Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre July, 2012

Tento týždeň v piatok 27.07.2012 pripadá v našej farnosti slávnosť sv. Gorazda, patróna farnosti a spolupatróna nášho kostola. Slávnostná sv. omša bude o 18:00 h. Na vigíliu slávnosti, čiže vo štvrtok 26.07.2012 po svätej omši večer bude Eucharistická adorácia. Všetkých srdečne pozývame. adflakj lakdlak lkjldfg ôlkjlad olkj a lkja aidfj a kljfd id iia o kljasdflk   ljaldkfj lkajsdlfkj laldkjl lkajsldkjf  kljlakdjf lkasdlkj  lkjadflkja lkajdlkj lkasdjfkl jasd lkjad lkj lkjdflkj adkjf la lkjfalsdjflakjlks lasdjf lk lkjadlkjsd kl kjsldkfj lkjasdflkj lakjdfk jlaksjdf jlalsdkfj lkjasldkfj lksdf lkjasdlkf jlasdkjf l lkjl jsd lk lkajsdlfj lkasdf laalskdfj lak lkdjlfjalsdkjf .

 • V Malých Bedzanoch bude sv. omša v pondelok 16.07.2012 o 17:00 h. V piatok už nebude.
 • Na vigíliu slávnosti, čiže vo štvrtok 26.07.2012 po svätej omši večer bude Eucharistická adorácia. Všetkých srdečne pozývame. asjkd fhakl jsdfh alskj dfhka sdfja hskjd fhask jdhfa kshd alkjs fhaks jdhfk sahlk ashfal ksjdfh akjha klsdjh akjsd hkasj dfhak jsdfh aljfah lkjfa hskjf ahklj fhakd haks djfha kldh alkdj fklajf hakf hakf hakdjf hakjdf haksjfh aksjdfa hksdjf hfhfgjh skadjfh akjfgea wueks dfbyxv bksdfh iuaefai dfhkfg asfhks djklfh dlkah fklajs hdkfj adkfj ahkjf hakjd fhakl dfhak djaklj ahkdj fahkd ljahkl dfhak ldjfha kdfjh aksdj lfhakl jhaks lfhak sjdfhak sjdhalk jfhal dk  jf ahslfajk hd lfkajshdf klajshd fakljshdfa kljsd hfalkjdha klsjf hakls djfh a lksj fha
 • Tovarníky: Svätá omša v Tovarníkoch v štvrtok 12.07.2012 začne výnimočne o 19:00 h
 • Malé Bedzany: V Malých Bedzanoch svätá omša tento týždeň v piatok (13.07.2012) nebude. Všetkých pozývame do farského chrámu na fatimskú pobožnosť.
 • Tento mesiac pripadá trinásteho na piatok (13.07.2012). Večeradlo bude o 17:00 h a následne svätá omša. Po svätej omši bude sviečkový sprievod so sochou Panny Márie Fatimskej po najbližších uliciach.
 • Dnes (nedeľu 8.07.2012) je farská ofera, ktorá bude určená na výmenu strechy na fare. Za milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 • Začali sa prázdniny a čas dovoleniek, nezabudnime na účasť na nedeľnej sv. omši a každodennú modlitbu.
 • Odchod detí do tábora bude dnes (v nedeľu 1.07.2012) o 13:00 h z parkoviska Základnej školy sv. Ladislava.
 • Dnes (1.07.2012) je prvá nedeľa v mesiaci júl. Vyloženie Oltárnej sviatosti bude od 15:00 h do 17:00 h.


 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci júl. Spovedať budeme v Malých Bedzanoch v pondelok 2.07.2012 od 16:30 h., v Tovarníkoch od 17:30 h a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h. Preto, že v pondelok 2.07.2012 pripadá sviatok Návštevy Panny Márie po spovedi bude svätá omša.
  Malé Bedzany 17:00 h
  Farský kostol 18:00 h
  Tovarníky 18:30 h
 • Vo štvrtok 5.07.2012 je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, sv. omše v našej farnosti budú:
  Malé Bedzany 7:30 h
  Tovarníky 9:00 h
  Farský kostol 9:00 h
 • V období prázdnin pobožnosť Malé hodinky, ktorú sa modlíme v soboty nebude.
 • Farská ofera bude na budúcu nedeľu 8.07.2012 bude určená na výmenu strechy na fare. Po konzultácií s odborníkmi sme zistili, že strecha sa už nedá opravovať, ale treba ju celú vymeniť. Odhad je okolo 5000 €. Za milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00