Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre June, 2012

 • V stredu 27.06.2012 v našej farnosti pripadá slávnosť sv. Ladislava, spolupatróna nášho farského kostola a patróna našej cirkevnej školy. Ranná sv. omša bude o 8:15 h. (Svätá omša o 7:00 h v tento deň nebude.) Slávnostná svätá omša bude o 18:00 h a potom bude program na školskom dvore. Najprv deti nám priblížia postavu sv. Ladislava a potom pozývame na guláš v školskom dvore.
 • Vo štvrtok 28.06.2012 po večernej svätej omši (o 19:00 h) bude v kostole zápis birmovancov.
 • V piatok 29.08.2012 na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla je prikázaný sviatok. Sv. omše v našom farskom kostole budú o 8:15 – školská sv. omša a o 18:00 h. Po sv. omši sa bude konať každoročná zbierka „halier sv. Petra“.
 • Tento deň (v piatok 29.08.2012) končí školský rok. Preto sv. omšou o 8:15 h. poďakujeme s našimi školákmi Pánu Bohu slávnostným spevom Te Deum za všetky milosti
 • .
 • V sobotu 30.06.2012 od 11:00 h do 17:00 h sa uskutoční v Základnej škole Don Boska ples Dobrej noviny. Deti sú srdečné pozvané.
 • Odchod deti do tábora bude v nedeľu 1.07.2012 o 13:00 h z parkoviska Základnej školy sv. Ladislava.
 • Oznamujeme vám, že v poslednom čase bol vyrovnaný náš právnický vzťah ku kostolíku Narodenia Panny Márie v Malých Bedzanoch. Kostolík v Malých Bedzanoch bol zapísaný na list vlastníctva našej farnosti. Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorý sa k tomu pričinili.
 • Pomodlíme sa za týchto zosnulých: + Pavol Blaho, +Ladislav Fekete, +Helena Bizoňová, + Jozef Hlavačka. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Plagat_tabor

10. June 2012
 • Vo štvrtok 7.06.2012 naša farnosť vo farskom chráme oslávila sviatok Božieho Tela a Krvi. Chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí pripravovali oltáre. Ďakujeme za hudbu mužom z dychovky, ženám za upratovanie a výzdobu kostola, pánu kostolníkovi, pánu organistovi, celej asistencii, ceremoniárovi, miništrantom, prvoprijímajúcim deťom a všetkým deťom, ktoré sypali kvety. Ešte raz vyslovujem všetkým „Pán Boh zaplať“.
 • Dnes (v nedeľu 10.06.2012) budú oslavy Božieho Tela vo filiálkach. V Tovarníkoch po sv. omši o 9:00 h a v Malých Bedzanoch po sv. omši 7:30 h.
 • Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa denne modlime Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Na túto pobožnosť vás srdečne pozývame.

 • Tento mesiac pripadá trinásteho na stredu (13.06.2012). Večeradlo bude o 17:00 h a následne svätá omša. Po svätej omši bude sviečkový sprievod so sochou Panny Márie Fatimskej po najbližších uliciach. Ako sme sa dohodli na zasadaní farskej rady, fatimský sprievod budeme konať každého 13-ho dňa mesiaca od mája do októbra.

 • V piatok 15.06.2012 máme slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. V tento deň (v piatok 15.06.2012) spoločenstvo „Modlitby otcov“ pozýva mužov z farnosti na spoločnú modlitbu. Po modlitbe bude aj agapé.
 • S radosťou vám oznamujeme, že v piatok 15.06.2012 o 10:00 h v Katedrále sv. Emeráma v Nitre náš farník bohoslovec Marek Adamkovič prijme diakonské svätenie.
 • Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor. Podrobnosti sú na prihláške.

 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na záverečný koncert, ktorý bude v pondelok 11.06.2012 o 18:00 h v Spoločenskom dome. Účinkujú šdudenti a pedagógovia Súkromného Konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a Hlas Československa Ivanna Bagová.
 • Základná umelecká škola Ladislava Mokrého oznamuje rodičom, ktorí majú záujem aj o umelecké vzdelanie svojich deti, že v dňoch 11-13.06.2012 bude prebiehať zápis do tejto školy.
 • Pomodlime sa za + Emíliu Tomancovu, ktorá minulý týždeň odišla do večnosti. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00