Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre March, 2013

Farské oznamy, 31.3.2013

31. March 2013
 • Požehnané Veľkonočné sviatky vám s celého srdca prajú otcovia pavlíni!
 • Zo srdca chceme poďakovať všetkým, ktorí sa vo farskom a aj vo filiálnom kostole postarali o dôstojný priebeh bohoslužieb, kostolníkom, organistom, spevákom, lektorom, miništrantom a taktiež tým, ktorí upratovali a zdobili kostoly, ale aj tým, čo pomáhali akýmkoľvek iným spôsobom.
 • Dnes (v nedeľu 31.03.2013) o 15:00 h bude pokračovať novéna k Božiemu Milosrdenstvu. Táto novéna vo Veľkonočný pondelok bude po svätej omši o 9:00 h a od utorku bude po svätej omši.
 • Na budúcu nedeľu bude vo farskom chráme dodatočná sv. omša o 15:00*h na záver novény k Božiemu Milosrdenstvu.
 • Na Veľkonočný pondelok (1.04.2013) sväté omše v našej farnosti budú:
  • v Malých Bedzanoch o 7:30 h.,
  • vo farskom chráme o 9:00 h.,
  • v Tovarníkoch o 9:00 h.
 • Tovarníky: Nakoľko bol zmenený čas na letný, sväté omše v Tovarníkoch budú slúžené mimo nedele o 18:30 h.
 • Malé Bedzany: Nakoľko bol zmenený čas na letný, v Malých Bedzanoch sväté omše budú slúžené mimo nedele o 17:00 h.
 • Dnes máme v našej farnosti Veľkonočnú farskú oferu. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 • Naša farnosť 27. a 28.04.2013 organizuje pútnický zájazd na Kalwariu Zebrzydowsku a do iných pútnických miest v Poľsku. Podrobnosti sú na plagáte na nástenke.
 • Slávnosť Zvestovania Pána je tento rok preložená z Veľkého týždňa na pondelok 8.04.2013. Podobne ako minulý rok, na sv. omši o 18:00 h., začneme dobrovoľnú duchovnú adopciu nenarodených detí.
 • Pomodlime sa za + Štefániu Libiakovú: Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 24.3.2013

25. March 2013
 • Dnes je Kvetná nedeľa. Dnešným dňom vstupujeme do Veľkého týždňa. Program Veľkonočného Trojdnia je na nástenke, na internetovej stránke farnosti a aj vo farskom časopise DOM.
 • Dnes (24.03.2013) vo farskom chráme bude vysluhovaná sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami. Spovedať budeme od 14:00 h do 16:00 h a od 16:30 h do 17:30 h.
 • Dnes, v nedeľu 24.03.2013, bude dodatočná svätá omša o 18:00 h.
 • Krížová cesta dnes (v nedeľu 24.03.2013) bude o 15:00 h na Kalvárii a sprevádzať v nej nás budú učitelia.
 • Spoveď chorých pred Veľkou nocou v našej farnosti bude v pondelok 25.03.2013 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.
 • Na Zelený štvrtok (28.03.2013) sv. omša na pamiatku Pánovej večere začne o 18:00 h. Tento oznam sa vzťahuje zároveň na Farský chrám, Tovarníky a Malé Bedzany.
 • Na Veľký piatok (29.03.2013) bude nasledujúci program:
  12:00 h Krížová cesta na Kalvárii,
  15:00 h Slávenie utrpenia a smrti Pána – Farský chrám, Tovarníky a Malé Bedzany,
  17:30 h Lamentácie – Farský chrám,
  21:30 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu – Farský chrám ,
  Po obradoch poklona pri Božom hrobe bude – Farský chrám do 22.00 h.,
  Tovarníky a Malé Bedzany do 20:00 h.
  Na veľký piatok je prísny pôst (od 18 do 60 rokov života) a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov (od 14 rokov do smrti).
 • Na Bielu sobotu (30.03.2013) bude tento program:
  8:00 h Vyloženie Oltárnej sviatosti – Farský chrám, Tovarníky, Malé Bedzany.
  9:00 h Ranné chvály – Farský chrám,
  12:00 h Posvätné čítanie a Modlitba cez deň – Farský chrám,
  14:50 h Posvätenie pokrmov – Farský chrám,
  15:00 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu – Farský chrám
  19:30 h Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania – Farský chrám, Tovarníky, Malé Bedzany.
 • Na nedeľu zmŕtvychvstania Pána (31.03.2013) bude farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujem „Pán Boh zaplať“.
 • Pomodlíme sa za zosnulé +Elena Ondrejková, + Ľudmila Blašková, ktoré v posledných dňoch odišli do večnosti:
  Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

25. March 2013

Farské oznamy, 17.3.2013

25. March 2013
 • Spolu s celou katolíckou cirkvou vyprosujeme novému pápežovi, svätému otcovi Františkovi hojnosť požehnania v jeho službe v katolíckej cirkvi.
 • Krížová cesta dnes (v nedeľu 17.03.2013) bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie. Na krížovej ceste nás bude sprevádzať mládež a na budúcu nedeľu (24.03.2013) učitelia. Večerná Krížová cesta v piatok (22.03.2013) bude výnimočne po sv. omši o 18:30 h. Táto krížová cesta sa uskutoční po najbližších uliciach farnosti a sprevádzať v nej nás bude mládež.
 • Na utorok 19.03.2013 pripadá slávnosť sv. Jozefa. Sväté omše vo farskom chráme budú o 7:00 h a o 18:00 h., v Malých Bedzanoch o 16:30 h a v Tovarníkoch o 17:30 h.
 • Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami bude vysluhovaná vo farskom chráme na budúcu v nedeľu (24.03.2013) od 14:00 h do 16:00 h a od 16:30 h do 17:30 h. V tento deň (v nedeľu 24.03.2013) bude dodatočná svätá omša o 18:00 h.
 • Tovarníky: Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami v Tovarníkoch bude vysluhovaná v stredu 20.03.2013 o 17:30 h a následne bude sv. omša. Tento týždeň Krížová cesta v Tovarníkoch bude v stredu o 18:00 h. Z dôvodu Veľkonočných spovedí vo farnostiach dekanátu vo štvrtok 21.03.2013 svätá omša v Tovarníkoch nebude.
 • Malé Bedzany: Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami v Malých Bedzanoch bude vysluhovaná v sobotu 23.03.2013 o 16:30 h a následne bude sv. omša. Tento týždeň Krížová cesta v Malých Bedzanoch bude v sobotu 23.03.2013 o 16:30 h. Z dôvodu Veľkonočných spovedí vo farnostiach dekanátu v piatok 22.03.2013 svätá omša v Malých Bedzanoch nebude.
 • Spoveď chorých pred Veľkou nocou v našej farnosti bude v pondelok 25.03.2013 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.
 • Od 19.-21.04.2013 pozývame bezdetné manželské páry na duchovný program, ktorý sa uskutoční na Donovaloch. Podrobností nájdete na nástenke.
 • Naša farnosť na budúci mesiac (27. a 28.04.2013) organizuje pútnický zájazd na Kalváriu Zebrzydowsku a do iných pútnických miest v Poľsku. Podrobnosti sú na plagáte.
 • Pomodlíme sa za zosnulé +Emíliu Kuldánovú, +Alžbeta Bagová, ktoré v posledných dňoch odišli do večnosti: Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00