Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre November, 2012

Farské oznamy, 25.11.2012

29. November 2012
 • Malé Bedzany: Svätá omša v nedeľu a ostatné dni cez obdobie konaných prác bude slúžená v kultúrnom dom
 • Dnes (v nedeľu 25.11.2012) sa bude konať v kostoloch našej farnosti obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • V stredu 28.11.2012 o 7:00 h pozývame všetkých starých rodičov na ďakovnú svätú omšu pri príležitosti ukončenia aktivít spojených s Mesiacom úcty k starším.
 • S požehnaním  otca biskupa Viliama Judáka pozývame všetkých veriacich do modlitbovej kampane ,,Mladí za rodinu 2012″, ktorú podnietili mladí z univerzitných pastoračných centier na Slovensku. Počas nasledujúcich šiestich týždňov sa budeme denne vo večerných hodinách modliť modlitbu Anjel Pána alebo inú ľubovoľnú modlitbu na spoločné úmysly súvisiace s rodinou. Podrobnejšie informácie môžete nájsť na plagáte.
 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene Vás pozýva na koncert Pressburger Hummel Ensemble, ktorý bude v stredu 28. novembra o 18.00 h v Spoločenskom dome.
 • Budúca nedeľa (2.12.2012) je I. adventná, preto na začiatku sv. omše bude posviacka adventných vencov.
 • Na budúcu nedeľu (2.12.2012) bude jesenná zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Roráty začínajú v pondelok 3. decembra. Pozývame na roráty najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno.

Farské oznamy, 18.11.2012

21. November 2012
 • Malé Bedzany: Svätá omša v nedeľu a ostatné dni cez obdobie konaných prác bude slúžená v kultúrnom dome.
 • Dnes (v nedeľu 18.11.2012) pozývame na túru na Marhát. Odchod je plánovaný okolo 13:00 h. Záujemcovia môžu získať informácie u pátra Róberta.
 • Na budúcu nedeľu sa bude konať v kostoloch našej farnosti obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Farské oznamy, 11.11.2012

13. November 2012
 • Malé Bedzany: Svätá omša v nedeľu a ostatné dni cez obdobie konaných prác bude slúžená v kultúrnom dome.
 • Minulý týždeň sme v našej farnosti prežívali historickú udalosť – návštevu relikvií sv. Cyrila. Z tejto príležitosti ďakujeme všetkým veriacim, ktorí sa pričinili o dôstojný priebeh osláv. Toto poďakovanie patri zároveň farníkom z Topoľčian, z Tovarník a Malých Bedzian. Ďakujeme za upratovanie, výzdobu kostola a dekoráciu. Ďakujeme organistom, kostolníkom, rehoľným sestrám z Kongregácie Božského Vykupiteľa, ženám v krojoch, intrádistovi a vodičovi, ktorý prevážal relikvie. Ďakujeme za každú zaangažovanosť a najmä za spoločnú dennú a aj nočnú modlitbu.
 • Tento mesiac pripadá trinásteho na utorok (13.11.2012). Večeradlo bude o 17:00 h a následne svätá omša. Počas tejto pobožnosti nás budú v modlitbách sprevádzať zdravotníci a na budúci mesiac skupina rodín, ktorých navštevuje socha Nepoškvrnenej Panny Márie.
 • Výťažok zbierky z minulej nedele (4.11.2012) na vykurovanie kostola činil 716 €. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Na budúcu nedeľu (18.11.2012) pozývame na túru na Marhát. Odchod je plánovaný okolo 13:00 h. Záujemcovia môžu získať informácie u pátra Róberta.

Farské oznamy, 4.11.2012

3. November 2012
 • Malé Bedzany: Svätá omša v nedeľu a ostatné dni cez obdobie konaných prác bude slúžená v kultúrnom dome.
 • Dnešná nedeľa (4.11.2012) je prvou nedeľou v mesiaci november. Oltárna sviatosť k poklone bude vyložená od 15:00 do 17:00 hod.
 • Dnes v nedeľu (4.11.2012) sa uskutoční farská ofera, ktorá bude určená na vykurovanie kostola. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné ,,Pán Boh zaplať“.
 • Tento týždeň bude v našej farnosti historická udalosť – návštevy relikvií sv. Cyrila. Z tejto príležitosti v utorok a stredu 6.-7.11.2012 bude v kostole celodenný a aj celonočný program. Pozývame všetkých k spoločnej účasti na tejto oslave: deti, mládež a dospelých. Je to príležitosť vyznať a obnoviť svoju vieru. Z tejto príležitosti si môžeme aj vyzdobiť okná našich domov.
 • Pripomíname, že veriaci, ktorý v dňoch do 8. novembra navštívi cintorín a  pomodlí sa za zosnulých, môže získať raz denne odpustky pre duše v očistci. Treba sa pomodliť Otče náš, Verím v Boha a splniť tri obvyklé podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.
 • Pomodlíme sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Silvester Svorad, +Mária Mallová. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00