Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre October, 2012

Program

prijatia relikvií sv. Cyrila

vo Farnosti sv. Gorazda v Topoľčanoch

6.-7.11.2012

UTOROK – STREDA

Utorok 6.11.2012

17:15 Sprievod z kostola na miesto prijatia relikvií

17:30 Prijatie relikvií pri Cirkevnej základnej škole sv. Ladislava a sprievod do kostola

17:40 Privítanie relikvií

18:00 Sv. omša

19:00 Biblická katechéza

20:00 Uctievanie relikvií (súkromná modlitba)

21:00 Krížová cesta a uctievanie kríža

22:00 Pobožnosť k Bohorodičke (Loretánske litánie a Akatist)

23:00 Radostný ruženec (Ružencové bratstvo)

24:00 Svätá omša

Streda 7.11.2012

Nočné bdenie podľa ulíc našej farnosti:

1:00 – 2:00

Agátová, Sedmikrásková, Narcisová, Jahodová, Hrebíčková,

2:00 – 3:00

Muškátová, Malinová, Margarétová, Orgovánová, Astrová, Snežienková, Fialková, Tulipánová,

3:00 – 4:00

Povstania, Skýcovská, Slobody, Radlinského, Václavská, kpt. Žalmana, Svätoplukova, Mojmírova, Pílska,

4:00 – 5:00

Lipová, Slnečná, Rastislavova, L. Dorušáka, A. Hlinku, Sládkovičova, P. Jilemnického,

5:00 – 6:00

Brezová, Nezábudková, Javorová, Šípová, Ružová, Ľaliová,

6:00 – 7:00

Komenského, Cukrovarnícka, Vajanského, Hurbanova, M. Závodného, A. Grznára, Pionierska, Družby, Kalinčiakova, Cintorínska, Pod Kalváriou, Dopravná, Topoľová, Budovateľská, Slov. partizánov, Jaselská, Inovecká, Odbojárov, Tovarnícka, Puškinova.

6:30 Malé hodinky k Nepoškvrnenému počatiu

Panny Márie

7:00 Sv. omša (školská)

7:45 Ruženec svetla

(Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa)

8:15 – 12:00 Uctievanie relikvií

(Cirkevná základná škola sv. Ladislava)

12:00 Anjel Pána

12:10 Breviár – Modlitba cez deň

12:30 – 13:30 Uctievanie relikvií

(súkromná modlitba)

13:30 – 14:00 Slávnostný ruženec

(Ružencové bratstvo)

14:00 – 14:45 Prosby a poďakovania

14:45 – 15:00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu

15:00 – 15:15 Poďakovanie za návštevu relikvií

15:15 Odchod do Tovarník

15:30 Tovarníky – svätá omša

16:15 Odchod do Malých Bedzian

16:30 Malé Bedzany – svätá omša

17:15 Odchod do Krušoviec

17:30 Odovzdanie relikvií – Krušovce

K slávnostnej návšteve relikvií sv. Cyrila sa pripravíme novénou od 28.10. do 5.11.2012.

Na program srdečne pozývajú otcovia pavlíni. 

Farské oznamy, 28.10.2012

28. October 2012
 • Malé Bedzany: Svätá omša v nedeľu a ostatné dni cez obdobie konaných prác bude slúžená v kultúrnom dome.
 • Ako sme už oznamovali, všetky farnosti na Slovensku navštevujú relikvie svätého Cyrila. V našej farnosti táto návšteva bude v utorok a stredu 6.-7.11.2012. V našom kostole bude celodenný a aj celonočný program. Program návštevy relikvií je na nástenke a aj pri vchode do kostola – môžete si ho vziať domov.
 • V pondelok 29.10.2012 sa uskutoční po svätej omši stretnutie Ružencového bratstva. Srdečne pozývame všetkých členov.
 • Tovarníky: Pred sviatkom Všetkých svätých budeme spovedať v Tovarníkoch v pondelok (29.10.2012) o 17:30 h. Táto spoveď je zároveň prvopiatková. Po spovedi bude svätá omša.
 • Malé Bedzany: Pred sviatkom Všetkých svätých budeme spovedať v Malých Bedzanoch v pondelok (29.10.2012) od 16:30 h. Táto spoveď je zároveň prvopiatková. Po spovedi bude svätá omša.
 • V utorok 30.10.2012 o 17:30 h pozývame na modlitbu svätého ruženca všetkých birmovancov z našej farnosti.
 • Topoľčany: Pred sviatkom Všetkých svätých budeme spovedať vo farskom chráme v stredu (31.10.2012) 17:00 h. Táto spoveď je zároveň prvopiatková.
 • Na sviatok Všetkých svätých, čiže vo štvrtok 1.11.2012 bude dušičková pobožnosť:
  na Novom cintoríne o 14:00 h
  na Starom cintoríne o 15:30 h
  v Tovarníkoch o 15:00 h
  v Malých Bedzanoch po rannej sv. omši o 8:15 h.
 • V deň spomienky na všetkých verných zosnulých, čiže v piatok 2.11.2012 o 17:30 h. bude dušičková pobožnosť v našom farskom kostole pred večernou svätou omšou. Na túto pobožnosť môžete v sakristii zapísať mená svojich zosnulých, ktoré budú prečítané počas tejto pobožnosti.
 • Pripomíname všetkým veriacim, že v deň spomienky na všetkých verných zosnulých možno získať pre duše v očistci za obvyklých podmienok úplné odpustky: navštíviť kostol, alebo kaplnku, modlitba Otčenáš, Verím v Boha a tri obvyklé podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie, a modlitba na úmysel sv. Otca. Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.

Farské oznamy, 21.10.2012

20. October 2012
 • Tovarníky: Práce s obnovením presbytéria sú už ukončené. Za každú pomoc v kostole vám srdečné Pán Boh zaplať.
 • Malé Bedzany: Začali sme prvú etapu prác v kostole v Malých Bedzanoch. Za každú pomoc vám srdečné Pán Boh zaplať. Svätá omša v nedeľu a piatok cez obdobie konaných prác bude slúžená v kultúrnom dome.
 • Dnes v nedeľu (21.10.2012) je deň modlitieb za misie. Vo farskom kostole sa o 16:00 h pomodlime ruženec za misie. Po ruženci bude možnosť si pozrieť polhodinový dokumentárny film o práci misionárov v Burkina Faso. Srdečne vás všetkých pozývame.
 • Dnes (v nedeľu 21.10.2012), nakoľko je to misijná nedeľa, bude zbierka na misie.
 • V pondelok 22.10.2012 bude po svätej omši Eucharistická adorácia. Všetkých srdečne pozývame.
 • V piatok 26.10.2012 po svätej omši sa uskutoční biblická katechéza. Podľa možnosti si prineste so sebou Sväté písmo.
 • Ako sme už oznamovali, všetky farnosti na Slovensku navštevujú relikvie svätého Cyrila. V našej farnosti táto návšteva bude v utorok 6.11.2012. V našom kostole bude celodenný a aj celonočný program, ktorý začne o 17:00 h v utorok 6.11.2012 a ukončí sa v stredu 7.11.2012 o 17:00 h. Podrobnosti vám oznámime a budú aj na nástenke.
 • Pripomíname, že v noci z 27. na 28. októbra sa mení čas.
 • Pomodlíme sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Edita Grácová, +Albína Kováčiková. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 14.9.2012

15. October 2012
 • Tovarníky: Práce s maľovaním presbytéria boli ukončené v piatok 12.10.2012. Od pondelka (15.10.2012) budeme pokračovať s montážou nového osvetlenia presbytéria. Upratovanie kostola začneme v utorok 16.10.2012 o 9:00 h. Za každú pomoc v prácach v kostole vám srdečné Pán Boh zaplať. Vo štvrtok (18.10.2012) o 18:30 h a na budúcu nedeľu (21.10.2012) svätá omša bude už v kostole.
 • Malé Bedzany: Už viac ako rok sme sa usilovali získať povolenie na opravu kostola v Malých Bedzanoch, čoho výsledkom bolo zapísanie kostola na list vlastníctva našej farnosti a získané povolenie na opravy. Prvú etapu prác začneme v túto stredu 17.10.2012. Jedná sa o prípravu múrov na osušenie. Z tohto dôvodu svätá omša v nedeľu a piatok cez obdobie konaných prac bude slúžená v kultúrnom dome.
 • V pondelok 1.10.2012 boli ukončené práce s výmenou strechy na fare. 
 • Vo štvrtok 11.10.2012 sme začali v Katolíckej cirkvi Rok VIERY a na Slovensku prežívame zároveň rok venovaný slovanským vierozvestcom – Rok sv. Cyrila a Metoda. Z tejto príležitosti všetky farnosti na Slovensku navštevujú relikvie svätého Cyrila. V našej farnosti táto návšteva bude v utorok 6.11.2012. V našom kostole bude celodenný a aj celonočný program, ktorý začne o 17:00 h v utorok 6.11.2012 a ukončí sa v stredu 7.11.2012 o 17:00 h. (Relikvie sv. Cyrila dostaneme z Farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch a odovzdáme ich do Farnosti Narodenia Panny Márie v Krušovciach.) Podrobnosti vám neskôr oznámime a budú aj na nástenke.
 • Pripomíname, že ruženec sa modlime vo farskom chráme o 17:30 h okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť je po rannej svätej omši. V Tovarníkoch a Malých Bedzanoch pobožnosť svätého ruženca sa modlime o 18:00 h.
 • Zasadanie farskej rady bude v piatok 19.10.2012 po svätej omši.
 • Vincentská rodina srdečne ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí prispeli do celoslovenskej zbierky „Boj proti hladu“ na Haiti a Honduras. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Na budúcu nedeľu (21.10.2012), nakoľko je to misijná nedeľa, bude zbierka na misie.
 • Pomodlíme sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Marta Brázdilová, +Albertína Cápayová, + Jozef Lobotka.Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00