Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre February, 2013

Farské oznamy, 24.2.2013

23. February 2013
 • Pozývame na pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa modlievame v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h., v Tovarníkoch vo štvrtok o 17:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h. Krížová cesta (dnes v nedeľu 24.02.2013) bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie. V piatok (1.03.2013) vo farskom chráme nás budú sprevádzať muži z našej farnosti.
 • V utorok 26.02.2013 po večernej svätej omši bude vo farskom kostole premietaný dokumentárny film o mariánskom pútnickom mieste Guadalupe a po ňom prezentácia fotografií z aktivít minulého roka.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci marec. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok od 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok od 16:00 h a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.
 • V piatok 1.03. 2013 o 18:00 h v modlitebni „Adventistov siedmeho dňa“ v Topoľčanoch (Mestský park, Železničiarska ul. č. 22,) bude Ekumenický deň 2013. Na túto modlitbu s členmi iných cirkví, vás pozývame.
 • V piatok 8.03.2013 po svätej omši sa uskutoční zasadnutie farskej rady.
 • Pripomíname, že I. sväte prijímanie tento rok bude v našej farnosti v nedeľu 26. mája na svätej omši o 10:30 h. a sviatosť birmovania v nedeľu 9.*júna.
 • Rodičovské združenie pri Základnej škole svätého Ladislava si Vás dovoľuje osloviť o poskytnutie 2% z dane z príjmu, ktoré namiesto štátu poskytnete na vzdelávanie detí z našej školy. Tlačivá sa nachádzajú na stolíku v zadnej časti kostola alebo na riaditeľstve školy. Bližšie informácie sú aj na webovej stránke školy.
 • Rozvrh Fatimských pobožností, Krížovej cesty, priebeh bohoslužieb vo Veľkom týždni je umiestnený na nástenke, na internetovej stránke a bude aj vo farskom časopise.
 • Na budúcu nedeľu (3.03.2013), nakoľko je I. nedeľa v mesiaci, bude farská ofera, ktorá je určená na vykurovanie kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Pomodlime sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Ľudovít Čachan, +Marta Čachanová, +Oľga Reichelová. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

21. February 2013

Farské oznamy, 17.2.2012

20. February 2013
 • Pobožnosť krížovej cesty sa budeme modliť v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h., v Tovarníkoch vo štvrtok o 17:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h.
  Krížová cesta (dnes v nedeľu 17.02.2013) bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie.
 • Dnes v nedeľu (17.02.2013) bude zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • I. sväte prijímanie tento rok bude v našej farnosti v nedeľu 26. mája na svätej omši o 10:30 h.
 • Sviatosť birmovania bude vysluhovaná v našej farnosti v nedeľu 9. júna.
 • V zadnej časti kostola sa nachádzajú obálky s „Pôstnou krabičkou pre Afriku.“ Ide o dobrovoľný finančný príspevok pre deti v Ugande. Bližšie informácie sú na plagáte a v obálke.
 • Pomodlíme sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Mária Nemečková, +Rozália Grznárová. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

19. February 2013

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00