Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre January, 2013

Farské oznamy, 20.1.2013

20. January 2013
 • Základná škola sv. Ladislava oznamuje, že zápis nových žiakov do prvého ročníka našej katolíckej školy prebieha od 15.01. do 15.02.2013 v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 15:30 h na riaditeľstve školy.
 • V utorok (22.01.2013) po večernej sv. omši bude Eucharistická adorácia. Všetkých srdečne pozývame.
 • Od 18.01. – 25.01.2013 sa koná celoslovenský týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pripojme sa i my súkromnou a spoločnou modlitbou. K záveru modlitieb o jednotu kresťanov, čiže: v piatok 25.01.2013 v našom farskom chráme bude po svätej omši poklona v duchu Taizé.
 • Na sviatok Obetovania Pána, ktorý pripadá na budúcu sobotu 2.02.2013 na sv. omši o 18:00 h bude posviacka sviec pre prvoprijímajúce deti.

Farské oznamy, 13.1.2013

13. January 2013
 • Dnes, v nedeľu (13.01.2013) pripadá v našej farnosti Fatimský deň. O 15:00 h bude Večeradlo a okolo 16:00 h bude dodatočná svätá omša. Dnes v modlitbách nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo a na budúce (13.02.2013) Farská rada.
 • Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu pokračuje dnes popoludní (13.01.2013) o 16:00 h a v pondelok večer (14.01.2013) pred svätou omšou. Vyvrcholenie deviatnika bude v utorok 15.01.2013 slávnostnou svätou omšou o 18:00 h, na ktorú všetkých srdečne pozývame. Hlavným celebrantom bude vdp. Jozef Vlasák, školský dekan, farár z Krušoviec.
 • Pannu Máriu, Kráľovnú Pustovníkov si uctíme na svätej omši v stredu o 7:00 h.
 • Základná škola sv. Ladislava oznamuje, že zápis nových žiakov do prvého ročníka našej katolíckej školy sa uskutoční od utorka 15.01. do 15.02.2013 v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 15:30 h na riaditeľstve školy.
 • Od piatku 18. januára do 25. januára sa koná celoslovenský týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pripojme sa i my k túžbe Pána Ježiša, ktorý hovorí, „aby sme všetci jedno boli“. K tomuto cieľu má nám poslúžiť súkromná i spoločná modlitba.
 • Úmysly sv. omší v mesiaci január 2013 nájdete tu.

Farské oznamy, 6.1.2013

7. January 2013
 • Posviacka príbytkov v Topoľčanoch a v Tovarníkoch bude dnes (v nedeľu 6.01.2013) od 14.00 h.
 • Dnes (6.01.2013) je prvá nedeľa v mesiaci január. Vyloženie Oltárnej sviatosti bude od 15:00 h do 17:00 h.
 • Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu začneme v pondelok 7.01.2013. Pobožnosť deviatnika bude vždy pred večernou svätou omšou. V stredu 9.01.2013 o 18:00 h a v nedeľu 13.01.2013 o 16:00 bude večer dodatočná sv. omša a pred ňou deviatnik.
 • V nedeľu 13.01.2013 o 15:00 h bude Večeradlo následne svätá omša.
 • Vo štvrtok 10.01.2013 bude u nás kňazská rekolekcia. O 9:00 h bude vyložená Oltárna sviatosť k súkromnej poklone a svätá omša s kňazmi dekanátu začne o 9:30 h. V tento deň deviatnik k sv. Pavlovi bude pred večernou svätou omšou.
 • Pomodlíme sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Terézia Thomasová a +Stanislav Koiš, +Agnesa Kovačiková. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00