Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre May, 2012

 • Dnes je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Veriaci, ktorí sa zúčastnia verejného spevu, alebo recitovania hymnu Veni Creator (Príď Duchu Svätý) počas dnešnej svätej omše, môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • Zajtra, v pondelok (28.05.2012) je Svätodušný pondelok. V pavlínskych farnostiach je to aj sviatok Panny Márie Matky Cirkvi. V tento deň v našom chráme bude dodatočná sv. omša o 7:00 h ráno, v Tovarníkoch o 18:30 h a v Malých Bedzanoch o 17:00 h.
 • Májové pobožnosti v našom chráme sa pomodlíme tento týždeň pred večernou sv. omšou okrem stredy, kedy táto pobožnosť bude pred rannou sv. omšou.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci jún. Spovedať budeme v  Tovarníkoch vo štvrtok o  17:30 h., v  Malých Bedzanoch v piatok o 16:30 h a vo farskom kostole hlavne v piatok o 17:30 h.
 • V stredu 30.05.2012 a vo štvrtok (31.05.2012) o 16:30 h bude príprava pre deti, ktoré pristúpia k I. sv. prijímaniu na budúcu nedeľu (3.06.2012) o 10:30 h.
 • Spoveď pre deti a ich rodičov, ktoré v nedeľu (3.06.2012) pristúpia k Prvému svätému prijímaniu bude v sobotu 2.06.2012 o 9:00 h.
 • Naša farnosť na budúci mesiac (16. a 17.06.2012) organizuje pútnický zájazd na Mariánsku Horu v Levoči a do Vranova nad Topľou a iných pútnických miest. Podrobnosti sú na plagáte.
 • Na budúcu nedeľu (3.06.2012) je farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor. Podrobnosti sú na prihláške a na plagáte.
 • Pomodlíme sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Milan Štefkovič, +Peter Klenko, +Daniel Hubinský. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 • Májové pobožnosti v našom chráme sa pomodlíme tento týždeň pred večernou sv. omšou okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť bude pred rannou sv. omšou.
 • Pokračujeme v modlitbe deviatnika pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého. V modlitbe deviatnika nás budú sprevádzať hlavne rodiny z našej farnosti. Modlitbu deviatnika sa modlíme po májovej pobožnosti okrem piatku, kedy táto pobožnosť bude počas poklony po sv. omši. V nedeľu 20.05.2012 májovú pobožnosť a deviatnik sa pomodlíme 15 minút pred svätou omšou o 9:00 h – čiže o 8:45 h.
 • Na vigíliu slávnosti Zoslania Ducha svätého, čiže v sobotu 26.05.2012 bude slávnostná svätá omša s rozšírenou Bohoslužbou slova. K slávnostnému priebehu Eucharistie prispeje spoločenstvo rodín z našej farnosti.
 • V stredu 23.05.2012 o 16:30 h začne príprava pre deti, ktoré pristúpia k I. sv. prijímaniu v sobotu 26.05.2012 o 10:00 h.
 • Vo štvrtok 24.05.2012 z príležitostí mariánskeho sviatku Pomocnice Kresťanov bude slávnostné odovzdanie zakladacej listiny ružencového bratstva. Pri tejto príležitosti oznamujeme, že horliteľkou ružencového bratstva v našej farnosti je pani Anna Čergeťová.
 • Naša farnosť na budúci mesiac (16. a 17.06.2012) organizuje pútnický zájazd na Mariánsku Horu v Levoči a do Vranova nad Topľou a iných pútnických miest. Podrobnosti sú na plagáte.
 • Dnes, v nedeľu 20.05.2012, je zbierka na katolícke masmédia. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari Vás pozýva na Komorný koncert Symfonika news quartet z Bratislavy, ktorý bude vo štvrtok 24. mája o 18:00 h v Evanjelickom kostole. 

Pútnický zájazd

17. May 2012

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00