Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)

Archív pre April, 2012

Farské oznamy, 22.4.2012

22. April 2012
 • Hnutie kresťanských spoločenstiev detí z farnosti Nanebovzatia Panny Márie z Topoľčian organizuje pre deti a rodičov výlet do ZOO a dinoparku v Bratislave. Tento výlet sa uskutoční 28.04.2012. Bližšie informácie sú na prezenčnej listine v zadnej časti kostola.
 • Na budúcu nedeľu 29.04.2012 bude zbierka na kňazský seminár v Nitre. 
 • V pondelok 30.04.2012 po večernej svätej omši bude zasadanie farskej rady.
 • Pán Boh povolal do večnosti: + Eugéniu Štefčíkovú. Pomodlime sa za pokoj jej duše:
  Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti.  Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 15.4.2012

15. April 2012
 • Dnes (v nedeľu 15.04.2012) o 15:00 h bude Korunka k Božiemu Milosrdenstvu a následne svätá omša.
 • Odchod autobusu na pútnický zájazd na Svatú Horu a do iných pútnických miest v Českej republike bude v sobotu 21.04.2012 o 6:00 h pri Základnej škole sv. Ladislava.
 • I. sv. prijímanie pre deti zo Základnej cirkevnej školy sv. Ladislava bude v nedeľu 3.06.2012 o 10:30 h a pre deti z iných škôl bude v sobotu 26.05.2012 o 10:00 h.
 • Pomodlime sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: + Marián Manduch, + Milan Červený, + Jaroslav Dubaj a +  Eva Čerňanská.
  Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú  v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 8.4.2012

8. April 2012
 • Dnes, v nedeľu 8.04.2012, o 15:00 h bude pokračovať Novéna k Božiemu Milosrdenstvu. Vo Veľkonočný pondelok  po sv. omši 9:00 h. Od utorka bude táto novéna po sv. omši. Na budúcu nedeľu bude vo farskom chráme dodatočná sv. omša o 15:00 h na záver Novény k Božiemu Milosrdenstvu.
 • Zo srdca chceme poďakovať všetkým, ktorí sa vo farskom a aj vo filiálnom kostole postarali o dôstojný priebeh bohoslužieb, kostolníkom, organistom, spevákom, lektorom, miništrantom a taktiež tým, ktorí upratovali a zdobili kostoly ale aj tým, čo pomáhali akýmkoľvek iným spôsobom.
 • Naša farnosť 21. a 22.04.2012 organizuje pútnický zájazd na Svatú Horu a do iných pútnických miest v Českej republike. Podrobnosti sú na plagáte.  Pútnikov zapisujeme v sakristii a u pani Anny Ďurinovej. Prihlásiť sa treba najneskôr do budúcej nedele.
 • Dnes máme v našej farnosti Veľkonočnú farskú oferu. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 • Požehnané Veľkonočné sviatky vám s celého srdca prajú otcovia pavlíni!

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 19:00

 

Sviatosť zmierenia

Farský kostol

Vždy pol hodinu pred svätou omšou

V prvý piatok v mesiaci 1 hodinu pred svätou omšou

V tretiu nedeľu adventu a piatu pôstnu nedeľu od 14:00 do 17:30

 

Malé Bedzany

V prvý piatok v mesiaci od 16:00

V sobotu pred treťou nedeľou adventu a piatou pôstnou nedeľou o 16:00

 

Tovarníky

Vo štvrtok pred prvým piatkom v mesiaci od 18:00

V stredu pred treťou nedeľou adventu o 16:00

V stredu pred piatou pôstnou nedeľou o 16:00