro: Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen
 • Dnes (v nedeľu 19.05.2013) je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Veriaci, ktorí sa zúčastnia verejného spevu, alebo recitovania hymnu Veni Creator (Príď Duchu Svätý) počas dnešnej svätej omše, môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • Dnes (v nedeľu 19.05.2013) o 17:00 h v našom farskom chráme bude stretnutie členov Ružencového bratstva. Srdečne pozývame.
 • Dnes (v nedeľu 19.05.2013) májová pobožnosť bude pred svätou omšou, ktorá začína o 9:00 h. Májové pobožnosti v našom chráme sa modlíme pred večernou sv. omšou okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť bude pred rannou sv. omšou.
 • Zajtra, v pondelok (20.05.2013) je Svätodušný pondelok. V pavlínskych farnostiach je to aj sviatok Panny Márie Matky Cirkvi. V tento deň v našom chráme bude sv. omša o 7:00 h (ráno) a o 18:00 h., v Tovarníkoch o 18:30 h a v Malých Bedzanoch o 17:00 h.
 • Zajtra, vo svätodušný pondelok (20.05.2013) bude vo farskom chráme po večernej svätej omši poklona pred Oltárnou sviatosťou.
 • V pondelok 20.05.2013 začíname s pravidelnou prípravou deti na I. sväté prijímanie. V pondelok (20.05.2013) a v stredu (22.05.2013) bude príprava počas vyučovania – len ZCŠ sv. Ladislava. V  utorok, vo štvrtok a piatok (21.-24.05.2013) bude príprava pre všetkých v kostole o 16:30 h. Na utorok (21.05.2013) o 16:30 h pozývame aj rodičov prvoprijímajúcich detí.
 • V utorok (21.05.2013) po večernej svätej omši sa uskutoční stretnutie rodičov birmovancov. Stretnutie sa začne približne o 18:45 h.
 • Spoveď pre deti k I. svätému prijímaniu, ich rodičov a rodiny bude v sobotu 25.05.2013 od 9:00 h.
 • Na budúcu nedeľu (26.05.2013), na svätej omši o 10:30 h bude I. sväté prijímanie.
 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari Vás pozýva na koncert súboru „TRIO AKORDO“ z Prahy v zložení husle, gitara, akordeón. Koncert bude v utorok 21. mája o 18.00 h v Evanjelickom kostole. Zaznejú známe filmové melódie.
 • V piatok 24.05.2013 v kostole v Malých Bedzanoch z príležitostí 77. výročia vysviacky +vdp. Alfonza Paulena bude nasledujúci program:
  • 16:15 h rozjímavý ruženec s premietaním – vdp. Dušan Dubravický
  • 16:50 h májová pobožnosť
  • 17:00 h svätá omša
 • Srdečne pozývame našich farníkov na koncert spoločného projektu slovenských spevokolov s názvom ZBORY (Láskou nás prikrývaj). Koncerty sa uskutočnia v nedeľu 2.6.2013 o 15:30 hod. a 18:30 h v KD v Bošanoch. Lístky v cene 5,- EUR si môžete zakúpiť priamo v Bošanoch (kontaktné údaje na plagáte) alebo do 26.5.2013 nahlásiť záujem v sakristii (meno, telefón, počet lístkov).
 • Dnes (v nedeľu 12.05.2013) máme v našej farnosti Hody. Slávnostná sv. omša, ktorú bude slúžiť páter Kazimír Kogut z Trnavy bude o 10:30 h.
 • Májovú pobožnosť sa dnes (v nedeľu 12.05.2013) pomodlime o 10:15 h., čiže pred slávnostnou svätou omšou.
 • Na popoludňajšie hodiny Hodových osláv (v nedeľu 12.05.2013), podobne ako po minulé roky je pripravený hudobný program skupín:  AMADEO, NÁDEJ, ILUSANKA, sláčikové kvarteto „ADVENTURE STRINGS“ zo Žiliny a hodové atrakcie. Podrobnosti sú na plagáte.
 • V piatok 17.05.2013 po večernej svätej omši pozývame na stretnutie všetkých, najmä však tých, ktorí prijímajú do svojho domu kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily. Medzi nás prídu sestry sv. Vincenta de Paul, ktoré majú pre nás pripravený program aj s premietaním.
 • V nedeľu 19.05.2013 o 17:00 h v našom farskom chráme bude stretnutie členov Ružencového bratstva. Srdečne pozývame.
 • Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch od 18.-26.07.2013 organizuje púť do Ríma. Majú ešte voľné miesta. Podrobnosti sú na plagáte.        
 • Malé Bedzany: V piatok 24.05.2013 v kostole v Malých Bedzanoch z príležitostí 77. výročia vysviacky + vdp. Alfonza Paulena bude nasledujúci program: 
  • 16:15 h rozjímavý ruženec s premietaním – vdp. Dušan Dubravický
  • 16:50 h májová pobožnosť
  • 17:00 h svätá omša
 • Dnes (v nedeľu 12.05.2013) je farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Pomodlime sa za +Rudolfa Michalku: Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva  v pokoji. Amen
 • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci máj. Vyloženie Oltárnej sviatosti bude od 15:00 h do 17:00 h. O 17:00 h bude májová pobožnosť.
 • Májovú pobožnosť sa modlime pred večernou sv. omšou okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť je pred rannou sv. omšou. V stredu 8.05.2013 svätá omša (z dôvodu štátneho sviatku) bude o 9:00 h a pred ňou májová pobožnosť.
 • Tento týždeň vo štvrtok 9.05.2013 pripadá prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Eucharistia z vigílie bude slávená vo farskom chráme v stredu (8.05.2013) o 18:00 h.
 • V deň slávnosti, vo štvrtok (9.05.2013) sväté omše budú slúžené:

  • Tovarníky o 18:30 h.,
  • Malé Bedzany o 17:00 h.
  • farský chrám: o 7:00 h a o 18:00 h.
 • Hodová slávnosť v našej farnosti bude v nedeľu 12.05.2013. Slávnostná sv. omša, ktorú bude slúžiť páter Kazimír Kogut z Trnavy bude o 10:30 h.
 • Na oslavy sa pripravíme trojdním:

  • Štvrtok 9.05.2013 tradičná mesačná poklona pred Oltárnou sviatosťou po večernej svätej omši,
  • Piatok 10.05.2013 pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii o 20:00 h.
  • Sobota 11.05.2013, Večeradlo o 17:00 h., Svätá omša o 18:00 h., mariánsky sviečkový sprievod s májovou pobožnosťou.
 • V piatok 10.05.2013 začneme deviatnik pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.
 • Malé Bedzany: V piatok 17.05.2013 v kostole v Malých Bedzanoch z príležitostí 77. výročia vysviacky + vdp. Alfonza Paulena bude nasledujúci program:

  • 16:15 h rozjímavý ruženec s premietaním – vdp. Dušan Dubravický,
  • 16:50 h májová pobožnosť,
  • 17:00 h svätá omša.
 • Na popoludňajšie hodiny Hodových osláv (v nedeľu 12.05.2013), podobne ako po minulé roky bude hudobný program. Na jeden z bodov programu Vás pozýva Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari. Koncert sa uskutoční o 17:00 h v Kostole sv. Ladislava a Gorazda. Účinkovať bude sláčikové kvarteto „Adventure strings“ zo Žiliny.
 • Na budúcu nedeľu (12.05.2013) bude farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Pomodlime sa za zosnulé, ktoré v poslednom čase odišli do večnosti: +Zdenka Konrád, +Mária Schwarzová, +Eva Palová. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00