Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre September, 2012

Farské oznamy, 30.9.2012

30. September 2012
 • Tovarníky: Od pondelka (1.10.2012) začneme s maľovaním presbytéria. V pondelok (1.10.2012) o 10:00 h opäť bude potrebná vaša pomoc pri stavaní lešenia a potom pri čistení omietky. Za každú pomoc vám srdečne Pán Boh zaplať.
  Vo štvrtok (4.10.2012) svätá omša bude opäť o 19:00 h v sakristii kostola a na budúcu nedeľu (7.10.2012) v dome smútku na cintoríne. Na prvý piatok v Tovarníkoch svätá omša výnimočne nebude.
 • V pondelok 2.10.2012 o 16:00 h sa na fare uskutoční príprava prvej skupiny birmovancov na prijatie sviatosti kresťanskej dospelosti. Druhá skupina birmovancov bude mať prípravu vo štvrtok o 16:00 h.
 • Mesiac október je zasvätený modlitbe svätého ruženca. Ruženec sa budeme modliť o 17:30 h okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť bude po rannej svätej omši.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci október. Spovedať budeme v  Tovarníkoch vo štvrtok o  18:00 h., v  Malých Bedzanoch v piatok o 16:30 h a vo farskom kostole hlavne v piatok o 17:30 h.
 • Odchod autobusu do Passau bude z parkoviska pri Základnej škole sv. Ladislava v sobotu 6.10.2012 o 5:30 h.
 • Na budúcu nedeľu (7.10.2012) bude farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • V pondelok 8.10.2012 o 17:30 h bude slávnostné odovzdaný posvätený ruženec prvoprijímajúcim deťom. Potom sa deti s nami pomodlia modlitbu posvätného ruženca.
 • Pomodlíme sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Jozef Hlaváč, +Milan Kubačka, +Júlia Michaliková. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 23.9.2012

22. September 2012
 • Tovarníky: Od pondelka (17.09.2012) sme začali s opravou presbytéria kostola v Tovarníkoch. V presbytériu bolo už urobené nové elektrické vedenie, bola opravená omietka, začali sme s prípravou základu pod novú dlažbu a od budúceho pondelka (1.10.2012) začneme s maľovaním presbytéria. Ďakujeme všetkým, ktorí vo veľkom počte prišli pomôcť v minulý pondelok. Pán Boh zaplať.
  Vo štvrtok (27.09.2012) svätá omša bude opäť o 19:00 h v sakristii kostola a na budúcu nedeľu (30.09.2012) v dome smútku na cintoríne.
 • V pondelok 24.09.2012 pozývame birmovancov na svätú omšu o 18:00 h. Po nej bude stretnutie pre birmovancov.
 • V utorok 25.09.2012 sa v kostole po večernej svätej omši (o 1845 h.) uskutoční stretnutie pre rodičov prvoprijímajúcich detí.
 • Vo štvrtok 27.09.2012 o 18:00 h v Spoločenskom dome v Topoľčanoch sa uskutoční koncert – recitál, v ktorom budú účinkovať Helena Čermáková – spev a Jozef Ručka – klavír.
 • V sobotu 29.09.2012 na sviatok svätých anjelov pripadá v našej farnosti celodenná poklona pred Oltárnou sviatosťou. Najsvätejšia sviatosť bude vyložená ráno po sv. omši od 8:00 h do 13:00 h a od 16:00 do 18:00 h. (Prestávka od 13:00 h do 16:30 h je spojená s vysluhovaním sviatosti manželstva.) Podrobnosti sú na plagáte.

Program adorácie

22. September 2012

Farské oznamy, 16.9.2012

18. September 2012
 • Dnes (v nedeľu 16.09.2012) sa naša farnosť pripojí k celoslovenskej verejnej zbierke organizovanej Vincentskou rodinou „Boj proti hladu“ pre Haiti a Honduras. Prispieť môžete zakúpením medovníkového srdiečka po svätých omšiach pred kostolom, alebo podľa informácií zapísaných na plagáte.
 • Tovarníky: Od pondelka (17.09.2012) začneme s opravou presbytéria kostola v Tovarníkoch. Ako prvé bude urobené nové elektrické vedenie, potom nová dlažba, oprava omietky a vymaľovanie presbytéria.
 • V piatok 21.09.2012 po svätej omši začneme s biblickými katechézami, ktoré budú každý mesiac. Podľa možnosti si prineste so sebou Sväté písmo.
 • Na budúcu nedeľu 23.09.2012 vo farskom chráme na svätej omši o 9:00 h a aj v Tovarníkoch a Malých Bedzanoch poďakujeme Pánu Bohu za úrodu.
 • V nedeľu 23.09.2012 pozývame na cyklotúru z Piešťan do Nového Mesta nad Váhom (okolo 50 km). Podrobnosti u Pátra Róberta.
 • V pondelok 24.09.2012 pozývame birmovancov na svätú omšu o 18:00 h. Po nej bude stretnutie pre birmovancov.
 • V utorok 25.09.2012 sa v kostole po večernej svätej omši (o 1845 h.) uskutoční stretnutie pre rodičov prvoprijímajúcich detí.
 • Pomodlime sa za zosnulých: + Mária Chudá a + Ľubomír Guniš. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00