Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre March, 2012

25. March 2012

Farské oznamy, 25.3.2012

25. March 2012
 • Dnes, v nedeľu 25.03.2012, bude Krížová cesta o 15:00 h na Kalvárii.
  Krížová cesta pre deti v našom farskom kostole bude tento týždeň v piatok (30.03.2012) o 7:15 h. Večerná Krížová cesta v piatok (30.03.2012) bude výnimočne po sv.  omši  o 18:30 h. Táto krížová cesta sa uskutoční po najbližších uliciach farnosti a sprevádzať v nej nás bude mládež.
 • Slávnosť Zvestovania Pána je tento rok preložená z nedele na pondelok 26.03.2012. Sväté omše vo farskom chráme budú o 7:00 h a o 18:00 h., v Malých Bedzanoch o 17:00 h a v Tovarníkoch o 18:30 h. Tento deň (v pondelok 26.03.2012), podobne ako minulý rok, na sv. omši o 18:00 h začneme deviatnik za nenarodené deti.
 • Sviatosť  zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami bude vysluhovaná vo farskom   chráme na  budúcu  v nedeľu (1.04.2012) od 14:00 h do 16:00 h a od 16:30 h do 17:30 h. V tento deň (v nedeľu 1.04.2012) bude dodatočná svätá omša o 18:00 h.
 • Tovarníky: Preto, že bol zmenený čas na letný, sväté omše v Tovarníkoch mimo nedele budú slúžené o 18:30 h.
  Sviatosť  zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami v Tovarníkoch bude vysluhovaná v stredu 28.03.2012 o 17:30 h a následne bude sv. omša.
  Tento týždeň Krížová cesta v Tovarníkoch bude v stredu o 18:00 h.
  Z dôvodu Veľkonočných spovedí vo farnostiach dekanátu vo štvrtok 29.03.2012 svätá omša v Tovarníkoch nebude.
 • Malé Bedzany: Preto, že bol zmenený čas na letný, v Malých Bedzanoch sväté omše mimo nedele budú slúžené o 17:00 h.
  Sviatosť  zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami v Malých Bedzanoch bude vysluhovaná v sobotu 31.03.2012 o 16:30 h a následne bude sv. omša.
  Tento týždeň Krížová cesta v Malých Bedzanoch bude v sobotu 31.03.2012 o 16:30 h.
  Z dôvodu Veľkonočných spovedí vo farnostiach dekanátu v piatok 30.03.2012 svätá omša v Malých Bedzanoch nebude.
 • Spoveď chorých pred Veľkou nocou v našej farnosti bude v pondelok 2.04.2012 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.
 • Budúca nedeľa je Kvetnou nedeľou. Týmto dňom vstupujeme do Veľkého týždňa. Program Veľkonočného Trojdnia je na nástenke a bude aj vo farskom časopise DOM.
 • Naša farnosť na budúci mesiac (21. a 22.04.2012) organizuje pútnický zájazd na Svatú Horu a do iných pútnických miest v Českej republike. Podrobnosti sú na plagáte.
 • Pomodlime sa za zosnulých, ktorí v posledných dňoch odišli do večnosti a boli to: + Oľga Matejovičová, + Alžbeta Grácová, + Ernest Božík a + Michal Siget.Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú  v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 18.3.2012

19. March 2012
 • Dnes, v nedeľu 18.03.2012, bude Krížová cesta o 15:00 h na Kalvárii.
  Pobožnosť K
  rížovej cesty v našom farskom kostole býva v piatok o 7:15 h pre deti a  pred  večernou  sv.  omšou  o 17:30 h., v Tovarníkoch bude vo štvrtok o 17:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h.
            V modlitbe krížovej cesty nás bude sprevádzať dnes (v nedeľu 18.03.2012) mládež a v piatok (23.03.2012) prvoprijímajúce deti.
 •  Po pobožnosti Krížovej cesty v piatok (23.03.2012) budú posvätené a odovzdané modlitebné knižky prvoprijímajúcim deťom.  
 •  Na pondelok 19.03.2012 pripadá slávnosť sv. Jozefa. Sväté omše vo farskom chráme budú o 7:00 h a o 18:00 h., v Malých Bedzanoch o 16:30 h a v Tovarníkoch o 17:30 h.  
 •  Slávnosť Zvestovania Pána je tento rok preložená z nedele na pondelok 26.03.2012. Tento deň začneme deviatnik za nenarodené deti.
 •  Sviatosť  zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami bude vysluhovaná vo farskom  chráme  v nedeľu 1.04.2012 od 14:00 h do 16:00 h a od 16:30 h do 17:30 h.
 •  Spoveď chorých pred Veľkou nocou v našej farnosti bude v pondelok 2.04.2012 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.
 •  Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na otvárací  koncert, ktorý bude v stredu 21. marca o 17:00 h v Spoločenskom dome. Účinkuje ARCHI DI SLOVAKIA ŽILINA.  
 • V  piatok  (16.03.2012)  sme   sa   rozlúčili   s  našim  bratom  v  Kristovi  + Karolom Vozárom a v utorok (20.03.2012) sa rozlúčime s našim bratom v Kristovi + Františkom Reškom.
            Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú  v          pokoji. Amen

Farské oznamy, 11.3.2012

11. March 2012
 • Dnes v nedeľu (11.03.2012) Krížová cesta bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie. Pobožnosť Krížovej cesty v našom farskom kostole bude v piatok o 7:15 h pre deti a  pred  večernou  sv.  omšou  o 17:30 h., v Tovarníkoch bude vo štvrtok o 17:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h.  modlitbe krížovej cesty v piatok (16.03.2012) nás budú sprevádzať muži z našej farnosti.
 • Oznamujeme, že v zadnej časti kostola sa nachádzajú tlačivá pre tých, ktorí by chceli darovať 2 % z dane na našu Základnú školu sv. Ladislava.
 • Tento mesiac pripadá trinásteho na utorok (13.03.2012). Modlitba svätého ruženca vo forme večeradla bude o 17:00 h.
 • V  posledných   dňoch   sme   sa   rozlúčili   s  našim  bratom  v  Kristovi  + Teodorom Juríkom a s našou sestrou v Kristovi + Annou Galetovou.
  Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú  v pokoji. Amen.

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00