Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre April, 2013

27. April 2013

2013.05.13 Plagát-page-001

Farské oznamy, 28.4.2013

27. April 2013
 • mupV stredu (1.05.2013) začíname mesiac zasvätený Panne Márii. Loretánske Litánie sa budeme modliť pred večernou sv. omšou okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť bude pred rannou sv. omšou. V stredu 1.05.2013 svätá omša bude o 9:00 h a pred ňou májová pobožnosť.

 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci máj. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok od 17:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok od 16:30 h a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:30 h.

 • Hodová slávnosť v našej farnosti bude v nedeľu 12.05.2013. Slávnostná sv. omša, ktorú bude slúžiť páter Kazimír Kogut z Trnavy bude o 10:30 h.

 • Na oslavy sa pripravíme trojdním. V prvý deň trojdnia, vo štvrtok 9.05.2013 bude po večernej svätej omši tradičná mesačná poklona pred Oltárnou sviatosťou.

 • V piatok 10.05.2013 bude o 20:00 h na Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty.

 • V sobotu 11.05.2013 na 17:00 h pozývame na Večeradlo. Po svätej omši, ktorá začne o 18:00 h., bude mariánsky sviečkový sprievod s májovou pobožnosťou.

 • Sviatosť birmovania v našej farnosti, bude vysluhovaná v nedeľu 9.júna na svätej omši o 10:30 h

 • Úmysly sv. omší v mesiaci máj 2013 nájdete tu.

Farské oznamy, 21.4.2013

21. April 2013
 • pastierOdchod autobusu na pútnický zájazd na Kalwariu Zebrzydowsku a do iných pútnických miest v Poľsku bude v sobotu 27.04.2013 o 6:00 h pri Základnej škole sv. Ladislava.

 • Dnes (v nedeľu 21.04.2013) je zbierka na seminár v Nitre. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

 • V utorok (23.04.2013) po večernej sv. omši bude Eucharistická adorácia. Všetkých srdečne pozývame.

Farské oznamy, 14.4.2013

21. April 2013
 • pastierDnes (v nedeľu 14.04.2013) o 13:00 h organizujeme farskú túru na Oponický hrad – „Hľadanie jari“. Podrobnosti u pátra Róberta.

 • Riaditeľstvo Základnej školy sv. Ladislava oznamuje rodičom budúcich prvákov, že naša cirkevná škola má ešte voľné miesta na prijatie žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2013/2014. Prihlásiť môžete deti v čase od 7:00*h do 15:00 h na riaditeľstve školy. Pre žiakov našej školy neplatí rajonizácia.

 • Pozývame na pútnický zájazd na Kalwariu Zebrzydowsku a do iných pútnických miest v Poľsku, máme ešte voľné miesta.

 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari Vás pozýva na otvárací koncert 19. ročníka Topoľčianskej hudobnej jari, ktorý bude v utorok 16. apríla o 18.00 h v Spoločenskom dome. Účinkuje súbor AD LIBITUM z Budapešti.

 • Na budúcu nedeľu (21.04.2013) bude zbierka na seminár v Nitre. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

 • Pomodlime sa za + Štefana Ševelu, + Jolanu Laukovú a +Jolanu Michalidesovú: Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00