Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre December, 2012

Farské oznamy, 30.12.2012

29. December 2012
 • Dnes (v nedeľu 30.12.2012) na sviatok Svätej Rodiny počas sv. omše bude obnovenie manželských sľubov a po sv. omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa budeme modliť za naše rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.
 • Dnes (v nedeľu 30.12.2012) bude otvorený kostol od 15:00 h do 18:00 h. Bude to príležitosť navštíviť Betlehem v našom chráme.
 • V pondelok 31.12.2012 sa bude konať ďakovná pobožnosť na konci roka ako poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roku. Ten, kto sa pri nej zúčastní spevu „Teba Bože chválime“ môže získať za zvyčajných podmienok plnomocné odpustky. Ďakovná svätá omša bude v tento deň vo farskom chráme a v Tovarníkoch o 17:00 h a v Malých Bedzanoch o 16:00 h.
  V tento deň o 23:30 h bude vo farskom kostole vyložená Oltárna sviatosť k verejnej poklone. O polnoci bude udelené všetkým prítomným slávnostné požehnanie.
 • V utorok 1.01.2013 na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budeme na úvod svätej omše spievať hymnus „Duchu Svätý, príď z neba“ a ten, kto sa ho zúčastní, môže získať za zvyčajných podmienok plnomocné odpustky.
  Sväté omše budú slúžené ako v nedeľu a ostatné prikázané sviatky.
 • Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok po slávnosti Zjavenia Pána do Hromníc nechať požehnať svoje príbytky, nech sa zahlásia v sakristii jednotlivých kostolov našej farnosti. Nahlasovať sa môžu do 5. januára. Posviacka príbytkov bude v Malých Bedzanoch v sobotu 5.01.2013 od 14:00 h a v Topoľčanoch a v Tovarníkoch v nedeľu 6.01.2013 od 14.00 h.
 • Vo štvrtok 3.1.2013 po večernej sv. omši sa na fare uskutoční stretnutie pútnikov, ktorí sa v tomto roku zúčastnili pútnického zájazdu. V programe bude film z pútnického zájazdu.
 • Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu začneme v pondelok 7.01.2013. Pobožnosť deviatnika bude cez týždeň pri večernej svätej omši, okrem nedele, kedy táto pobožnosť bude 10 min. pred sv. omšou, ktorá začína o 10:30 h. Vyvrcholenie deviatnika bude v utorok 15.1.2013 slávnostnou sv. omšou o 18:00 h, na ktorú všetkých srdečne pozývame.
 • Pomodlime sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Helena Jánošíková, +Emília Čanigová.
  Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 23.12.2012

23. December 2012
 • Sviatosť zmierenia na vianočne sviatky bude vysluhovaná vo farskom chráme dnes (v nedeľu 23.12.2012) od 14:00 h do 16:00 h a od 16:30 h do 17:30 h.
 • Dnes (v nedeľu 23.12.2012) bude vo farskom chráme dodatočná sv. omša o 18:00 h.
 • Na Štedrý deň, v pondelok 24.12.2012, o 7:00 h ráno budú v našom farskom chráme tento rok posledné roráty, na ktoré pozývame najmä všetky deti.
 • V tento deň (v pondelok 24.12.2012) bude slúžená slávnostná svätá omša o 24:00 h vo farskom chráme a zároveň v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch.
 • Na slávnosť Narodenia Pána a na Druhý vianočný sviatok budú v našej farnosti sväté omše ako v nedeľu a sviatky.
 • Na slávnosť Narodenia Pána (25.12.2012) sa bude konať farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujem úprimné: „Pán Boh zaplať“.
 • V stredu 26.12.2012 na sviatok sv. Štefana pri sv. omši o 9:00 h bude účinkovať zbor z farnosti Nanebovzatia Panny Márie.
 • V tento deň (v stredu 26.12.2012) sa od 13:00 h uskutoční v našej farnosti koledovanie Dobrej noviny. Rodiny, ktoré sú ochotné prijať koledníkov, nech sa zahlásia v sakristii.
 • V sobotu (29.12.2012) sa počas rannej sv. omše budeme v spoločných prosbách modliť za bratov a sestry z našej farnosti, ktorí zomreli v tomto roku 2012.
 • V sobotu (29.12.2012) počas večernej sv. omše bude účinkovať v našom chráme spevácky zbor GIHON, ktorý vás tiež srdečne pozýva na polhodinový vianočný koncert po sv. omši.
 • Na budúcu nedeľu (30.12.2012) na sviatok Svätej Rodiny počas sv. omši bude obnovenie manželských sľubov a po sv. omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa budeme modliť za naše rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.
 • Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok po slávnosti Zjavenia Pána do Hromníc nechať požehnať svoje príbytky, nach sa zahlásia v sakristii jednotlivých kostolov našej farnosti. Nahlasovať sa môžu do 5. januára.
 • Ďakujeme všetkým obetavým mužom a ženám, ktorí pomohli pri upratovaní, výzdobe a stavaní betlehema v našich chrámoch. Ďakujeme taktiež za darovanie stromčekov. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili vyslovujeme úprimné – „Pán Boh zaplať za vašu námahu.“
 • Pomodlíme sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Mária Kalinová, + Gustáv Rusňák. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00